Роздрукувати сторінку

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці, ЗУІ ім. Ф. Ракоці

« Назад

Закарпатський угорський педагогічний інститут - вищий навчальний заклад України ІІІ рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста. Навчальний заклад має право здійснювати підготовку спеціалістів за денною та заочною формами навчання (на базі повної загальної середньої освіти).

Закарпатський-угорський-інститут-імені-Ференца-Ракоці ЗУІ-ім.-Ф.-Ракоці

Контакти ЗУІ ім. Ф. Ракоці

Адреса: м. Берегове, пл. Кошута, 6.

Телефон:0-31-41429-68.

Електронна пошта: foiskola@kmf.uz.ua.

Сайт: http://www.kmf.uz.ua.

Закарпатський-угорський-інститут-імені-Ференца-Ракоці, ЗУІ-ім.-Ф.-Ракоці

Історія ЗУІ ім. Ф. Ракоці

Згідно із статистикою, на Закарпатті мешкає понад 150000 угорців, це 12 % від загальної кількості населення області Угорці проживають компактно у прикордонних районах області і становлять більшість населення в понад 100 населених пунктах. У регіоні працює 107 шкіл, де навчання проводиться угорською мовою, в яких навчається рідною мовою майже 20000 тисяч учнів для розвитку угорсько-мовної культури національної меншини на території області діє угорський національний театр, виходять журнали, обласні та районні газети угорською мовою.

3 метою задоволення кадрових потреб для цих освітніх та культурних закладів, був створений цей вищий навчальний заклад У 1993 р. - у відповідності до законів України "Про освіту", "Про національні меншини та Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття") - виникла ідея створення вищого педагогічного навчального закладу для угорсько-мовної меншини України. На основі клопотань громадських організацій, а саме Товариства угорської культури Закарпаття і Закарпатського угорсько-мовного педагогічного товариства.

Закарпатський угорський педагогічний інститут було створено в 1996 році. Засновником ЗУІ є Благодійний фонд.

Перший випуск спеціалістів відбувся в 2001 році. За період існування інституту було 6 випусків.

Навчальний заклад задовольняє кадрові потреби загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів Закарпаття, де працевлаштована переважна більшість випускників інституту.

Підготовка проводиться за такими акредитованими спеціальностями:

- Історія і географія: мова і література (англійська, угорська) та історія: географія;

- дошкільне виховання;

- Початкове навчання.

При інституті діють спеціальні курси із садівництва, економіки та менеджменту, англійської мови, української мови, обчислювальної техніки.

У 2003 році ліцензовані нові спеціальності: математика і біологія. Восени 2003 року інститут перейменовано в Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ.

ЗУІ-ім.-Ф.-Ракоці

Матеріально-технічна база ЗУІ ім. Ф. Ракоці

До матеріально-технічної бази інституту входять 4 корпуси загальною площею 8053 м: навчальний корпус, гуртожиток для викладачів, гуртожиток для студентів, комп’ютерні класи, бібліотека.

При інституті діє науково-дослідний центр. Інститут тісно співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами України та за її межами. Навчальний процес забезпечують 56 висококваліфікованих фахівців, які працюють на 4 кафедрах.

Денна форма навчання - 522, заочна форма навчання - 325. Фінансування здійснюється за рахунок фізичних та юридичних осіб.

За період існування інституту було 6 випусків. Вручено 852 дипломи бакалавра та 610 дипломів спеціаліста.

Переважна більшість випускників інституту працевлаштована на території Закарпаття, нині практично в кожній загальноосвітній школі, дитячому дошкільному чи позашкільному закладі області працюють випускники ЗУІ м. Ф. Ракоці.

Серед них чимало кандидатів наук та аспірантів. Чимало випускників працюють у структурах місцевого самоврядування, є депутатами різних рівнів, керівниками державних установ і громадських організацій. Це говорить про престиж інституту, його визнане місце і роль у структурі духовного життя суспільства. Інститут тісно співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами України та за її межами. навчальний процес забезпечують 89 висококваліфікованих фахівців, які працюють на 6 кафедрах. За короткий період існування інституту науково-педагогічним колективом організовано та проведено численну кількість міжнародних наукових конференцій з актуальних тем сьогодення. Результатом роботи колективу є видані монографії, численні методичні розробки та створення самостійної річної періодики Acta Beregsasiensis, де публікуються наукові статті українською, англійською та угорською.

Мовна освіта спрямована насамперед на опанування студентами державної (української) мови та можливість навчання рідною національною мовою (угорською).

При цьому ЗУІ ім. Ф. Ракоці дбає про засвоєння студентами професійної термінології та розмовної і ділової української мови, тому збільшує кількість годин на вивчення відповідних навчальних дисциплін.

Відомо, що є певні недоліки у викладанні і засвоєнні державної мови в загальноосвітніх школах, тому на першому курсі всіх спеціальностей введено навчальну дисципліну "Практичний курс української мови".

На четвертому курсі кожен студент обов'язково складає іспит з української мови. Також розроблені навчальні посібники для студентів закладу з української мови, викладачами видано угорсько-український та українсько-угорський словники.

Закарпатський-угорський-інститут-імені-Ференца-Ракоці

Студентське самоврядування Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці

Студентське самоврядування інституту є самостійною юридичною особою. Студенти інституту мають нагоду особисто ознайомитися з практикою навчальної роботи відомих ВНЗ України та зарубіжжя, брати участь у республіканських та міжнародних конференціях, симпозіумах в Україні та за кордоном.

За роки існування навчальний заклад став визнаним в Україні та за кордоном осередком освіти і культури угорсько-мовного населення Закарпатської області, сфера його освітньої діяльності поступово вийшла за рамки суто вищої педагогічної освіти.

Сьогодні ряд вітчизняних закордонних вищих навчальних та науково-дослідних закладів підтримує партнерські зв'язки та проводить науково-технічне співробітництво із навчальним закладом - загалом понад 30 вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів охоплено різними формами співпраці з інститутом. За роки існування 3УI відвідали видатні вітчизняні та закордонні діяч науки та культури, політики: заступник міністра освіти України Віталій Бабак та міністр освіти і культури Угорської Республіки Балінт Мадяр.

Отже, це провідний навчальний заклад на Закарпатті, що проводить підготовку майбутніх спеціалістів належним чином, для того щоб вони були конкурентоспроможними на рику праці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!