Роздрукувати сторінку

Закарпатський базовий державний медичний коледж, ЗБДМК

« Назад

Закарпатський базовий державний медичний коледж — це вищий навчальний заклад І—ІІ рівня акредитації, який не тільки готує молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів для роботи в лікувально-профілактичних закладах області, а й кваліфіковано підвищує їх фаховий рівень на базі відділення післядипломної освіти, яке є необхідною ланкою в системі безперервної освіти медичних кадрів області й є структурним підрозділом коледжу.

Закарпатський-базовий-державний-медичний-коледж ЗБДМК

Контакти ЗБДМК

Адреса: м. Хуст, вул. Львівська, 143.

Телефон: (03142) 2-23-80.

Сайт: www.zbdmk.com.ua.

Закарпатський-базовий-державний-медичний-коледж, ЗБДМК

Історія Закарпатського базового державного медичного коледжу

Закарпатський базовий державний медичний коледж було відкрито в жовтні 1945 року.

До листопада 1945 функціонував як середній навчальний заклад медсестер.

У листопаді 1945 розпорядженням Закарпатської обласної справного комітету Хустський середній навчальний заклад медсестер реорганізовано в Хустське медичне училище з правом виконувати підготовку згідно кваліфікаціям "медсестра" і "фельдшер".

Указом Міністерства мед училище визнано базисним. Рішенням ДАК України від 17.05.2001 року Хустському базисному медучилищу видана ліцензія на перевагу продовження освітньої діловитості згідно кваліфікаціям "Фармація" і "Сестринська ремесло" (бакалавр). А ще надано статус навчального закладу II-го значення акредитації.

Рішенням Закарпатської обласної ради № 372 від 21 грудня 2001р. Хустське базисне мед училище реорганізоване в Закарпатський базовий державний медичний коледж.

Спеціальності ЗБДМК

На сьогоднішній день здійснюється підготовка за спеціальностями:

- «Фармація»;

- «Лікувальна справа»;

- «Акушерська справа»;

- «Сестринська справа».

У червні 2004 року медичний коледж отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на право провадження освітньої діяльності з проведення післядипломної освіти і підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних i фармацевтичних спеціалістів: фельдшерів станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги; фельдшерів ФАП, амбулаторій загальної практики сімейної медицини; акушерок ФАП, амбулаторій загальної практики сімейної медицини, акушерок пологових будинків та відділень, медичних сестер загальної практики (сімейні сестри медичні, вдосконалення); медичних сестер загальної практики (сімейні сестри медичні, спеціалізація); медичних сестер пуль монологічних відділень і кабінетів; медичних сестер терапевтичних відділень і кабінетів; медичних сестер хірургічних відділень і кабінетів; медичних сестер фізіотерапевтичних відділень і кабінетів; медичних сестер стоматологічних установ; медичних сестер терапевтичних дільниць і відділень профілактики; медичних сестер дитячих відділень; медичних сестер педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профілактичних щеплень; медичних сестер шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих садочків та здоров-пунктів при середніх навчальних закладах; лаборантів (фельдшерів лаборантів) клінічних лабораторій, фармацевтів аптек.

Закарпатський-базовий-державний-медичний-коледж

Матеріально-технічна база Закарпатського базового державного медичного коледжу

Коледж забезпечений всіма умови для щасливого навчання: новітні аудиторії, аудиторії з технічними зразками навчання, кабінети для практичних занять. Практичні заняття відбуваються на базі Хустської районної лікарні й поліклініки. В користуванні два комп'ютерні класи, підключений Інтернет. Студенти трудяться у гуртках, приймають участь у науково-практичних конференціях. Проводиться виховна робота зі студентами: класні години, етнічні бесіди, екскурсії, змагання, туристичні походи, виставки, різні конкурси.

Вся науково-методична робота колективу коледжу спрямована на реалізацію заходів з виконання національних і державних програм щодо реформування та реорганізації вітчизняних систем охорони здоров'я та освіти, приєднання України до Болонського процесу, пошук та оволодіння сучасними педагогічними технологіями, щільний зв'язок із закладами практичної охорони здоров'я з урахуванням реорганізації медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної та страхової медицини, значних змін демографічних показників в Україні та світі.

У сьогоденні виповнюється підготовка професіоналів згідно освітньо-кваліфікаційними рівнями: - дипломована медсестра і бакалавр медицини. Тренувальний процес гарантується відповідною технічною базою і необхідним аудиторним фондом. Неприродний бібліотечний фонд складає більше 38 400 примірників, ніби підходить задоволенню необхідностей читачів, їх професійній підготовці, потребам навчально-методичної та цивілізовано-виховної роботи.

Відділення Закарпатського базового державного медичного коледжу

Відділення кваліфікацій «Фармація», «Лікувальна справа», «Акушерська ремесло» вважається правонаступником фельдшерського філії.

Педагогічний склад складає 76 осіб, з їх - 62 штатних педагогів і 14 сумісників. Посеред штатного викладацького складу діє 2 претендентів наук.

39 педагогів найвищої групи: з їх 10 мають стан "старший педагог", і 16 "педагог-методист". 10 педагогів 1 групи і 4 педагогів другий групи, 9 педагогів професіоналів. Відповідно до закону України "Про вищу освіту" педагоги нашого інституту:

- Безперервно збільшують власний професійний ступінь, педагогічну справу і наукову кваліфікацію.

- Гарантують високий науково-абстрактний і методичний ступінь навчання дисциплін згідно освітніх програми відповідної кваліфікації.

- Дотримуються норми педагогічної етики і моралі, почитати амбіція осіб, які навчаються в найвищих навчальних закладах, надихати їм закоханість до України, плекати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України.

- Дотримуються законів України, статуту і верховодив внутрішнього розпорядку верховного навчального закладу.

Закарпатський базовий державний медичний коледж вважається правонаступником Хустського навчального закладу, заснованого на комунальній власності відповідно до рішенням № 147 від 25 жовтня 1945 виконкому Закарпатської обласної ради депутатів робітників, яку в 1954 перейменований в Хустське медучилище.

Особлива роль у підготовці сестринських високопрофесійних співробітників відводиться в найвищому медичному навчальному закладу - в інституті, введена в узгодженні з Європейськими та світовими стандартами, ступінчасте мед сестринське виховання - від ліцензованої мед сестри до бакалавра медицини.

Отже, ЗБДМК – провідний навчальний заклад, що здійснює підготовку майбутніх медичних фахівців.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!