Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Закарпатської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Закарпатської області \ ЗВО (ВНЗ) Закарпатської області та їх рейтинг \ 24. Гуманітарно-економічний коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ГЕК ВМУРЛ «Україна»

Гуманітарно-економічний коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ГЕК ВМУРЛ «Україна»

« Назад

Гуманітарно-економічний коледж – навчальний заклад, що отримав дозвіл на проведення освітньої діяльності відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки.

Гуманітарно-економічний-коледж-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини-Україна ГЕК-ВМУРЛ-Україна

Контакти ГЕК ВМУРЛ «Україна»

Адреса: м. Хуст, вул. Заводська, 1-А.

Телефон: (03142)53160.

Електронна пошта: kip_gek@meta.ua.

Гуманітарно-економічний-коледж-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини-Україна, ГЕК-ВМУРЛ-Україна

Спеціальності Гуманітарно-економічного коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

Навчальний заклад здійснює підготовку за такими спеціальностями:

- Правознавство;

- Економіка та підприємництво.

Навчальний процес ГЕК ВМУРЛ «Україна»

Саме інновації - нові педагогічні технології - спрямовані на формування системи знань, умінь і навичок, розкриття творчих здібностей студентів та їх уміння постійно оновлювати свої знання та вміння Серед інновацій, які запроваджені викладачами в коледж, є активне та інтерактивне навчання під час проведення занять у вигляді проблемного підходу, діалогових, ігрових, тренінгових технологій.

Ці інноваційні технології забезпечують формування у студентів основних компетентностей: особистого вдосконалення, соціальної, громадянської, комунікативної, культурологічної та компетентності розвитку. особлива увага на сьогодні приділяється комп'ютерним технологіям. Для цього викладачі коледжу створюють електронні навчально-методичні комплекси з дисциплін.

Це дає можливість вирішити проблеми збіднення бібліотечних фондів, своєчасно оновлювати навчальну інформацію відповідно до умов часу кожен студент має можливість більше працювати самостійно, розвиваючи свої здібності Головне завдання викладача при вирішенні проблем по лягає у формуванні в студентів систематизованого підходу до застосування сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій у навчанні, демонстрації їх переваги та ефективності при вирішенні професійних завдань. Особливо це стосується професійних дисциплін технічного та економічного напрямів, які мають потужні резерви для впровадження даних технологій.

У методичному кабінеті ГЕК ВМУРЛ «Україна» створено так званий Банк інновацій керуючись яким викладач завжди можуть самостійно поновити свої знання щодо сучасних технологій навчання Крім того, укладено каталог необхідної літератури, що допомагає знайти напрацювання педагогів інших навчальних закладів з багатьох проблем навчально-виховного процесу.

Складова успіху - це плідна, творча робота викладачів, робота педагогічного колективу коледжу спрямована на інтенсифікацію впровадження у навчальний процес активних методик навчання та комп'ютеризації підготовку навчальних посібників з використанням мультимедійних технологій, електронних підручників і конспектів лекцій, підвищення ефективності самостійної роботи студентів, впровадження у навчальний процес нових, оригінальних технологій і моделей навчання Творчість і любов до своєї справи спонукають педагогічний колектив коледжу використовувати всі можливості для поліпшення навчально-виховного процесу виховання конкурентоспроможного фахівця. Адже випуск саме таких, підготовлених до реальних умов праці, фахівців є найважливішим завданням сучасної освіти. Випускники коледжу мають широкі можливості продовження навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно з угодами про безперервну підготовку спеціалістів наш навчальний заклад продовжує вдосконалюватися. у нього є багаторічна історія.

Практика та працевлаштування ГЕК ВМУРЛ «Україна»

Для 100% забезпечення можливості одержати направлення на роботу випускникам державного замовлення та отримати перше місце роботи коледж працює з роботодавцями та їх організаціями в напрямах:

- укладання (переукладання) прямих договорів з підприємствами для використання їх в якості баз для проходження виробничих, переддипломних практик та подальшого працевлаштування випускників за направленнями, надання можливості студентам проходити виробничу практику за майбутнім місцем роботи;

- використання листів-запрошень про самостійний підбір місць проходження практик, що пропонують студенти з подальшим працевлаштуванням випускників за запрошеннями;

- співпраця із центром зайнятості та участь у масових заходах, які організовує центр зайнятості;

- використання Інтернет як джерела інформації та ефективного засобу пошуку нової роботи.

3 коледжем укладені договори на підготовку спеціалістів з базовими підприємствами м. Бердичева, а також з містами Київ, Вишневе та Боярка (Київська обл.), Харків, Суми, Житомир, Одеса, Тернопіль.

Кількість місць для працевлаштування випускників ГЕК ВМУРЛ «Україна», підготовка яких здійснювалась за державні кошти більша, ніж кількість студентів-випускників, що забезпечує можливість вибору першого місця роботи.

Контроль за виконанням заходів щодо працевлаштування випускників здійснюється на підставі повідомлень відділів кадрів підприємств про прибуття випускників за призначенням, а також повідомлень випускників.

3 підприємствами та організаціями проводиться листування для отримання відгуків про роботу випускників, якість їх підготовки.

Керівники підприємств та керівники структурних підрозділів дають, в цілому, добру оцінку теоретичної та практичної підготовки фахівців, відзначають труднощі, які відчувають молоді спеціалісти в період адаптації на виробництві, і пропонують шляхи підвищення якості підготовки спеціалістів.

Отже, ГЕК ВМУРЛ «Україна» - навчальний заклад, що здійснює підготовку за двома спеціальностями на вищому рівні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!