Роздрукувати сторінку

Мукачівський державний університет, МДУ

« Назад

Мукачівський державний університет створений з ініціативи Закарпатської обласної державної адміністрації і Міністерства освіти і науки України шляхом злиття двох інститутів - Мукачівського технологічного інституту і Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту. Університет заснований на державній формі власності й підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Мукачівський-державний-університет, МДУ

Контакти Мукачівського державного університету, МДУ

Адреса: м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26.

Телефон: +380313121109.

Сайт: www.msu.edu.ua.

Електронна пошта: info@msu.edu.ua.

Мукачівський-державний-університет МДУ

Загальна характеристика про Мукачівський державний університет

Ректором університету є доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ю.В. Мигалина.

а успіхи в роботі нагороджений такими державними нагородами срібна медаль "10 років незалежності України", орден "За заслуги" II і III ступенів. Основний напрям наукової діяльності професора Ю.В. Мигалини - хімія органічних похідних селену, телуру, прикладний аспект - розробка і вдосконалення технологій фарбування органічними барвниками та апретування волокнистих матеріалів. Юрієм Вікентійовичем Мигалиною разом з очолюваним ним колективом виконані та опубліковані десятки оригінальних робіт, присвячених синтезу нових типів органічних похідних селену і телуру, вивченню їх біологічної активності наукові результати досліджень відображені в провідних фахових виданнях України та за кордоном. Ю.В. Мигалина із співробітниками опублікував понад 140 наукових робіт.

Практичні доробки захищені 20 авторськими свідоцтвами та патентами України. В них знайшли відображення і роботи прикладного характеру з удосконалення і розробки нових технологій фарбування натурального хутра різними класамиорганічних барвників, а також цікава з наукової точки зору і практичного впровадження можливість апретування волокнистих матеріалів цеолітами, яких є в достатній кількості на Закарпатті Тривала наукова і педагогічна співпраця з університетом Пій шафарика в м. Кошице (Словакія), співпраця з московським академіком у сфері гетероциклічних сполук М.С. Зефіровим, участь у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях, які проводились на території України та Росії, доводять, що наукові результати і практичні доробки Мигалини Юрія Вікентійовича завжди знаходяться в полі зору науковців України та за її межами Юрій Вікентійович поєднує наукову і педагогічну діяльність, що дає змогу викладати студентам курс органічної хімії, системи технологій, концепції сучасного природознавства з використанням останніх досягнень у хімії та сучасних технологій у галузі легкої промисловості.

Діяльність Мукачівського державного університету

Мукачівський державний університет на сьогодні - це повністю сформований вищий навчальний заклад.

Основними пріоритетами діяльності університету є якість навчального процесу і рівень підготовки висококваліфікованих фахівців, про що свідчать висновки роботи експертних комісій, а також позитивні відгуки роботодавців щодо випускників.

Мукачівський державний університет єдиний у регіоні вищий навчальний заклад, який готує фахівців для легкої промисловості, туристично-сервісного обслуговування та початкової освіти. Потреба в спеціалістах цих напрямів значна. Це підтверджується і тим, що питання працевлаштування випускників вирішується без ускладнень. Підготовку фахівців забезпечують шість факультетів: технологічний, туризму, педагогічний, гуманітарний, економічний, заочної форми навчання.

Мукачівський-державний-університет

Структура та матеріально-технічна база МДУ

Крім того, до складу МДУ входить Виноградівський державний коледж і Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж. В університеті функціонує 19 кафедр, 10 з яких є випускаючими, навчається близько 6500 студентів денної та заочної форм навчання.

На сьогодні інститут здійснює підготовку фахівців за напрямами: Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби, взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби), Туризм, Готельно-ресторанна справа, Менеджмент (Менеджмент організацій, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності); Фінанси і кредит, Облік і аудит, Маркетинг, Дошкільне виховання, Початкове навчання, Музична підготовка і виховання, Практична психологія, Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська). Підготовка фахівців ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.

У Мукачівському державному університеті створена потужна матеріально-технічна база. Університет має чудову бібліотеку з чотирма читальними залами і загальним фондом сучасної літератури близько 80 тисяч примірників. У бібліотеці створено комп'ютерний зал електронних видань з можливістю роботи у програмному забезпеченні "Фд Бібліотека".

