Роздрукувати сторінку

Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету, ГПК МДУ

« Назад

Гуманітарно-педагогічний коледж - це сучасний навчальний заклад з високим рівнем організаційно-методичної роботи, зі сталими та цікавими традиціями.

Гуманітарно-педагогічний-коледж-Мукачівського-державного-університету, ГПК-МДУ

Контакти ГПК МДУ

Адреса: м. Мукачеве, вул. Яна Коменського, 59.

Телефон: 0313139443.

Сайт: www.msu.edu.ua.

Електронна пошта: gpk@msu.edu.ua.

Гуманітарно-педагогічний-коледж-Мукачівського-державного-університетуjpg

Викладацький склад та матеріально-технічна база ГПК МДУ

Підготовку майбутніх педагогів здійснюють 118 висококваліфікованих викладачів, серед яких заслужений вчитель України, 52 відмінники освіти України, 10 викладачів нагороджені знаком Міністерства освіти і науки України "Антон Макаренко".

Серед педагогів - 19 колишніх випускників, 6 викладачів навчаються в аспірантурі Дружний студентський колектив налічує 1,3 тис. юнаків та дівчат.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр зі спеціальностей Дошкільне виховання" та "Початкове навчання", молодший спеціаліст - зі спеціальностей "Діловодство", "Музичне виховання", "Фізичне виховання" та "Фінанси".

Навчальні кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасними технічними засобами та Інтернетом. Майже з усіх предметів діють гуртки, працюють спортивні секції.

Для забезпечення ступеневої підготовки створено навчальний комплекс "Освіта" у складі Гуманітарно-педагогічного коледжу та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У місті та області добре відомі народні колективи художньої самодіяльності "Веселка", хорова капела, оркестр народних інструментів "Троїсті музики".

Історія ГПК МДУ

А історія коледжу розпочалася 75 років тому, коли 5 жовтня 1931 р. у приміщенні чоловічої гімназії розпочалися заняття педагогічного технікуму. Немирів став одним із центрів освіти. У 1815 р. тут створено чотирикласне повітове училище, у 1838 р. - чоловічу класичну гімназію, а в II половині ХІХ ст. відкрито жіночу гімназію, народне училище та школу грамоти для дівчат.

У ХІХ ст. розпочала літературну діяльність видатна українська письменниця Марко Вовчок, чоловік якої, О.В. Маркович, працював учителем географії місцевої гімназії. У гімназії наприкінці 40-х років ХІХ ст. викладав малювання І.М. Сошенко - друг Т.Г. Шевченка, викладачем гімназії працював М.К. Чалий - друг і перший біограф великого Кобзаря.

Перший набір складався з 6 груп по 40 осіб. Технікум мав готувати вчителів 1-4 класів з терміном навчання 3 роки. Спочатку прийом учнів здійснювався лише на базі семирічки, однак уже у 1933 р. розпочався прийом і на базі середньої школи з метою підготовки вчителів мови та математики для роботи в 5-7 класах. Та й цього на той час було замало. При технікумі відкриваються 5-місячні курси, де готують учителів на базі 7-річної освіти, і заочний відділ для підготовки дошкільних працівників на базі початкової школи. На 1 жовтня 1932 р. у технікумі вже навчалося 297 учнів. Незважаючи на великі матеріальні труднощі, 30 червня 1934 р. сімдесяти двом першим випускникам було урочисто вручено свідоцтво про закінчення педагогічного технікуму.

У 1940 р. у педагогічному технікумі здобували освіту 576 учнів і працювали 25 викладачів. Та роботу закладу перервала Велика Вітчизняна війна.

Після звільнення з квітня 1944 р. у приміщенні педтехнікуму почала працювати педагогічна школа, яка з 1945 р. набула статусу педагогічного училища і стала одним з провідних середніх спеціальних навчальних закладів області та України. У середині 70-х років на шкільному та дошкільному відділеннях педучилища вже навчалося 740 учнів, з якими працювало понад 70 викладачів. Щорічно училище випускало 180-210 осіб.

10 серпня 1979 р. педучилище переводять до Закарпаття, розміщують на майновому комплексі колишньої загальноосвітньої школи-інтернату. Відтоді розпочався новий етап в історії коледжу. Майже 11 років незмінним директором закладу є Войцехівський Костянтин Францович, людина багатьох чеснот, педагог за велінням серця. Він суттєво розширив матеріально-технічну базу, домігся значного збільшення контингенту та напрямів підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів, доклав максимум зусиль, щоб коледж став окрасою Закарпаття.

