Роздрукувати сторінку

Ужгородський національний університет, УжНУ

« Назад

Сьогодні Ужгородський національний університет має 17 факультетів, 87 кафедр, ряд науково-дослідних інститутів, на яких працюють понад 100 докторів наук, професорів та 400 кандидатів наук, доцентів.

Ужгородський-національний-університет, УжНУ

Контакти Ужгородського національного університету

Адреса: м. Ужгород, пл. Народна, 3.

Телефон: +38 (03122) 3-33-41.

Сайт: http://www.uzhnu.edu.ua/uk.

Електронна пошта: official@uzhnu.edu.ua.

УжНУ

Загальна характеристика про УжНУ

Університет відкрито 18 жовтня 1945 року у складі 4-х факультетів: історичного, філологічного, біологічного, медичного. Перша його назва - Ужгородський державний університет. За вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки Указом Президента України від 19 жовтня 2000 року університету присвоєно статус національного і перейменовано в Ужгородський національний університет.

Ректор університету - доктор історичних наук, професор Вегеш Микола Миколайович - нагороджений Почесною грамотою України та орденом "За заслуги" III ступеня.

Сьогодні в університеті навчається близько 11 тис. студентів, у тому числі за денною формою - 7,4 тис. Заклад здійснює підготовку фахівців з 29-и напрямів та 44-х спеціальностей на 88 кафедрах та 17 факультетах, а загалом університет за весь період своєї діяльності підготував понад 60 тис. фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст та "магістр".

Понад 30 викладачів мають почесні звання України, зокрема заслужених діячів науки і техніки, працівників освіти, лікарів, винахідників тощо. УжНУ акредитований за найвищим - IV рівнем і за наслідками своєї діяльності у 2006 році посідає 9-е місце серед 24-х класичних університетів України, що свідчить про його незаперечний авторитет і високі досягнення у підготовці кадрів та проведенні наукових досліджень. Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру з 50 спеціальностей та докторантуру.

Наукові дослідження проводяться на всіх кафедрах університету, у п'ятьох науково-дослідних інститутах (фізики й хімії твердого тіла, фітотерапії, мозку, україністики, карпатознавства), Інституті державного управління та регіонального розвитку, Центрі гунгарології та інших підрозділах.

Щороку на базі університету проводиться в середньому 15 міжнародних конференцій і симпозіумів, виконується близько 100 науково-дослідних тем. Науковці університету здобули 5 державних премій України в галузі науки і техніки. Результати науково-освітянської діяльності закладу щорічно представляються на різних міжнародних та вітчизняних виставках. Так, за 2006 р. та перше півріччя 2007 р. університет презентовано на 13 виставках. Усі автори розробок нагороджені відзнаками і дипломами, Університет має найбільшу в регіоні наукову бібліотеку, фонди якої нараховують 1,5 млн. примірників книг, у тому числі багато унікальних зразків вітчизняного і зарубіжного книгодрукування.

Університет здійснює міжнародне співробітництво за договорами із 44 вищими навчальними закладами 13 країн світу (США, Німеччини, Канади, Франції, Китаю, Хорватії, Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі.

Ужгородський-національний-університет УжНУ

Викладацький склад Ужгородського національного університету

Студентам читають лекції 9 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 9 заслужених діячів науки і техніки України. Ще в радянські часи за видатні наукові здобутки орденом Леніна був нагороджений професор М.І. Фатупа, орденом Трудового Червоного прапора професор В.I. Худонич, орденом "Знак Пошани професор М.М. Гонич. Уже в незалежній Україні професор О.М. Ганич удостоєно ордена княгині Ольги, а член-кореспондент НАН України В.П. Мікловда, професори В.І. Смоланко та ДД Данилюк нагороджені орденами "За заслуги" III ступеня. Студентам читають лекції члени-кореспонденти та академіки галузевих академій, заслужені працівники народної освіти України, відмінники освіти України, відмінники вищої школи, заслужені винахідники України, заслужені юристи України, заслужені економісти України, заслужені працівники культури УРСР, заслужені працівники фізичної культури України, заслужені лікарі України. Університет впевнено крокує в третє тисячоліття, продовжуючи залишатися головним центром науки та освіти в Закарпатті.

Науково-дослідний інститут фітотерапії Ужгородського національного університету

Науково-дослідний інститут фітотерапії Ужгородського національного університету був створений згідно з наказом Мінвузу України за Nо 65 від 31.03.1992 р. 3 першого дня і донині його очолює Ганич Оксана Миколаївна.

Головні напрямки діяльності НДІ фітотерапії:

- дослідження фітопрепаратів для профілактики і лікування хворих з патологією внутрішніх органів, обумовленої впливом невеликих доз іонізуючого випромінювання;

- дослідження впливу фітопрепаратів на імунологічний, вітамінний, гормональний статус і інші характеристики гомеостазу організму;

- дослідження і створення новітніх фітопрепаратів з найвищим впливом на гомеостаз людини;

- створення екологічно чистого сировини лікарських рослин та введення в практику новітніх технологій їх вирощування, випуск створених рецептур фітопрепаратів та фітопродуктів;

- дослідження новітніх інструментальних методів діагностики передпухлинних станів.

Ужгородський-національний-університет

У НДІ фітотерапії вивчені:

- вплив на імунну систему найбільш 100 екологічно чистих лікарських рослин флори Закарпаття;

- отримано доскональну динамічну характеристику Т- і В- ланок імунітету і сенсібілізованості організму посеред зрілого та дитячого контингентів на тлі хронічного радіонуклеїдного діяння через різні проміжки часу після Чорнобильської катастрофи;

- досліджено становище вітамінної заможності опромінених невеликими порціями радіації людей;

- винайдені раціональні композиції рослинних компонентів (фіточаї «Карпати», «Кратефіт», «Фітохрусти», «Фітодраже», «Фітосорб», «Ехінофіт» та ін.), уготовані для цільового дії на організм хворобливого з конкретною гастроентерологічної нозології маршрутом цілеспрямованої фітотерапії;

- винайдені програми природного оздоровлення зрілого та дитячого населення в критеріях мультифакторного екзоекологічного неблагополуччя і недоліку йоду.

