Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Волинської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Волинської області \ ЗВО (ВНЗ) Волинської області та їх рейтинг \ 17. Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного університету, ЛТК ЛНТУ

Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного університету, ЛТК ЛНТУ

« Назад

Любешівський технічний коледж – ВНЗ 2-3 рівня акредитації, що проводить підготовку молодших спеціалістів.

Любешівський-технічний-коледж-Луцького-національного-технічного-університету, ЛТК-ЛНТУ

Контакти ЛТК ЛНТУ

Адреса: м. Любешів, вул. Брестська, 7.

Телефон: (03362)21680.

Електронна пошта: ltklntu@ukr.net.

Сайт: http://ltklntu.org.ua.

Любешівський-технічний-коледж-Луцького-національного-технічного-університету

Історія Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету

Любешівський технічний коледж діє на підставі Статуту Луцького національного технічного університету та Положенням.

Любешівський технічний коледж створений при Міністерстві освіти і науки України № 1141 від 18 грудня 2007 року і Наказом Луцького національного технічного університету номер від 21 грудня 2007 року.

Любешівський технічний коледж є державним вищий навчальний заклад, який готує кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, бакалаврів згідно з відповідними освітніми та професійними програмами, має необхідні ресурси.

Бібліотека Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету

Одним із структурних одиниць є бібліотека коледжу з читальним залом на 25 чоловік, загальна площа 108 м2.

На сучасному етапі освітньої діяльності має велике значення інформаційне забезпечення. Самопідготовка, виконання індивідуальних завдань та наукових досліджень, творчого характеру, вирішення конкретних професійних завдань і потребують сучасних інформаційних засобів і технологій.

У Любешівському технічному коледжі працює бібліотека з більш ніж 30 тис. копії та читальний зал.

Рівень забезпеченості студентів підручниками та навчальними матеріалами бібліотеки є - 70-95 %.

Коледж підписали наступні професійні журнали: «Освіта. Коледжі, технікуми» і газета «Освіта України», «Волинь», «Віче», «Нове життя».

Любешівський-технічний-коледж-Луцького-національного-технічного-університету ЛТК-ЛНТУ

Циклова комісія гуманітарних і соціальних дисциплін ЛТК ЛНТУ

Циклова комісія гуманітарних і соціальних дисциплінмає 18 вчителів, які забезпечують навчальний процес філології та соціальних наук.

Основна мета комісії полягає в вихованні національної свідомості та патріотизму студентів і учнів у викладанні гуманітарних і соціальних наук.

Викладачі гуманітарних циклічних комісії і соціальних наук:

- вчать школярі та студентів поважати Конституцію України, державні символи України та українську мову, як державну мови України;

- направляють учнів та студентів на високу діяльність як на заняттях так і в поза аудиторний час;

- підштовхують до спільної й самостійної роботи;

- постачають процес здобуття учнями та студентами науково-теоретичними знаннями;

- утілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх спеціалістів;

- творять умови для їх творчої й пошукової роботи.

Педагогічний колектив активно працює над:

- поліпшення навчально-методичного комплексу;

- удосконалювати свої професійні якості;

- зростання педагогічних навичок.

Спеціальності ЛТК ЛНТУ

1. «Бухгалтерський облік».

2. «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

Будівельник здійснює професійну діяльність у галузі будівництва для:

- створення проектно - технічної документації;

- обробка кошторисної документації;

- забезпечення належного використання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, напівфабрикатів, виготовлених товарів;

- забезпечення організаційно - технічних заходів будівельного виробництва;

- забезпечення виробничої дисципліни на ділянці і створити сприятливі умови для стимулювання праці;

- забезпечення правил безпеки і здоров'я для будівництва;

- контроль за ходом будівельних робіт;

- контроль якістю будівництва.

3 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».

Механік:

- надає комплексну механізацію виробничих процесів в області сільськогосподарських культур, переробки сільськогосподарської продукції;

- організовує і забезпечує безперебійну і надійну роботу машин і технологічного устаткування, їх правильного та своєчасного якісного ремонту, обслуговування та ремонту обладнання, перевірки та тестування обладнання, замовлень для централізованого технічного обслуговування і ремонтів, придбання запасних частин, інструментів та ін.;

- бере участь у одержанні й установці нового обладнання, впровадження механізації трудомістких робіт;

- забезпечує і виконує налагодження машин, устаткування, оцінює якість і ефективність їх роботи;

- організовує і забезпечує реалізацію механізованих операцій, процесів;

- розробляє дизайн нової техніки, обладнання і технічних систем, виправдовуючи свої винаходи, проводить контроль якості машин, устаткування, компонентів, частин;

- розвиває і підтримує технічну документацію;

- впроваджує інноваційні форми організації роботи;

- використовує сучасні комп'ютери.

4. «Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва».

5. «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

6. «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Дизайнер (будівельний) реалізує професійну діяльність в сфері архітектури й будівництва для:

- проведення робіт з зовнішнього обладнання будівель;

- здійснення робіт з внутрішнього обладнання будівель;

- здійснення робіт з інтер’єрів приміщень;

- здійснення робіт з перебудови, реставрації й ремонту будівель;

- здійснення робіт з ландшафтного проектування;

- здійснення робіт з реалізації технологічних процесів у залежності від поставленого завдання;

- здійснення робіт з будови процесів будівництва та будівельного створення архітектурних деталей;

- оформлення технічної документації.

Отже, навчальний заклад проводить підготовку за 6 спеціальностями, фахівці, якого є конкурентоспроможними на ринку праці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!