Наполегливість керівника в досягненні мети, вміння знайти спільну мову з працівниками та студентами вселяють впевненість у завтрашньому дні Та життя колективу - це не тільки робота.

Осередком активної діяльності є профспілковий комітет, що переймається організацією туристичних поїздок, проведенням вогників, піклуванням про працівників, які перебувають на заслуженому відпочинку. Наполеглива праця трудового колективу була гідно оцінена Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, владними структурами області та міста на святкуванні 75-річного ювілею від дня заснування коледжу. Головне багатство коледжу - працівники і студенти,

Безперечно, що заклад не міг лишитися осторонь реформ, зумовлених інтеграцією вищої освіти в європейський простір. У цьому контексті важливим чинником забезпечення якості освіти є впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка вже діє в усіх вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Оскільки в закладі здійснюється підготовка бакалаврів, а молодші спеціалісти, наші випускники, часто продовжують навчання в університетах, виникає необхідність забезпечення єдності підходів до організації навчального процесу.

Адже за двох різних систем неможливо повноцінно реалізувати ступеневу підготовку та забезпечити адекватний контроль якості освіти.

На сьогодні в коледжі стоїть питання про запровадження кредитно-модульної системи. Триває пошук і розробка шляхів переходу на нову систему, що передбачають врахування специфіки освітнього процесу навчального закладу і забезпечують відповідність його організації загальноєвропейським вимогам. Першим кроком у цьому напрямі є впровадження модульно-рейтингових технологій викладання дисциплін, введення рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів, впровадження елементів кредитно-модульної системи організації освітнього процесу на тих спеціальностях, з яких студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Досягнуті результати дозволяють нам з оптимізмом ставитися до цих змін.

Сьогодні студенти та викладачі мають вільний доступ до цих ресурсів, активно використовують їх у навчальних цілях. У коледжі функціонують 4 комп'ютерні класи з підключенням до всесвітньої інформаційної мережі, також відповідне комп'ютерне забезпечення встановлена в читальному залі бібліотеки коледжу.

Гуманітарно-педагогічний-коледж-Мукачівського-державного-університету ГПК-МДУ

Досягнення ГПК МДУ

Значні здобутки моє коледж в організації позакласної виховної роботи зі студентами, які охоплені роботою в предметних гуртках, гуртках технічної творчості, колективах художньої самодіяльності то спортивних секціях. У навчальному закладі створено та успішно працює 12 колективів художньої самодіяльності, серед яких 5 мають звання народного. Збірні команди коледжу впродовж останніх 10 років посідають призові місця в обласних спартакіадах.

Серед спортсменів коледжу є призери чемпіонатів України, Європи, члени збірної області з різних видів спорту.

Нині в коледжі навчається 21 майстер то кандидат у майстри спорту.

Студенти то викладачі коледжу постійно беруть участь у благодійних акціях для дітей-сиріт "Гніздечко та "Малятко" м. Вінниці, Центру реабілітації особливих дітей "Промінь", школи-інтернату смт. Стрижавка, ревмо-кардіологічного санаторію м. Вінниці.

Підготовка фахівців неможливо без практичної підготовки. Найбільш сильно сторона нашої підготовки - набуті на всіх етапах практики вміння та навички, готовність випускників працювати за обраною спеціальністю. Навчальна, педагогічно, переддипломна, виробнича то технологічна практики проводяться на базі коледжу та закладів і підприємств, які дають можливість відчути атмосферу реального навчально-виховного або виробничого процесу, керують нею досвідчені працівники, які щедро діляться тонкощами, що набуваються тільки роками практичної діяльності. Так, від вересня до червня щорічно живе повсякденними клопотами гомінкий викладацько-студентський колектив, завершуючись веселим випуском із нотками суму, а влітку поповнюючись новими силами, які 1 вересня заходять в аудиторії, щоб здобути професію, знайти своє місце у житті.

Отже, ГПК МДУ – провідний навчальний заклад, що проводить підготовку майбутніх педагогів, надаючи їм необхідні знання ат навички для практичної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!