Роздрукувати сторінку

Запорізький педагогічний коледж, ЗПК

« Назад

Запорізький педагогічний коледж - один з найдревніших педагогічних учбових закладів регіону. Йому виповнилося 120 років.

Запорізький педагогічний коледж, ЗПК

Загальна інформація про ЗПК

Запорізький педагогічний коледж по праву має велику популярність не лише в Запоріжжі, а й в Україні та за її кордонами. Офіційна дата становлення 1890 рік. В цьому році при Хортицькому центральному училищі були сформовані дворічні викладацькі курси.

На даний час Комунальний вищий учбовий заклад "Запорізький педагогічний коледж" Запорізької обласної ради - вищий освітній заклад I рангу кваліфікації, що володіє сертифікатом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ліцензією про державну спеціалізацію.

Студенти одержують диплом державного значення освітньо-спеціалізованого рангу "молодший фахівець".

Коледж проводить формування за спеціальностями:

- "Початкова освіта" (очна та заочна форма навчання);

- "Дошкільна освіта" (очна та заочна форма навчання);

- "Образотворче мистецтво" (очна форма навчання).

ЗПК

Запорізький педагогічний коледж навчає:

- На базі повної загальної середньої освіти (на основі 11 класів):

-- вчителів початкової освіти;

-- вчителів дошкільного виховання.

- На базі базової загальної середньої освіти (на основі 9 класів):

-- Вчителів початкової освіти з додатковою спеціалізацією:

--- педагог іноземної мови початкової школи;

--- педагог інформатики початкової школи;

--- організатор спортивних гуртків і клубів.

-- Вчителів з дошкільного виховання з допоміжною спеціалізацією:

--- вихователь логопедичних груп;

--- організатор образотворчої роботи в дошкільних установах;

--- педагог іноземної мови в дошкільному учбовому закладі;

--- педагог інформатики в дошкільному учбовому закладі.

-- Вчителів образотворчої творчості з допоміжною спеціалізацією:

--- виконавець художньо-оформлювальних праць.

Запорізький педагогічний коледж, ЗПК

Контакти ЗПК з ВУЗами вищих рангів кваліфікації

В рамках програми ступеневої освіти педколедж включений до структури науково-учбового комплексу:

- Запорізького національного університету;

- Мелітопольського державного педагогічного університету;

- Бердянського державного педагогічного університету;

- Класичного приватного університету;

- Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету.

Це надає змогу студентам закладу без вступних екзаменів, за зменшеною тривалістю навчання продовжити освіту у вищевказаних закладах.

Запорізький педагогічний коледж здійснює формування молодших фахівців за такими спеціалізаціями:

- Мистецтво;

- Педагогічна освіта.

Запорізький педагогічний коледж

Здійснення індивідуальної діяльності в Запорізькому педагогічному коледжі

Індивідуальна діяльність студента - важлива частина освітнього процесу. Від якісного проведення якої залежить від третини до двох третіх успіху всієї освіти.

У закладі платформою для здійснення індивідуальної діяльності студентів та контролю проведення запланованих годин вибрано структуру дистанційної освіти.

Виховна діяльність в ЗПК

З першого курсу разом із опануванням учбових дисциплін загальноосвітньої підготовки, які підпорядковані головній цілі – формування викладача і вихователя, бо проблема професіоналізації – предмет розгляду на засіданні циклових комісій, методичної та педагогічної рад закладу, викладається учбовий предмет «Вступ до професії». Вона має познайомити студентів з характеристиками, позитивними сторонами педагогічної роботи, виробити професійні мотиви. Існування в закладі «Клубу педагогічних зустрічей» надає перспективу студентам споглядати приклади служіння справі педагогів та вихователів міста і регіону, їхні креативні пошуки. А «Асоціація гуманної педагогіки» надає допомогу в дослідженні індивідуального стилю педагогічної роботи, становленню світоглядних ідеалів.

Із ціллю виявлення різносторонніх талантів молоді для першокурсників у перший місяць навчання проводяться конкурси «Дебют» та «Інтелект», а далі залучається обдарована молодь до предметних секцій, гуртків, НСТ, участі в фестивалях, олімпіадах. Уже 4 роки підряд у закладі впроваджується громадсько-педагогічний проект «Запорізький педагогічний коледж – рідному місту», що має на меті забезпечити контакти педагогів і студентів, збільшити рівень педагогічної культури батьків, сформувати любов до дітей, відповідальне відношення до спеціальності в майбутніх учителів і вихователів. Двічі на місяць запрошуються діти дошкільного та молодшого шкільного віку на розвивально-дозвіллєві заняття. Вони формуються та здійснюються студентами різноманітних курсів навчання як першого, так і випускного, разом із педагогами закладу.

Маючи за ціль становлення креативної особистості, в Запорізькому педагогічному коледжі розбудовується збагачений виховний простір, залучаються студенти до різноманітних видів креативної роботи. Один раз на місяць на годинах спілкування класного керівника всі предметно-циклові комісії пропонують студентам години творчого самоформування: дискусійні клуби, круглі столи, зустрічі з захоплюючими людьми, свята, заняття театру закордонною мовою, театру «Простоквашино» для подальших вихователів, обговорення педагогічної та художньої літератури, мистецькі фестивалі тощо.

Педколектив відчуває персональну відповідальність за становлення підростаючих особистостей, тісно контактує з батьками студентів.

Запорізький педагогічний коледж, ЗПК

Педагогічний колектив ЗПК

Окрема шана закладу – це педколектив. В учбовому закладі діють 5 канд. наук, 52 магістри, 61 педагог вищої кваліфікації, 35 педагогів-методистів. Велика частина колективу – це студенти закладу, які отримали повну вищу освіту та попрацювали в дошкільних учбових установах чи школі, а потім повернулися до закладу в новій якості. Учіння психолого-педагогічних предметів, методик обов’язково зіставляється із управлінням педагогічною практикою, що створює особливо високоякісне формування спеціалістів.

Безперечно, це деякі віхи до характеристик професійного формування в педколеджах. Саме суміщення таких складових, як навчання студентів на базі основної загальної середньої освіти, практикоспрямоване формування та якість педколективів, забезпечують результативність навчання випускників Запорізького педагогічного коледжу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!