Роздрукувати сторінку

Закарпатський державний університет, ЗакДУ

« Назад

Закарпатський державний університет – ВНЗ IV рівня акредитації, державної форми власності, заснований розпорядженням КМУ від 17 листопада 2004 року, відповідним наказом Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2004 року, на базі Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права, який розпочав своє функціонування у 1995 році.

Закарпатський-державний-університет, ЗакДУ

Контакти Закарпатського державного університету

Адреса: м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89-А.

Телефон: +38 (0312) 66-15-24.

Електронна пошта: ZakDU@ukrpost.net.

Сайт: zakdu.edu.ua.

Закарпатський-державний-університет

Загальна інформація про ЗакДУ

Закарпатський державний університет поєднує в собі традиційні та інноваційні звичаї навчально-виховного процесу, педагогічні заслуги різних поколінь, які створювали і створюють його становище. Через короткий час навчальний заклад зміг домогтися визнання і повагу товаришів по службі-викладачів, учнів та народонаселення краю.

Університет готує бакалаврів за напрямами: "Комп'ютерні науки", "Програмна інженерія", "Облік і аудит", "Фінанси і кредит", "Міжнародні відносини", "Туризм", "Правознавство".

Закарпатський державний університет ще виконує довузівську підготовку, перепідготовку професіоналів, підняття кваліфікації, підготовку науково-педагогічних співробітників найвищої кваліфікації - претендентів і медиків наук.

Університет видає "Науковий вісник Закарпатського державного університету", серії: "Фінансові науки" (проф), "Діяння", "Публічні та гуманітарні науки", "Євроінтеграція: українське обмірювання", "Найвища освіта. Техніка", "Бібліографічний покажчик наукових праць науково-педагогічних трудівників".

Відповідний ступінь наукових досліджень ВНЗ отримав позитивні оцінки Секретаріату Президента, Міністерства закордонних справ і Національного центру євроатлантичних учень України.

Істотний інтерес в інституті приділяється комп'ютеризації, введенню найсвіжіших інформаційних технологій в тренувальному процесі. Діє 8 комп'ютерних класів, оснащених комп'ютерами передового покоління, мультимедійними лабораторіями. Надання величезних розмірів інформації між корпусами гарантується швидкісними оптоволоконними каналами.

Вдало діє навчально-академічний ВНЗ інформаційних технологій та дистанційного виховання. Через особливий внесок в реалізацію інформаційних технологій в навчально-виховний процес Закарпатський державний університет неодноразово відзначався дипломами на інтернаціональних виставках.

На базі навчально-наукового інституту інформаційних технологій та дистанційного виховання створений "Центр випробування", метою якого вважається постачання неупередженої оцінки та контролювання пізнань учнів.

Контроль проходить у випробувальній формі завдяки застосуванню дослідження - автоматизованої системи контролювання знань Brain Tester, не один раз була представлена і помічена на виставках і конференціях міжнародного значення.

Принциповою роботою вважається інтернаціональна спільна робота з ВНЗ та науковими закладами.

Укладено і вдало виконуються 32 угоди ВНЗ та науковими установами Словаччини, Чехії, Польщі, Румунії, Угорщини, Німеччини, USA.

Протягом останніх 8 років Закарпатський державний університет разом з Міністерством освіти та науки України провів 17 інтернаціональних науково-фактичних конференцій, тема яких приурочена до проблем ступеневої підготовки професіоналів з вищою освітою і формування систем кваліфікацій як на ринку України, так і через психологічний бар'єр в контексті Болонської декларації та Лісабонської стратегії.

Пріоритетними напрямками виховної роботи вважається професійна підготовка учнів, наукова активність, правова, патріотична, високоморальна, трудова, екологічна освіту. Ведеться чимало звичайних заходів, які проходять так творчо і цікаво, ніби нерідко стають подіями, які йдуть з-за межі навчального закладу.

До цього тільки напевно - прилучення в першокурсники, святкування Днів факультетів, проведення фестивалю "Дарування твої ЗакДУ".

Матеріально-технічна база ЗакДУ

У Закарпатському державному університеті створена потужна матеріальна база, що включає в себе 5 навчальних корпусів єдиної площею біля 20 тис. кв.

В університеті з 1998 року відкрита ад'юнктура з 10 кваліфікацій.

У текстурі Закарпатського державного університету працюють 5 факультетів: департамент інформатики, департамент інтернаціональних взаємин, департамент інтернаціонального бізнесу та інтернаціональної економіки, адвокатський департамент і департамент економіки; 2 навчально-наукові інститути: ВНЗ інформаційних технологій та дистанційного виховання, ВНЗ філософії та євроінтеграційних учень; природно-гуманітарний коледж, департамент довузівської підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; відділ аспірантури та докторантури.

Закарпатський-державний-університет ЗакДУ

Факультети ЗакДУ

Факультет інформаційних технологій

Факультет інформаційних технологій вважається однорічником інституту, зруйнованого в 1995 році. У 2000 році кафедра інформатики та інформаційних технологій була розділена на 2: кафедру інформаційних правлячих систем і технологій та кафедру єдиної інформатики та математичного прогнозування.

У взаємозв'язку з винаходом новітньої кваліфікації «Програмне постачання автоматизованих систем» в 2005 році кафедра фізико-математичних дисциплін була реорганізована в кафедру програмного постачання автоматизованих систем.

Факультет міжнародних відносин

Функціонування факультету міжнародних відносин ЗакДУ неупереджено обумовлено неповторним геополітичним місце розташуванням Закарпатської області, що примикає з 4-ма центральноєвропейськими країнами на західному кордоні України, її значущим транзитним значенням і іншими причинами, що сприяють інтенсивному розвитку зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності.

Юридичний факультет

Юридичний факультет Закарпатського державного університету готує професіоналів освітньо-кваліфікаційного значення «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямком «Правознавство» з кваліфікації «Правознавство» на денній та заочній формі вивчення, а ще на філії післядипломної підготовки.

З 2011 року учні денної форми вивчення отримують кваліфікацію - «педагог правознавства», що надає їм можливість викладати юридичні дисципліни у навчальних закладах.

Отже, на даний час цей навчальний заклад припинив своє існування і існує у складі Ужгородського національного університету.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!