Роздрукувати сторінку

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, ВІППО

« Назад

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти засновано у 1940 р. як Волинський інститут підвищення кваліфікації вчителів на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області Власником майна є обласна рада.

Волинський-інститут-післядипломної-педагогічної-освіти, ВІППО

Контакти ВІППО

Адреса: вул. Винниченка, 31, м. Луцьк.

Телефон: (0332) 24-22-35.

Електронна пошта: info@vippo.lutsk.ua.

Сайт: http://vippo.org.ua.

Волинський-інститут-післядипломної-педагогічної-освіти ВІППО

Загальна характеристика про Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти створює умови для постійного підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури педагогічних працівників.

Інститут єдиний у регіоні заклад післядипломної педагогічної освіти, який забезпечує підвищення кваліфікації педагогів. Реалії сьогодення спонукали українське вчительство ставити перед Інститутом післядипломної педагогічної освіти нові вимоги.

ВІППО спрямовує процес підвищення кваліфікації педагогів на розширення інтелектуальної обізнаності, оновлення і суттєве доповнення здобутих психолого-педагогічних знань, вивчення нових технологій організації педагогічного процесу, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Напрямки діяльності ВІППО

Основними напрямами діяльності Інституту є:

- приведення обсягів і змісту підвищення кваліфікації фахівців відповідно до поточних та перспективних потреб;

- організація гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів на основі принципів навчання.

В Інституті працюють вчена та науково-методична ради. Спільно із закладами освіти працівники ВППО здійснюють науково-експериментальну роботу у 12 навчальних закладах області Професійному розвитку педагогів, удосконаленню їхньої професійної компетентності сприяє розробка й участь у різноманітних проектах (міжнародних, всеукраїнських, регіональних).

Підвищення кваліфікації, забезпечення наукової та методичної поінформованості педагогів здійснюється через систему курсової та між курсової підготовки.

У 2009 р. навчання на курсах підвищення кваліфікації пройшла 131 група педагогів області Основні напрями науково-методичної діяльності: практичне впровадження інноваційних технологій через різні організаційно-методичні (індивідуальні, групові, масові) в міжатестаційний період: проведення соціологічних досліджень з метою аналізу освітніх процесів.

Відділами Інституту здійснюється апробація підручників та електронних засобів навчального призначення.

Відділом новацій та передових педагогічних технологій координувалося проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року 2010 з таких номінацій: "Правознавство , "Математика", "Географія", "Хімія", трудове навчання", в якому взяли участь 332 педагоги області. У II (обласному) турі конкурсу взяли участь 67 педагогів.

Музей освіти та бібліотека Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

В Інституті з 2003 р. функціонує музей освіти Волині В експозиції зібрано оригінальні експонати, документи і матеріали, які дають можливість простежити традиції формування освіти й педагогічної думки Волині від часу зародження писемності і школи в нашому краї.

До послуг педагогів області інститутська бібліотека. Одним із головних її завдань є забезпечення фахових інформаційних потреб педагогічних кадрів області, всебічне сприяння підвищенню їх професійного, освітнього та культурного рівнів шляхом вільного доступу до профільної інформації. До послуг читачів - електронний каталог книг з психолого-педагогічних питань (3615 назв). Працівники Інституту протягом 2009 р. підготували й опублікували 161 наукову та науково-методичну працю.

Наукова, соціально-культурна та матеріально-технічна база інституту дозволяє вирішувати найскладніші завдання зростання фахової, педагогічної майстерності, підвищення психолого-педагогічної компетентності освітянських кадрів області. Навчальний процес забезпечують кваліфіковані викладачі і методисти, серед яких доктори, кандидати наук, заслужені вчителі України Колектив інституту плідно працює над науково-методичним забезпеченням навчального процесу. Щороку проводиться понад 50 проблемних семінарів для вчителів і керівників шкіл, працівників дошкільних і позашкільних установ

Керівництво ВІППО

Маслай Ганна Семенівна - ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Заслужений працівник народної освіти України. За цей час під п керівництвом побудовано приміщення навчально-адміністративного корпусу. Завдяки мудрій стратегії розвитку, забезпеченню відповідної наукової, навчальної та матеріальної бази інститут отримав III рівень акредитації як вищий навчальний заклад післядипломної освіти.

Близько 4 тис. педагогів щорічно навчаються на курсах підвищення кваліфікації, 6 тис. удосконалюють свою фахову майстерність у майстер-класах, школах молодого педагога, резерву керівних кадрів, семінарах з проблемних питань сьогодення тощо.

Під керівництвом ректора колектив постійно працює над підвищенням ефективності навчального процесу, впровадженням нових технологій навчання дорослих. За ініціативою ректора у 1994 р. започатковано видається науково-методичний часопис "Педагогічний пошук".

Відділи ВІППО

У структурі інституту функціонують відділи:

- проблем управління та методичної роботи;

- гуманітарних дисциплін;

- фізико-математичних дисциплін;

- природничих дисциплін;

- початкового навчання та дошкільного виховання;

- виховної роботи;

- відділ управлінської діяльності;

- центр практичної психології і соціальної роботи, - соціологічна лабораторія, - лабораторія інформатики та обчислювальної техніки, - науково-методична лабораторія "Сільська школа".

У колі наукових інтересів інституту чільне місце займають питання управлінської діяльності, підвищення фахової компетентності педагогів, стимулювання і розвитку мотивації пізнавального процесу, гуманізації та гуманітаризації навчання, проблеми психолого-педагогічної діагностики, перспективних педагогічних технологій; ведеться експериментальна робота.

Педагоги області можуть працювати у комп'ютерних класах, бібліотеці інституту, фонд якої налічує понад 40 тис. примірників наукової, методичної і художньої літератури.

В арсеналі інституту різноманітні форми роботи наукові та науково методичні конференції, круглі столи з різноманітних проблем освітянського життя, щорічні виставки методичних і фахових здобутків учителів Творчі сходинки педагогів Волині", конкурси рай та міськметодкабінетів, презентації перспективного педагогічного досвіду, майстер класи, авторські курси відомих педагогів Волині, конкурс "Учитель року" тощо.

Отже, нині інститут - це сучасний центр підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!