Роздрукувати сторінку

Східно-європейський слов'янський університет, СЄСУ

« Назад

Східно - європейський слов'янський університет– провідний навчальний заклад, в якому проводиться підготовка майбутніх спеціалісті в у сфері фінансів та міжнародних відносин.

Східно-європейський-слов'янський-університет, СЄСУ

Контакти СЄСУ

Адреса: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42-1.

Телефон: (0312)66-06-99.

Електронна пошта: eesu@ukr.net.

Сайт: http://eesu.uz.ua.

Східно-європейський-слов'янський-університет СЄСУ

Історія Східно-європейського слов'янського університету

Заснований навчальний заклад в 2012 році. Освітня діяльність вищого навчального закладу «Східно - європейський слов'янський університет» виповнюється на базі ліцензії Міністерства освіти і науки України про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра.

Відповідно до укладених інтернаціональних угод, випускники ВУЗу «Східно - європейський слов'янський університет» мають всі шанси продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» за кордоном з отриманням диплома європейського зразка.

У джерелі 2013 року на Закарпатті виник ще один незалежний інститут - Вищий навчальний заклад «Східно-європейський слов'янський університет».

Індивідуальності Єврокарпатського регіону, геополітичне розміщення Закарпатської області, компактне розміщення в Закарпатті більш ніж 100 національностей, в тій кількості жителів Росії, білорусів, словаків, чехів, болгар, поляків і інших слов'янських народів.

Будь-який ВНЗ спрямовується створити власний унікальний стиль. Є дуже багато причин, які формують дану оригінальність і своєрідність. Для молодих людей Закарпаття потреба в дослідженні вищезазначених напрямків (кваліфікацій) обумовлена орієнтацією спільноти на загальноєвропейське значення і пов'язана інтеграційними процесами зі слов'янським світом у фінансовій і духовній сферах.

З метою розширення наукових, культурних та спортивних взаємозв'язків зі студентами зарубіжних країн начальний заклад веде тісну співпрацю з багатьма іншими країнами.

Східно-європейський український університет тісно співпрацює з національно-культурними спільнотами, а конкретно: співтовариством чеської культури ім. Масарика, Ужгородським співтовариством словаків, обласним національно-культурним співтовариством білорусів "Сябри", обласним культурним співтовариством вірмен «Арарат», обласним співтовариством російської культури "Русь", польським культурним співтовариством ім. Ф. Тішнера, Мукачівською міською культурним співтовариством болгар ім. Кирила і Мефодія, обласним культурним співтовариством русинів ім. О. Духновича, форумом угорських організацій Закарпаття і тому подібне.

Основною метою навчального закладу вважається залучення молодих людей до дослідження літопису, культури, мови, звичаїв і традицій слов'янських народів, навчання та покупки юним поколінням соціального досвіду, успадкування та збільшення духовного надбання рідного народу, придбання найвищої культури міжетнічних взаємин, створення у молодих людей самостійно від державної пристосування особистих диявол пана Українського країни.

Головними класичними заходами інституту вважаються: події згідно святкуванню Дня слов'янської писемності та культури, в рамках якого проходить інтернаціональна науково-фактична конференція.

Кафедри СЄСУ

1. Менеджменту

На сьогоднішній день менеджмент є однією з найпрестижніших і затребуваних спеціальностей.

Професійна діяльність менеджера на первинних посадах полягає в загальних функцій управління, прийняття стратегічних і тактичних рішень відповідно до займаної посади, організації діяльності та управлінні лінійними і функціональними підрозділами підприємств, управлінні підлеглими.

Навчання по конкретному профілю дозволить глибоко вивчити дану сферу і стати фахівцем, здатним ефективно керувати бізнес-процесом.

Навчальний процес забезпечує глибоке вивчення базових менеджерських, економічних та гуманітарних дисциплін, зміст яких регулярно адаптується під вимоги бізнесу.

Відмінними рисами підготовки менеджерів: розширена комп'ютерна підготовка; поглиблене вивчення іноземних мов; вивчення реальних бізнес-процесів при написанні курсових і дипломних проектів.

2. Психології та педагогіки

Основні наукові напрямки кафедри пов'язані з вивченням психологічних проблем педагогічної діяльності та особистості в педагогічному процесі.

Здійснюється підготовка за спеціалізацією "Акмеологія і психологія розвитку". Управління процесом досягнення вершин професійної майстерності в різних областях діяльності (освіта, силові структури, підприємництво, мистецтво, спорт та ін.).

3. Облік та аудит

Кафедра випускає спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Облік і аудит», які готуються до облікової, економічної, фінансової, організаційно - управлінської та науково - дослідній роботі в різних галузях народного господарства.

Основний науковий напрямок роботи кафедри - оптимізація організації бухгалтерського обліку відповідно до вимог законодавства України.

Кафедра повністю укомплектована педагогічними кадрами з досвідом науково-дослідної та педагогічної роботи у відповідності з фактичним навчальним навантаженням.

Базова освіта і спрямованість наукової роботи всіх викладачів відповідає профілю дисциплін, які вони викладають. Всі вони мають безпосередній досвід роботи на виробництві або в науково-дослідних структурах.

4. Міжнародні відносини

За напрямом «Міжнародні відносини» кафедра є випускаючою. Ряд викладачів кафедри, що володіють відповідною кваліфікацією спеціалізуються на викладанні дисциплін професійного циклу, передбачених навчальним планом даного напрямку підготовки. Велике значення надається організації навчальної та виробничої практик студентів, проведенню спільних заходів, круглих столів, зустрічей спільно з секретаріатом Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності. У результаті студенти напряму «Міжнародні відносини» мають широкі окремі освітні можливості.

5. Філологія.

6. Фінанси і кредит.

Тому, Східно-європейський слов'янський університет – навчальний заклад на Закарпатті, що проводить підготовку належним чином, випускаючи досвідчених спеціалістів своєї справи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!