Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Волинської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Волинської області \ ЗВО (ВНЗ) Волинської області та їх рейтинг \ 09. Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний коледж», ДВНЗ «НЕМК»

Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний коледж», ДВНЗ «НЕМК»

« Назад

Нововолинський електромеханічний коледж – навчальний заклад на Волині 2-3 рівня акредитації, що проводить підготовку за 5 спеціальностями.

Нововолинський-електромеханічний-коледж НЕМК

Контакти НЕМК

Адреса: м. Нововолинськ, 45400, вул. Шахтарська, 16.

Телефон: +380 (3344) 3 24 73.

Електронна пошта: info@nemk.com.ua.

Сайт: nemk.com.ua.

Нововолинський-електромеханічний-коледж

Історія Нововолинського електромеханічного коледжу

Історія Нововолинського електромеханічного технікуму настає в 1958 році, коли у молодому шахтарському містечку згідно Розпорядження Львівського Совнархоза від 22.04.1958 р. Було створено Нововолинський гірничобудівельний технікум.

До того часу в технікумі проводилась підготовка професіоналів згідно подальших кваліфікацій:

- "Промислове та цивільне будівництво";

- "Будівництво гірських компаній";

- "Підземна розробка вугільних родовищ";

- "Гірнича електромеханіка".

Контингент учнів складав 240 осіб, у технікумі діяло 72 трудівника, з їх 24 педагога. У зв'язку з завершенням зведення шахт у Львівсько-Волинському ареалі в 1962 році була перекрита професія "Будівництво гірських компаній" і відкрита професія «Планування на підприємствах гірничої індустрії".

У 1967 році в містечку розпочато будівництво бавовняно-прядильної фабрики. У технікумі розкриваються кваліфікації "Розробка та оснащення прядильного виготовлення" і "Бухгалтерський облік".

У 1975 році в м. Нововолинськ розпочато будівництво заводу особливого науково-технічного оснащення.

У зв'язку з цим в 1976-му Нововолинський гірничо-будівельний технікум був перепрофільований у Нововолинський електромеханічний технікум. З 1976 року починають функціонувати в навчальному закладі новітні кваліфікації:

- "Переробка металів різанням";

- "Електрообладнання індустріальних компаній і установок";

- "Встановлення та експлуатація металообробних верстатів та автоматичних рядів".

У 1992 році в технікумі закладі відкрита професія "Економіка і планування в секторах економіки господарства".

У 2002 році в технікумі стартувала підготовка професіоналів з кваліфікації "Сервіс комп'ютерних та інтелектуальних систем і сіток".

Нововолинський-електромеханічний-коледж, НЕМК

Керівництво та педагогічний склад НЕМК

Колектив технікуму складається з 146 трудівників, з них 82 працівники - викладачі, 45 педагогів мають кваліфікаційну групу "фахівець найвищої групи", 32 – мають рівень "педагог-методист".

Керівництво навчального закладу:

- З 1958 по 1968 року Уразовський Олександр Тимофійович - інженер-будівельник, бойовий пілот, співучасник військових діянь. На період його роботи припали роки розвитку навчального закладу.

- З 1968 по 1975 року Божик Микола Филимонович - інженер-електротехнік, досвідчений координатор, керуючий. Значний внесок інвестував у формування технічної бази технікуму, було розпочато будівництво оздоровчої бази на озері Сомин.

- З 1975 по 2000 року Шумада Високий Антонович - інженер-електротехнік, найдосвідченіший фахівець. Технікум в 1976 році був перепрофільований у електромеханічний, відкриті новітні кваліфікації.

- З 2000 року Пахно Михайло Олександрович - інженер-механік, функціональний, активний керуючий. Створив навчально-наукові комплекси разом з Тернопільським державним фінансовим інститутом, Харківським інститутом радіоелектроніки.

Співпраця Нововолинського електромеханічного коледжу

Технікум плідно співпрацює з верховними навчальними закладами III-IV значень акредитації. У 1992 році на складі Луцького індустріального ВУЗу та Нововолинського електромеханічного технікуму указом створений навчально-науковий з'єднання "Промисловість".

У 1994 році (указ Міністерства виховання України №149 / 23/22 від 23.05.94) при державному технічному інституті України "Київський політехнічний ВНЗ" створений тренувальний комплекс гірничотехнічної виховання, куди вступає НЕМК.

Починаючи з 1998 р. технікум плодовито співпрацює з Харківським муніципальним технічним інститутом (нині Харківський державний інститут радіоелектроніки) на складі Контракту про спільну роботу, що ґрунтується на статуті "Електрон".

У 1997р. підписаний установчий договір про створення навчально-консультаційного центру Тернопільської академії господарства в Нововолинському електромеханічному технікумі.

