Роздрукувати сторінку

Закарпатський машинобудівний технікум, ЗМТ

« Назад

Закарпатський машинобудівний технікум заклад було засновано в 1978 році. Підпорядковується навчальний заклад Міністерству освіти і науки України, яке надало дозвіл на зайняття освітньою діяльністю та видало ліцензію з 1 рівнем акредитації.

Закарпатський-машинобудівний-технікум

Контакти ЗМТ

Адреса: смт. Дубове, вул. Гагаріна, 1.

Телефон: (03134) 72-482.

Сайт: http://www.zmt.com.ua.

Загальна характеристика Закарпатського машинобудівного технікуму

До пропозицій учнів інноваційна матеріально-технічна основа: 20 кабінетів і лабораторій, книгосховище, читальний та актовий зали, навчально-виробничі майстерні, 2 комп'ютерні класи (мультимедійне оснащення, вихід в Інтернет), фізкультурний зал, притулок на 420 місць, трапезна.

Контингент учнів денної форми вивчення - 450 чоловік.

Учням навчального закладу зроблені всі відповідні умови для проведення захоплюючого дозвілля, змістовного відпочинку та фізкультурно-оздоровчої роботи.

Зараз перед технікумом постає чимало завдань, та їх здійснення залежить від кожного, педагогів, учнів і трудівників навчального закладу.

Закарпатський-машинобудівний-технікум ЗМТ

Спеціальності ЗМТ

1. Розробка програмного забезпечення

Звичайні завдання діловитості, якими зобов'язаний володіти випускник навчального закладу:

- системний аналіз і виконання постановки задачі;

- застосовуючи використані технічні, програмні та інформаційні постачання доводити і обирати середовище програмування технічних засобів;

- застосовуючи способи особистого, звичайного та автоматизованого проектування, розбираючи ці обстеження об'єкта автоматизації обирати текстуру вхідної, вихідної інформації;

- творіння програмного постачання.

Застосовуючи наявні способи налагодження вміти налагоджувати створене програмне постачання. Застосовуючи справжні вхідні, критичні режими роботи програми вправляти тести. Спираючись на певні виробничі ситуації, вправляти технічну документацію і виконувати акомпанемент створеного програмного постачання.

Скориставшись довідковою літературою і системами підтримки прикладного програмного постачання, взяти участь у застосуванні передових пакетів прикладних програм (текстових і табличних процесорів).

Виробничі функції, звичайні завдання діяльності і мистецтва, якими заволодіває випускник верховного навчального закладу

2. Технологія обробки матеріалів на верстатах і автомати

Звичайні задачі діяльності та вміння, якими зобов'язаний володіти випускник вищого навчального закладу:

- Дослідження науково-технічних дій виготовлення звичайної продукції та її складових.

- Введення науково-технічних дій.

- Розроблювати планування розміщення оснащення ділянки, автотранспортних засобів, джерел освітлення з урахуванням необхідностей протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм; формувати місячні, декадні і денні графіки завантаження науково-технічного оснащення.

- Дослідження подій з застереження та ліквідації нестачі виявляти і розбирати передумови на ділянці, формувати науково-технічні та організаційні приписи згідно заходам застереження шлюбу.

- Збирання технічних завдань на конструювання науково-технічних пристроїв і особливих приладів.

- Оформлення технічної документації на продукцію.

Здійснити роботу контролерів та контроль якості і комплектності продукції на ділянці; випробовувати виконання керівництв і способів згідно технічного контролювання на трудящих місцях, наглядати за тарою і упаковкою, збереження сировини, напівфабрикатів, готової продукції; зафіксувати техніко-науково-технічні характеристики оснащення після його лагодження або реконструкції.

3. Будівництво та експлуатація будівель та споруд

Звичайні задачі діяльності та вміння, якими зобов'язаний володіти випускник вищого навчального закладу: професія в узгодженні з Державним освітнім стандартом середнього професійного виховання, метою має виховання учнів вказаного значення основам розрахунку і проектування систем, основам, з якими найчастіше доводиться розташовувати справа в будівельній практиці.

При навчанні за кваліфікацією техніка-будівельника базисного значення мова сходить про найбільш звичайні і в той же час широко поширені будівельні системи, що застосовуються в будівлях і спорудах.

4. Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Звичайні задачі діяльності та вміння, якими зобов'язаний володіти випускник ЗМТ:

- Науково-технічне постачання ведення монтажних робіт. Розробляти план виготовлення електромонтажних справ; складати схеми електро з'єднань для різних видів електрообладнання.

- Науково-технічне постачання справ згідно експлуатації електрообладнання.

- Науково-технічне постачання ведення ремонтних робіт.

- Розробляти плани виготовлення ремонтних робіт кабельних сіток, електро автомашин, легких рядів електропередач, електрообладнання підйомно-автотранспортних пристроїв, електроустаткування поточно-автотранспортних пристроїв і електро візків, електрообладнання особливого призначення.

- Науково-технічне постачання виготовлення пусконалагоджувальних справ.

- Рахувати кількість і кваліфікацію тих. персоналу, потрібного для виконання пусконалагоджувальних справ; складати програми згідно налагодженню окремих видів електрообладнання.

- Конструкторська підготовка виготовлення монтажних, ремонтних та експлуатаційних робіт.

- Виконання монтажних робіт.

- Виконання ремонтних робіт.

- Створення пусконалагоджувальних робіт.

- Діагностика стану електрообладнання.

- Фактична активність згідно організації електромонтажних, ремонтних і пусконалагоджувальних робіт.

Скористатися технічною документацією ведення електромонтажних робіт; оформляти потрібну документацію на виконання електромонтажних робіт; оформляти документацію на вироблені електромонтажні, ремонтні, пусконалагоджувальні роботи та здачу оснащення у використання; робити лагодження електрообладнання в узгодженні з домаганнями технічного сервісу і лагодження.

Отже, ЗМТ – провідний навчальний заклад, який проводить підготовку за 4 напрямками підготовки та проводить підготовку найкращим чином.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!