Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Закарпатської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Закарпатської області \ ЗВО (ВНЗ) Закарпатської області та їх рейтинг \ 6. Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, УТЕК КНТЕУ

Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, УТЕК КНТЕУ

« Назад

Ужгородський торговельно-економічний коледж - навчальний  заклад на Закарпатті, що здійснює підготовку майбутніх спеціалістів у торгівельній сфері.

Ужгородський-торговельно-економічний-коледж-Київського-національного-торговельно-економічного-університету

Контакти Ужгородського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

Адреса: м. Ужгород, вул. Капітульна, 1/3.

Телефон: 0312234192.

Сайт: www.utec.uz.ua.

Електронна пошта: utec@i.ua.

Ужгородський-торговельно-економічний-коледж-Київського-національного-торговельно-економічного-університету УТЕК-КНТЕУ

Історія УТЕК КНТЕУ

Ужгородський торговельно-економічний коледж структурний підрозділ КНТЕУ. Історія Київського національного торговельно-економічного університету бере початок від Київського філіалу Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі.

Серед випускників УТЕК КНТЕУ - відомі політичні діячі, керівники органів державної влади та управління, організацій і підприємств, дипломатичні працівники та науковці.

Здійснюється професійна підготовка фахівців за бакалаврськими і магістерськими програмами за 16 напрямами підготовки для сфер внутрішньої та зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, митної служби, захисту прав споживачів, антимонопольної діяльності, економіки підприємництва, банківської i страхової справи, бухгалтерського обліку, фінансового контролю, ресторанного господарства, туризму, готельного господарства тощо. У КНТЕУ працює 21 наукова школа, аспірантура і докторантура. Університет має потужний науково-педагогічний колектив, здатний успішно вирішувати завдання, які стоять перед ним як національним закладом освіти. При університеті діють три спеціалізовані вчені ради з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Інститут вищої кваліфікації (ІВК) надає освітні послуги міжнародного рівня за програмами МВА з підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в економічних умовах сьогодення й успішно конкурувати як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках праці. Французко-український інститут управління (ФУIУ), створений згідно з угодою між Університетом Овернь Клермон-1 (Франція) і КНТЕУ, готує профільних франкомовних фахівців у галузі менеджменту та управління підприємством із дипломами державного зразка Франції. До складу університету, крім базового закладу, входять 4 навчальні інститути, 9 коледжів і 3 вищі комерційні училища, які розташовані у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Ялті, Бурштині.

УТЕК - член престижних міжнародних організацій: Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації міжнародної освіти, Асоціації передових університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі та споживчої кооперації, Міжнародного товариства товарознавців і технологів, Європейської Академії Ритейлу, Російської асоціації бізнес-освіти та ін. Встановлені та підтримуються творчі зв'язки збільш ніж 70 вищими навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з 25 країн світу.

УТЕК Київського національного торговельно-економічного університету - один із найпрестижніших вузів Західного регіону України. Заснований у 1966 р. як філія Київського торговельно-економічного інституту, заклад пройшов складний історичний шлях, і сьогодні - це сучасний вуз Міністерства освіти і науки України ІV рівня акредитації, де за 40 років існування здобуті та збережені найкращі традиції, де через підготовку сучасних висококваліфікованих кадрів і розвиток науки кожен викладач намагається сприяти відродженню національної економіки, інтелектуальному та духовному розвитку суспільства, де постійний пошук, модернізація стали природною атмосферою праці і творчості в інституті на даний момент в інституті здійснюється підготовка дипломованих бакалаврів, спеціалістів і магістрів для сфери економіки за п'ятьма напрямами підготовки: Економіка і підприємництво, Менеджмент, Торгівля, Харчова технологія та інженерія, Туризм за 10 спеціальностями та 14 спеціалізаціями.

Діють три факультети: обліково-фінансовий, факультет економіки та менеджменту та факультет підприємництва, які об'єднують 10 кафедр, навчальний процес забезпечують досвідчені викладачі, відомі науковці, з яких 52% - кандидати та доктори наук. У зв'язку з тим, що Україна стала членом Болонської конвенції, в інституті проводиться педагогічний експеримент з навчання за кредитно-модульною системою, що є обов'язковою умовою для членства у Болонському процесі навчально-виховна робота в інституті нерозривно пов'язана з міжнародними зв'язками.

У рамках укладених угод наш інститут співпрацює з іноземними партнерами з Франції, Австрії, Росії, Білорусі, Німеччини, Молдови, Польщі та Словаччини. 3 2003 р. в інституті функціонує Чернівецьке відділення Французько-Українського інституту управління, який був створений у результаті угоди, укладеної між Університетом Овернь - Клермон-1 (Франція) і КНТEУ. Після його закінчення студенти отримують державні дипломи Франції відповідного рівня підготовки.

Діє програма співробітництва Європейського Союзу і України (TACIS) з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива".

Директорат інституту, викладачі активно підтримують зв'язки з місцевими органами влади, беруть активну участь у довгострокових проектах економічного розвитку краю і, в обмін на це, отримують допомогу в подальшому становленні найпопулярнішого на Буковині навчального закладу - ЧТЕІ. Студентам у вузі створено всі необхідні умови для професійного та особистісного самовдосконалення, що, безумовно, дає позитивні результати.

Матеріально-технічна база УТЕК КНТЕУ

До послуг студентів 12 комп'ютерних класів, 2 з яких для самостійної підготовки, новітня бібліотека, книжковий фонд якої налічує 63 тис. одиниць та 20 тис. періодичних видань, 2 читальні зали, одна з яких комп'ютеризована, лінгафонний кабінет для поглибленого вивчення іноземних мов, спортивна зала тощо.

Відкрито лабораторію інтелекту, організовано асоціацію випускників. Четвертий рік працює Центр розвитку кар'єри, метою якого є розвиток інфраструктури вищої освіти, наближення її до вимог ринку, а отже, сприяння студентам у практичному втіленні знань, навичок та умінь, набутих у процесі навчання.

Ужгородський-торговельно-економічний-коледж-Київського-національного-торговельно-економічного-університету, УТЕК-КНТЕУ

При бібліотеці працює поетичний клуб "Експромт", в якому проводяться зустрічі з поетами, вечори авторської пісні, поетичні читання поезії студентів та викладачів нашого вузу. Вже шостий рік працює Рада студентського самоврядування.

Створено профспілкову студентську організацію. Значно активізувалось і студентське спортивне життя.

На даний момент в інституті навчаються: один заслужений майстер спорту та учасник Олімпійських ігор, два майстри спорту міжнародного класу, 14 майстрів спорту, 17 кандидатів у майстри спорту, 2 рекордсмени України, три учасники чемпіонатів світу та 5 учасників чемпіонату Європи, 12 членів збірної України.

Наповнюються новим змістом традиційні культурно-масові і виховні заходи: інститутська команда КВК "Шиворот на выорот" є півфіналістами вищої української телевізійної ліги КВК.

Отже, Ужгородський торговельно-економічний коледж – ВНЗ, що займає провідне місце серед навчальних закладів та посідає 6 місце серед рейтингу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!