У 2006 році підписано договір про спільну роботу з Одеською державною академією. Розгортається спільна робота ще й з Одеським державним політехнічним інститутом.

Згідно Угоди про спільну роботу між технікумом і інститутом, в 2007 році технікум входить до в навчально-наукового ансамблю Одеського державного політехнічного інституту.

У 2007 році Хмельницький державний інститут відкрив у технікумі навчально-консалтинговий пункт дистанційного виховання. Проводиться підготовка документації згідно вбудованим навчальним намірам.

На зараз в технікумі навчається 1466 учнів, з них 904 на денному філії.

За 50-ти річну історію Нововолинський електромеханічний коледж підготував 16362 спеца. Посеред випускників технікуму кандидати наук, голови компаній, установ, військові, вчителі та висококваліфіковані робітники, які діють як в Україні так і з-за її межами.

Власною працею колектив технікуму, його випускники роблять благородний внесок у формування Українського країни.

Спеціальності НЕМК

1. Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

У зв'язку з швидкими темпами встановлення та введення комп'ютерної техніки у всіх сферах життя суспільства з'явилася значуща потреба у фахівцях з комп'ютерної техніки.

До спеціаліста пред'являються високі запити по функціональній творчій діяльності, яка зобов'язана сприяти процесу самовдосконалення, вміння самостійно діставати новітні пізнання, збирати і класифікувати їх, контролювати і коригувати зроблене.

Професія "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" впроваджена в Нововолинському електромеханічному коледжі в 2002-2003 навчальному році з метою постачання компаніям та організаціям містечка і регіону фахівців з обслуговування комп'ютерних систем і мереж.

Професія вважається потрібною для будь-якого компанії, де використовуються інформаційні технології.

Випускники мають всі шанси діяти в організаціях на посадах, пов'язаних з налагодженням, експлуатацією, технічним сервісом і лагодженням важкою технікою, де потрібен підвищений ступінь професійної підготовки.

Молодші спеціалісти мають всі шанси вчитися проектуванню і прокладкою обчислювальних мереж, робити вузькопрофільні завдання, пов'язані з системним і прикладним програмуванням, використовуючи вміння роботи, набуті під час здобуття навичок.

Коледж володіє сильною матеріально-технічною базою (аудиторії для теоретичних занять, лабораторії для проведення лабораторних і практичних справ, майстерні для проведення виробничих практик), яка сприяє ефективному засвоєнню студентами знань і умінь за обраною кваліфікації. Усі лабораторії обчислювальної техніки з'єднані в багаторангову локальну мережу з доступом до Internet.

З метою поліпшення та оптимізації навчального процесу, створення методичного постачання для високоякісної підготовки учнів у коледжі створено циклова комісія комп'ютерних дисциплін.

На нинішній день у складі комісії діють 11 педагогів.

Завдяки повноті пізнань і майстерності педагогів комп'ютерних дисциплін, викладання предметів проводиться на найвищому науковому рівні.

Істотний інтерес в коледжі приділяється виховній роботі. Працюють гуртки художньої самодіяльності, ведуться конкурси, змагання, вечори відпочинку.

2. Економіка підприємства.

3. Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.

4. Обслуговування та ремонт електропобутової техніки.

З наданої кваліфікації випускники НЕМК мають всі шанси продовжити виховання за рахунок коштів державного бюджету, так і з-за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб в університетах III-IV значення акредитації з неповним строком навчання.

Учні денної форми вивчення мають ймовірність роздобути другу професію на заочній формі.

Професія заснована в Нововолинському електромеханічному коледжі в 1997 році і вважається головною в області сервісу пристроїв домашньої техніки.

Менший фахівець - технік-електротехнік має можливість ще творити особисті вузькоспеціалізовані ремонтні майстерні.

До фахівця пред'являються високі запити з функціональної творчої діловитості, яка повинна сприяти прогресу публічного становлення, мистецтву самостійно діставати новітні пізнання, наглядати і коригувати виготовлене.

Для дієвого засвоєння студентами знань згідно кваліфікації в коледжі є належні кабінети та лабораторії, оснащені діючими щитами, передовими лабораторними пристосуваннями і потрібним технічним обладнанням.

Ведеться служба згідно введенню в навальний та виховний процес обчислювальної техніки. Величезний інтерес приділяється формуванню та розвитку в учнів наукових знань і умінь, потрібних і необхідних для осмислювання явищ і процесів, що відбуваються в природі, техніці, секторах економіки етнічного господарства.

5. Технічне обслуговування та ремонт устаткування підприємств машинобудування.

Отже, НЕМК – багатопрофільний навчальний заклад, що підпорядковується Міністерству освіти та науки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!