Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Волинської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Волинської області \ ЗВО (ВНЗ) Волинської області та їх рейтинг \ 20. Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права», ПВНЗ АРТП

Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права», ПВНЗ АРТП

« Назад

Академія рекреаційних технологій і права – ВНЗ на Волині, що проводить підготовку за потрібними напрямками, фахівці якої є конкурентоспроможними на ринку праці.

Академія-рекреаційних-технологій-і-права

Контакти АРТП

Адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2.

Телефон: (0332) 28-04-28.

Електронна пошта: academrtp@gmail.com.

Сайт: http://www.artip.lutsk.ua.

Академія-рекреаційних-технологій-і-права АРТП

Історія та керівництво Академії рекреаційних технологій і права

Академія рекреаційних технологій і права почала свою діяльність 5 червня 2014.

Ректор Академії - Карпюк Роман Петрович - доктор педагогічних наук, професор, Заслужений тренер України, депутат обласної ради, Глава регіонального відділення Волинської Національного олімпійського комітету України, має дві вищі освіти - викладання і економічна.

Роман Карпюк - автор понад 100 публікацій, у тому числі монографій, навчальних посібників, статей у провідних фахових журналах, методичних рекомендації для вчителів, майстрів, аспірантів, фахівців фізичної культури.

АРТП- сучасна установа, відкритим для молодих людей з багаторівневої освітньою підготовкою, диференційованими соціальними можливостями і різного здоров'я.

Завдяки ініціативі ректора, студенти та діти-сироти, студенти з обмеженими можливостями користуватися привілеями в оплаті за навчання. Він також забезпечує підтримку для студентів-відмінників, молодих учених, спортсменів, державних діячів, молодих талантів, досягнення, яких зміцнює позитивний імідж Академії.

Сьогодні академія готує фахівців за ОКР магістра з заочною та денною формою навчання використанням інноваційних технологій.

Спеціальності Академії рекреаційних технологій і права

Навчання проводиться за наступними спеціальностями:

- «Документознавство та інформаційна діяльність»;

Інформатизація суспільства, що зміцнішала в період переходу України до ринкової економіки, створення в Україні мережі інформаційних установ, інформаційно-аналітичних підрозділів у контингенті владних структур та при бібліотеках, вихід сучасних форм розповсюдження інформації зумовили потребу підготовки спеціалістів, що володіють всякими методами аналітико-синтетичної переробки первинної інформації та створення нових документно-інформаційних масивів.

Академія рекреаційних технологій і права виконує підготовку спеціалістів за галуззю знань «Культура», напрямом підготовки: документознавство та інформаційна діяльність з отриманням кваліфікації — бакалавр - помічник керівника, організатор діловодства, службовець з інформування.

На практиці спеціалісти з Документознавста та інформаційної діяльності повинні виконувати ряд функцій:

- проводити облік головних документів, реалізовувати контроль первинної та вторинної документації, готувати їх до поточного і архівного упорядкування;

- готувати та вести систему службової та комерційної документації;

- складати та контролювати документи з організації ділової комунікації, інформаційних контактів;

- «Здоров’я людини».

Напрямки роботи:

- вміти розглядати здоров'я як системну категорію, визначати перспективні шляхи управління здоров'ям;

- уміння оцінювати рівень індивідуального здоров'я та проводити моніторинг рівня громадського здоров’я;

- схильність виконувати аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення на національному та міжнародному рівнях;

- уміння улаштовувати та застосовувати основні види оздоровчо-рекреаційної рухової активності;

- вміти аналізувати спосіб життя особи та його вплив на здоров'я, надавати рекомендації щодо ведення здорового способу життя;

- уміння характеризувати роль рухової активності для формування здорового способу життя та збереження й зміцнення здоров'я людини;

- здатність підштовхувати особу до здорового способу життя та активного дозвілля оздоровчої спрямованості:

-- «Туризм»;

-- «Правознавство»;

-- «Соціальна робота»;

-- «Фінанси і кредит»;

Напрямки роботи:

- здійснювати біржову, депозитарну діяльність і організацію торгів;

- уміння складати бухгалтерську та оперативну звітність, обчислювати;

- визначати оптимальні шляхи і напрями інвестиційної діяльності підприємства; -

- здійснювати усі види страхової діяльності;

- навики для організації власної діяльності та ефективного управління часом;

- та інші завдання в різних фінансових сферах діяльності;

- «Педагогіка вищої школи».

Академія-рекреаційних-технологій-і-права, АРТП

Навчальний процес АРТП

Наукова діяльність АРТП і є основним пріоритетом, який спрямований на розвиток наукового світогляду, сприяння молодим вченим, освоїти методику і методи наукових досліджень, реалізації інтелектуального потенціалу викладачів і студентів, щоб підвищити творчий потенціал.

Для навчання студентів створені всі умови: сильна фізична інфраструктура, класи та лабораторії (фізичної реабілітації та функціонального тестування, інформації та аналітичної діяльності), комп'ютерні класи з доступом до мережі Інтернет, сучасна наукова бібліотека, юридичні клініки, спортивні зали, їдальня, реабілітаційний центр "Надія", відділ реабілітації підтримки навчання.

Для покращення умов навчання для студентів з особливими потребами, реалізовані сучасні освітні технології, мультимедійні підручники, створені в електронному вигляді; використане обладнання та мультимедіа з сенсорним екраном; введення інтерактивних методів навчання; під час навчальних занять.

Отже, Академія рекреаційних технологій і правапостійно розвивається, впроваджуючи нові технології та впроваджувати їх у навчальний процес вищої освіти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!