На сьогодні Ужгородський національний університет - найпотужніший осередок освіти і науки в Закарпатті. Підготовка фахівців проводиться справжньою науковою елітою, понад 49 науково-педагогічних працівників носять почесні звання України: заслужених діячів науки і техніки, працівників освіти, лікарів, винахідників тощо, лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки є 12 осіб, на постійній основі в університеті працюють 2 члени-кореспонденти НАН України, 1 член-кореспондент УААН, один член-кореспондент Академії правових наук України.

Міжнародне співробітництво УжНУ

Ужгородський національний університет здійснює міжнародне співробітництво за 76-ма договорами з вищими навчальними закладами 16 країн, у т.ч. США, Німеччини, Франції, Великобританії, Угорщини, Словаччини, Румунії та ін. щороку в закордонні відрядження виїжджають близько 300 викладачів, аспірантів та студентів і близько 200 приймаються нашим університетом. На сьогодні університет бе. ре участь у 9-ти міжнародних наукових програмах. На історичному факультеті працює кафедра Історії Угорщини та європейської інтеграції. Традиційними стали спільні українсько-румунські археологічні та етнологічні експедиції, в яких бере участь науково-дослідний інститут карпатознавства. Головною гордістю педагогічного ВУЗу є випускники.

Факультети УжНУ

Навчальний заклад має велику кількість факультетів з різних напрямків підготовки. Кожний факультет забезпечує студентів необхідною інформацією для всебічного розвитку. Завдяки досвідченим викладачам на факультетах навчаються талановиті та активні студенти, які приймають участь в всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Найбільша кількість студентів навчається на математичному та юридичному факультетах.

В навчальному закладі створено також спеціальні університетські кафедри: кафедра фізичного виховання та кафедра педагогіки та психології.

Головним завданням кафедри фізичного виховання зараз вважається поліпшення навчально-методичної роботи згідно фізіологічного навчанню і наближення навчального процесу до освітніх загальновизнаним мірками і еталонам Болонської системи, а ще введення передових наукових і спортивних віянь у створення здорового способу життя студентської молодих людей і створення у учнів основ теоретичних знань, фактичних і методичних можливостей згідно фізіологічного навчанню, здобуття студентської молодими людьми експерименту у використанні набутих цінностей протягом життя у власній, навчальній, професійної діяльності, в побуті і сім'ї.

Робота колективу кафедри пов’язана з стабільним пошуком теперішніх форм роботи, удосконаленням психолого-педагогічної підготовки вчителів і спеціалістів із вищою освітою: систематично здійснюються наукові й науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, педагогічні читання, видаються збірники наукових праць: «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота»; «Педагогічні інновації у фаховій освіті».

Студентське самоврядування УжНУ

Учні Ужгородського державного університету діяльно приєднуються до ролі в управлінні інститутом через органи студентського самоврядування, активність яких спрямовано поліпшення навчально-виховного процесу і володіє конкретну мету - підняття властивості пізнань, навчання духовності, культури учнів, підйом в учнів громадської енергійності і відповідальності за прийняті рішення.

До органів студентського самоврядування відносяться: Студентський комітет УжНУ, Профком учнів УжНУ та Наукове співтовариство учнів та аспірантів УжНУ.

На всіх рівнях налагоджені ділові та плідні відносини між студентами та адміністрацією на базі взаєморозуміння і спільної роботи. Адепти студентського активу вступають до складу експертів рекомендацій факультетів, ВНЗ, педагогічної ради інституту та Наукового працівника ради інституту.

Студентський комітет вносить на обговорення адміністрації власні приписи згідно вдосконалення системи вивчення та навчання в установі, проведення поточного та підсумкового контролювання, графіків екзаменаційних сесій, режиму роботи бібліотеки, читальних залів, спортивного залу, занять спортивних секцій, проведення наукових зібрань і різних цивілізовано-глобальних промо-акцій , які розглядаються і обговорюються разом з управлінням інституту.

Метою діловитості Профкому учнів вважається охорона прав та інтересів учнів, організація, проведення різних студентських подій та їх фінансування, увагу групою суспільно беззахисних учнів та учнів з особливими потребами, опікунство студентським містечком і допомогу у вирішенні питань влаштування на роботу учнів.

Завдання Наукового товариства учнів та аспірантів УжНУ:

- допомога в розробці критерій дієвої науково-дослідної роботи учнів, аспірантів та юних експертів;

- організація та проведення інститутських, регіональних, всеукраїнських та інтернаціональних семінарів, конференцій, круглих столів, змагань наукових справ та інших обставин учнів, аспірантів та юних експертів;

- пояснення щодо проведення семінарів, конференцій, круглих столів та інших подій у засобах глобальної інформації;

- наукового спрямованості, творіння підходящих критерій для ролі в їх;

допомога і організація видань наукових справ учнів, аспірантів та юних експертів;

- розшук професійних учнів, аспірантів, серед осіб, що навчаються в інституті і надання їм багатосторонньої підтримки;

- допомога розвитку молодіжній науковій ініціативі.

Отже, УжНУ – провідний навчальний заклад,що здійснює підготовку за великою кількістю спеціальностей, де кожен абітурієнт може підібрати напрямок за своїм вподобанням.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!