Роздрукувати сторінку

Природничо-гуманітарний коледж Ужгородського національного університету, ПГК ДВНЗ УжНУ

« Назад

Природничо-гуманітарний коледж понад 15 років відкриває двері перед випускниками шкіл Закарпаття, а також інших областей України. З минулого року коледж працює в складі ДВНЗ «УжНУ» й нині набуває статусу найбільшого серед ВНЗ І—ІІ рівня акредитації області.

Природничо-гуманітарний-коледж-Ужгородського-національного-університету, ПГК-ДВНЗ-УжНУ

Контакти Природничо-гуманітарного коледжу Ужгородського національного університету

Адреса: м. Ужгород, вул. Українська,19.

Телефон: (0312) 61-33-45.

Сайт: http://www.college.uzhnu.edu.ua.

Електронна пошта:collegeuzhnu@ukr.net.

Природничо-гуманітарний-коледж-Ужгородського-національного-університету

Історія ПГК ДВНЗ УжНУ

Природничо-гуманітарний коледж - найвище навчальний заклад I-го рівня акредитації, підвладний Міністерству виховання і науки України, зроблений указом Міністерства освіти України №103 від 8 квітня 1999 року. В даний момент він вважається значимим структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський державний університет» і виконує підготовку професіоналів згідно кваліфікаціям інституту, освітньо-професійними програмами, проводить цивілізовано-просвітницьку активність.

Коледж володіє передовою навчально-матеріальною базою, оснащену потрібним науково-технічним обладнанням та технікою, зроблені належні навчальні кабінети та лабораторії, 3 комп'ютерних класи, в яких ведуться заняття, виконуються підрахунки з курсового та дипломного проектування, а ще з базових і спеціальних дисциплін. До пропозицій учнів і педагогів - книгосховище з читальним залом, безоплатний доступ до мережі WI-FI, фізкультурний, гуртожиток, кафе. У навчальному закладі працює студентське самоврядування, діють гуртки, спортивні секції.

У коледжі здобувають освіту на денній та заочній формах вивчення найбільш 800 учнів: з їх найбільш п'ятдесяти відсотків навчаються за держзамовленням. За всю історію викладацький колектив підготував більш ніж 2000 професіоналів.

Для успішного здійснення навчально-виховного процесу сформована конструкція інституту, яка повністю підходить потребам навчального закладу I-II рівня акредитації. У неї вступають 14 циклових комісій згідно загальноосвітнім, професійно і майстерно націлених дисциплін, які мають намір і виконують навчально-методичну роботу. Навчально-виховний процес гарантують бувалі педагоги, посеред яких 40 штатних трудівників, посеред яких 16 професіоналів найвищої групи, 6 старших педагогів, 3 педагоги-методисти. До викладання спеціальних дисциплін залучені 36 педагогів видають кафедр Ужгородського державного інституту, посеред яких -16 претендентів наук, 6 доцентів.

Але управління інституту ніяк не стає на досягнутому. У близькій можливості - винахід 3-х новітніх кваліфікацій, підготовка до ліцензування яких в даний момент діяльно проводиться: «Сервіс програмних систем і комплексів", "Архітектурне конструювання та вроджений екстер'єр», «Організація виготовлення».

Випускники продовжують виховання для отримання диплома з обраної кваліфікації згідно освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» в Ужгородському національному університеті з неповним терміном вивчення, потім - «спеціаліст» або «магістр».

Природничо-гуманітарний-коледж-Ужгородського-національного-університету ПГК-ДВНЗ-УжНУ

Спеціальності ПГК ДВНЗ УжНУ

Природничо-гуманітарний коледж виконує підготовку молодших професіоналів згідно подальшим кваліфікаціями:

1. «Правознавство»

Здійснення даної професії - в отриманні юридичної освіти, збільшення законного культурного народонаселення. Найвища юридична освіта ніяк не має можливість існувати пасивною, вона зобов'язана значно і динамічно впливати на навколишнє середовище, створюючи цивілізоване демократичне правове поле. У даному має місце бути її позитивна роль і просвітницька задача.

Спеціальність Природно-гуманітарного інституту робить професіоналів відповідно до навчальних програм підготовки згідно освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Згідно завершення вивчення учні отримують диплом про отримання освіти згідно кваліфікації «Правознавство» і мають всі шанси відновлювати навчання на юридичному факультеті Ужгородського національного університету.