До складу університету входять навчальна частина, яка реалізує організацію, аналіз й контроль навчального процесу, навчально-методичний центр інноваційних технологій, відділ технічних засобів навчання, редакційно-видавничий центр, школа моделювання та дизайну, музей прикладного мистецтва Закарпаття, студентський будинок моделей, науково-дослідна частина до складу якої входить патентно-ліцензійний центр з правом комерціалізації інтелектуальної власності, науково-експериментальний центр нових технологій, адміністративно-господарська частина; інформаційно-комп'ютерний центр, бухгалтерія та планово-фінансовий відділ; юридичний відділ, відділ кадрів, канцелярія, студентські кафе, тренажерний зал, медичний пункт. В основу роботи університету покладено Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України, Статут Мукачівського державного університету, нормативні акти по вищій школі.

В університеті використовуються методи керівництва, які сприяють реалізації особистих потреб працівника:

- гарантія стабільності роботи (укладання довгострокових контрактів);

- використання матеріальних засобів стимулювання (премії, додаткові відпустки, пільгові путівки);

- надання допомоги окремим категоріям працівників (молодим подружнім парам, пенсіонерам);

- увага та надання матеріальної підтримки працівникам у разі екстраординарних обставин (хвороба, смерть близьких);

- створення умов для роботи за сумісництвом (за умови успішного виконання основної роботи);

- забезпечення гідного заробітку працівників.

МДУ - результат нових підходів МОН України до реорганізації ВУЗів.

Бібліотека МДУ

Бібліотека МДУ зараз налічує біля 75 000 документів на різних носіях інформації. Вона гарантує академічний і тренувальний процеси інституту літературою та інформацією, обслуговуючи найбільш 3600 користувачів.

До пропозицій студентів та викладачів 5 читальних залів на 188 місць, 3 абонемента, бібліотечно-інформативний центр. Єдиний бібліотечний фонд кількість дорівнює біля 142 тис. документів.

У комплектуванні фонду істотний інтерес приділяється творінню фонду документів на електричних носіях інформації. Основа повнотекстових документів становить понад 2600 примірників.

Планомірно виповнюється перенесення книжного фонду в одиничний формат, розміщення бази повнотекстових електричних видань на одиничному сервері.

В цілому комплектування фонду виповнюється на підставі незмінного відстеження відомостей про новітні навчальні, наукові видання згідно профілем інституту з урахуванням якісно-кількісного розбору змісту дисциплін, що ведеться разом з кафедрами.

Безперервно розгортається і поліпшується система розшуку матеріалу та інформації в періодичних виданнях: у сприяння студентам звичайна та електронна версії систематичної картотеки заміток, путівники, покажчики.

Крім такого, книгосховище використовує різні форми інформаційної роботи:

- щомісячні виставки новітніх надходжень;

- інформаційні щоквартальні переліки надходжень;

- особисті консультації;

- регулярно ведуться Дні інформації.

З тематичними та інформаційними виставками читач має змогу представлятися в рух навчального року в читальних залах, абонементах, у вестибюлях бібліотеки. Для учнів перших курсів усіх факультетів в рух майже всіх років книгосховище проводить бібліотечно-бібліографічні заняття згідно всякої студентської категорією.

Доступ користувачів до інформаційних ресурсів в бібліотеці істотно розширило вчинене вступ автоматизації за допомогою ліцензованої програми «УФД-Книгосховище». Автоматизовано сервісу в абонементі, все картотеки і збірники переведені в електричний формат. Таким чином забезпечений експлуатаційний доступ користувачів до всіх електронних ресурсів бібліотеки, а ще через неї до зовнішніх ресурсів. З вересня 2013 книгосховище володіє своїм Web-інтернет-сайтом. Для віддалених користувачів на веб-сайті бібліотеки діє віртуальна довідкова робота. А з 1 липня 2014 безперешкодно безоплатну зону доступу до Wi-Fi.

Колектив бібліотеки зараз - 18 трудівників. Очолює колектив бібліотеку Мовчан Катерина Миколаївна. Структурно книгосховище складається з 4 відділів:

- відділ комплектування та наукової обробки документів;

- відділ сервісу і збереження фондів;

- інформаційно-бібліографічний відділ;

- відділ інформаційних технологій та комп'ютерного постачання.

Персонал бібліотеки досліджує досвід інших бібліотек, вводить новітні технології в роботу бібліотеки, отримує вміння кваліфікованого консультування згідно застосуванню електричних ресурсів.

Отже, МДУ – це провідний навчальний заклад, що здійснює підготовку спеціалістів, використовуючи нові методи та ресурси.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!