Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Закарпатської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Закарпатської області \ ЗВО (ВНЗ) Закарпатської області та їх рейтинг \ 22. Закарпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ЗІП ВМУРРУ

Закарпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ЗІП ВМУРРУ

« Назад

Закарпатський інститут підприємництва – сучасний заклад, що здійснює підготовку фахівців за європейськими зразками.

Закарпатський-інститут-підприємництва-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини-Україна ЗІП-ВМУРРУ

Контакти ЗІП ВМУРРУ

Адреса: м. Хуст, вул. Заводська, 1А.

Телефон: (03142) 53160.

Електронна пошта: nadija-hust@meta.ua.

Сайт: http://www.kip.uz.ua.

ЗІП-ВМУРРУ

Історія ЗІП ВМУРРУ

Хустська філія вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (ВМУРРУ) створена у квітні 2000 р. відповідно до статуту вищого навчального закладу - як територіально відокремлений структурний підрозділ.

Наказом від 01.02.2005 р. філія реорганізована в Закарпатський інститут підприємництва ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна".

Відповідно до рішення ДАК та за наказом МОН України (Протокол № 55 від 19 квітня 2005 року) Карпатський інститут підприємництво визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу III рівня акредитації. Основна мета діяльності інституту - надання освітніх послуг.

До інституту приймаються студенти, які мають повну загальну середню освіту за результатами тестування без вступних іспитів. Випускники загальноосвітньої школи, нагороджені золотою або срібною медалями, випускники навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою, учасники міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, переможці обласних олімпіад звільняються від тестування і зараховуються на навчання за співбесідою.

Навчання проводиться на контрактній основі з фізичними та юридичними особами за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Оплата за навчання є найменшою в області.

Після закінчення ВНЗ студенти отримують диплом державного зразка. Карпатський інститут підприємництва здійснює підготовку фахівців за напрямами:

- "Соціологія";

- "Менеджмент";

- "Філологія".

В інституті здійснюється підготовка за 5 спеціальностями:

- "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності";

- "Менеджмент організацій";

- "Соціальна робота";

- "Українська мова та література";

- "Переклад".

В інституті діють факультети: менеджменту; філології і соціальних технологій; заочного та дистанційного навчання та 9 кафедр.

Станом на 01.09.2015 р. в інституті навчається 1855 студентів, з них 28 з особливими потребами.

Закарпатський-інститут-підприємництва-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини-Україна, ЗІП-ВМУРРУ

Керівництво ЗІП ВМУРРУ

Ректором навчального закладу є Козак Василь Михайлович. Народився у 1936 р. в Хустинському. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут у 1964 р. У 1978-1981 рр. - декан загально технічного факультету, 1981-1984 pp. - декан заочного факультету Херсонського індустріального інституту.

У 1989-1991 рр. - декан машинобудівного факультету Херсонського індустріального інституту.

У 1991-1994 рр. - проректор з організаційної та виховної роботи, з 1996 р. - помічник ректора Херсонського індустріального інституту З 1997 р. по 2000 р. - проректор з виховної роботи та зовнішніх зв'язків Херсонського економічно-правового інституту 3 травня 2000 р. - проректор Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" з питань діяльності Хустської філії.

3 1 лютого 2005 року - ректор Карпатського інституту підприємництва. Кандидат технічних наук (1971 р.), доцент (1980 р.) Проводить наукові дослідження, має понад 80 друкованих наукових праць та 5 винаходів.

Закарпатський-інститут-підприємництва-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини-Україна

Матеріально-технічна база Закарпатського інституту підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

Навчальний процес в Карпатському ВУЗі підприємництва вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини» виповнюється в приміщеннях єдиною площею 12371,14 м2, з них: особистих - 2928,7 м2. Громадська площа на одного студента становить 14,9 м2 (з розрахунку ліцензованого розміру).

Заклад володіє 31 аудиторію і 3-х лекційні зали, один на 100 посадкових місць і 2 на - 60. Площа навчально-аудиторного фонду складає 8530,02 м2.

В рамках ВУЗу розміщено бібліотеку з 2 читальними залами.

В ВУЗі є приміщення «Охорони праці», «Гуманітарних дисциплін», «Маркетинг», «Український мови», «Український літератури».

Для проведення занять з фізкультури в навчальному закладі створений свій спортивна платформа і орендовано спортивні зали та стадіоні.

Орендується 1 гуртожиток площею 1850 м2, 2 столові єдиної площею 377 м2. на 195 посадочних місць, які перебувають біля корпусів ВНЗ.

Ступінь спроможності навчального процесу технічними засобами вивчення та передовими ЕОМ на найвищому рівні. В ВУЗі працює 5 комп'ютерних класів.

Медсервіс учнів усіх форм вивчення гарантується Хустською місцевою поліклінікою і медпунктом, що розташовується в головному корпусі навчального закладу.

Навчальний процес в ЗІП ВМУРРУ

Навчально-виховний процес у ВНЗ планується з урахуванням головних галузевих стереотипів і відповідно до навчальних розкладів.

Контроль знань і вмінь учнів реалізується через їх поточне і підсумкове оцінювання.

Зміст контрольних завдань підходить потребам ОКР спеціаліста і дозволяє визначити ступінь освоєння студентами здобутих знань.

З метою дієвої організації навчального процесу та його контролювання на будь тренувальний рік розробляються робочі навчальні наміри, які відображають кількісні характеристики навчання дисциплін. Навчальні програми нормативних дисциплін вважається змішаною частиною муніципального еталона виховання.

В ВУЗі впроваджуються нові технології вивчення, зокрема: відео-лекції, вживаються мультимедійні засоби, інтерактивні лекції, ведуться семінари.

Практичне виховання учнів вважається складовою загального процесу підготовки професіоналів у найвищому навчальному закладі.

Отже, Закарпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" – провідний навчальний заклад, що здійснює підготовку за 5 спеціальностями та готує фахівців ля ринку праці не тільки України, але й зарубіжних країн.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!