Отримавши диплом, випускники мають всі шанси діяти на посаді адвоката в районних органах державної влади, органах районного самоврядування, органах юстиції, інших муніципальних органах і установах, на підприємствах усіх форм власності.

2. «Бухгалтерський облік»

Молодший спеціаліст з обліку та оподаткування, який закінчив Природно-гуманітарний коледж, здатний:

- виконувати прийом документів;

- гарантувати збереження валютних і товарно-матеріальних цінностей;

- оформляти папери і захищати в бухгалтерському обліку операції, пов'язані з ходом валютних коштів і товарно-матеріальних цінностей;

- робити нарахування та перерахування різних платежів, заробітної плати, податків та інших виплат;

- проводити облік документів, оформляти бухгалтерські операції згідно розрахунками податків і зборів, з постачальниками;

- здійснювати інвентаризацію і переоцінку товарно-матеріальних цінностей;

- проводити тест фінансової та грошової діловитості компанії згідно цим рівноваги;

- виконувати контроль ціноутворення на затії;

- реалізовувати обробку облікових реєстрів та складання бухгалтерської звітності з впровадженням комп'ютерної техніки;

- давати інформацію для прийняття управлінських рішень.

3. «Фінанси і кредит»

4. «Оціночна діяльність»

5. «Розробка програмного забезпечення»

Дана професія - одна з найпотрібніших кваліфікацій. Студент навчиться майстерно володіти мовами програмування для випробування та дослідження програм, буде відати структурою і техніко-експлуатаційними властивостями електронно-обчислювальних машин, економікою, організацією та плануванням роботи обчислювальних центрів.

Учні, які навчаються згідно даної кваліфікації, отримують кваліфікацію технік-програміст.

Програміст зобов'язаний володіти вміннями алгоритмізації та структуризації цих, орієнтуватися в базових думках сфери інформатики, володіти вміння програмування на декількох програмних і машинно-націлених мовах, налагодження і випробування програм.

Програмісти творять програмні ці загального призначення та спец пакети прикладних програм. Для даного вони зобов'язані володіти методологією зведення математичних моделей фінансових і виробничих дій.

6. «Землевпорядкування»

7. «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Молодший фахівець — технік-будівельник — після закінчення навчання зможе:

- гарантувати створення будівельно-монтажних справ у відповідність до плану виготовлення справ,х креслень,нормативних документів і термінів здачі об'єкта;

- створювати роботу професіонали згідно прийому та складування які були використані, систем, оптимального застосування машин, автотранспортних засобів, розстановки і видачі завдань бригадам і ланкам;

- наглядати за черговістю роботи, ліквідуючи порушення технології і забезпечуючи властивість будівельно-монтажних справ;

- скористатися покажчиком муніципальних стереотипів та іншої нормативною документацією.

8. «Туристичне обслуговування»

Фахівець у галузі туризму займається майже всіма необхідними захоплюючими справами:

- реалізацією комплексу туристичних послуг;

- досліджує автокефальний і зарубіжний ринок послуг;

- готує тест змісту, ціни, особливостей послуг готелів, музеїв, автотранспортних компаній;

- бере участь в дослідженню внутрішніх і інтернаціональних маршрутів;

- самостійно виконує підготовку цих для складання кошторисів турпоїздок та екскурсій;

- проводить маркетингову активність з метою залучення людей до оздоровлення, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

- дає досконалу інформацію про розмір, умови і властивість туристичних послуг;

- самостійно включає угоди на туристичні сервіси і водить контроль їх виконання;

- дарує мрію - відпочинок, сонце, море, гірки, пальми.

Виховний процес в інституті гарантується викладацьким колективом викладачів завдяки проведенню різних подій:

- лекційних, фактичних, семінарських занять;

- масових та особистих консультацій;

- навчальної та виробничої практики.

Регулярно ведуться навчальні екскурсії та туристичні мандрівки з краєзнавчою метою найбільш знаменитими туристами.

Отже, Природничо-гуманітарний коледж УжНУ перебуває у постійному пошуку нових форм і методів навчально-виховної діяльності. Педагогічний та студентський колективи готові до плідної співпраці, відкриті для нових ідей і пропозицій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!