Роздрукувати сторінку

Ківерцівський медичний коледж, КМК

« Назад

Ківерцівський медичний коледж – провідний медичний заклад на Волині, що проводить підготовку майбутніх медиків.

Ківерцівський-медичний-коледж, КМК

Контакти КМК

Адреса: м. Ківерці, вул. Київська, 4.

Телефон: 0507452108.

Електронна пошта: medcollege_kiv@ukrpost.ua.

Сайт: http: //www.kmc.lutsk.ua.

Ківерцівський-медичний-коледж

Історія та матеріально-технічна база Ківерцівського медичного коледжу

Свою діяльність заклад розпочав 14 червня 1963 року. Багато зусиль довелося прикласти директорам А.В. Волченко, М.І. Фесюк, Т.О. Михалевич для стабільного розвитку навчального закладу.

3 2001 р. директором була призначена кандидат біологічних наук Тетяна Сергіївна Комшук. За досить короткий термін перебування на посаді Т.С. Комшук, спираючись на колектив, вдалося психологічно та морально об'єднати однодумців для більш результативної і творчої роботи.

 Високий професіоналізм, наполегливість у досягненні мети, творчий підхід до розв'язання завдань навчально-виховного процесу надають неповторного колориту особистості директора.

Стала особливо помітною позитивна динаміка у навчальній, методичній, виховній діяльності.

Навчальні приміщення набули естетичної привабливості та побутової облаштованості Модернізовано та реконструйовано навчальні кабінети, лабораторії, лекційні аудиторії, актову залу, бібліотеку, гуртожиток.

Коледж займає 3 навчальні корпуси, має 34 кабінети, що обладнані потрібною апаратурою, таблицями, стендами, муляжами, інструментарієм, 7 лабораторій, 2 комп'ютерних класи, спортивну та тренажерну зали, їдальню, бібліотеку з читальною залою і книжковим фондом, в якому понад 22 тисячі примірників наукової, медичної, спеціальної та художньої літератури, гуртожиток.

Вже у перший рік її діяльності училище було акредитоване Державною акредитаційною комісією України і здійснювало освітню діяльність за першим рівнем акредитації зі спеціальностей: "Лiкувальна справа", "Сестринська справа", "Акушерська справа". У 2007 р. заклад акредитований у статусі коледж та отримав назву Ківерцівський медичний коледж.

Керівництво Ківерцівського медичного коледжу

Т.С. Комшук народилася 25 квітня 1960 року в м. Кременець Тернопільської області в сім'ї робітників. Здобувши вищу освіту, займалася науковою роботою, плодом чого є кандидатська дисертація з фізіології людини "Електрична активність мозку при гіперкінезах та у спокої".

У 2002 р. їй присвоєно наукову ступінь кандидата біологічних наук. З 2001 р. - директор Ківерцівського медичного коледжу. Як неординарній особистості з інтелектуальним потенціалом, організаторськими та педагогічними здібностями, їй притаманні творчий пошук, креативність, бажання експериментувати; високий рівень вимогливості до себе, до колег, до студентів.

Форми і методи її керівної роботи відзначаються новизною та оригінальністю, високим почуттям обов'язку, відданістю справі.

Компетентна, розумна, діяльна, має глибокі знання та досвід, знає напрями здійснення підвищення ефективності медичної освіти. Її робота - це взірець того, як у новітніх умовах формується діяльність навчального закладу.

Вражає її готовність до ризику, відкритість невідомому, унікальна ерудиція, енциклопедична освіченість у різних галузях, вміння помічати і благословляти нові дарування, терпляче вчити і готувати молоді кадри.

Самовіддана праця Т.С. Комшук належно оцінена управлінням охорони здоров'я, управлінням освіти та науки, тричі відзначена грамотами міністра охорони здоров'я, дипломом кандидата в лауреати "Лідерів України".

Як вимогливий директор закладу, цікава непересічна особистість, вона стала переможницею в номінації "Жінка-керівник - 2008". Її ім'я внесено у III випуск видання книги "Новітня історія України: імена, звершення, творчість" (2005 р.).

Ківерцівський-медичний-коледж КМК

Навчальний та виховний процес в КМК

У Ківерцівському медичному коледжі отримують освіту 760 студентів. За всю історію підготовлено близько 6 тисяч спеціалістів, які працюють в Україні й за її межами.

В підніжжя виховного процесу покладено національну систему виховання, основною метою якої є формування професіональних рис медика, виховання творчої особистості, направленої на загальнолюдські цінності, високий професіоналізм, що забезпечує професійну мобільність й конкурентоспроможність на ринку праці. Пані Тетяна, опираючись на однодумців, психологічно і морально об'єднала колектив для більш ефективної і творчої роботи, наслідком чого стали похвальні зміни в навчальній, методичній, виховній діяльності.

Під її керівництвом статус училища змінено на коледж, акредитовано за І рівнем акредитації, що готує спеціалістів за такими спеціальностями:

- "Лікувальна справа" (кваліфікація "фельдшер");

- "Акушерська справа" (кваліфікація "акушерка");

- "Сестринська справа" (кваліфікація "медична сестра");

- "Стоматологія" (кваліфікація "зубний гігієніст").

Велику увагу приділяє практичній роботі студентів - невід'ємній частині процесу підготовки спеціалістів у ВНЗ освіти. Для проведення всіх видів практичного навчання використовується база 14-ти лікувально-профілактичних установ міста і області.

У навчанні та вихованні студентів успіхи приходять до того, хто наполегливо і творчо працює, має глибокій різносторонні знання, удосконалює професійну і педагогічну майстерність, уміло використовує здобутки наук. Це підтверджує досвід роботи колективу Ківерцівського медичного коледжу. Його випускники працюють практично у кожній лікувально-профілактичній установі області, та й далеко за її межами можна зустріти тих, хто закінчував цей медичний навчальний заклад.

Викладацький склад Ківерцівського медичного коледжу

У коледжі сформувався стабільний педагогічний колектив, який забезпечує навчально-виховний процес. Він складається із 47 штатних викладачів, які активно впроваджують у навчальний процес сучасні методи і форми навчання, власні методики, вдосконалюють комплекси методичного забезпечення предметів, вміло організовують самостійну поза аудиторну роботу студентів.

Серед них - 13,6% викладачів-методистів, 25% старших викладачів, 61% з потенціалом, організаторськими та педагогічними здібностями. Всіх їх об'єднують любов до своїх вихованців, високе почуття обов'язку, відданості справі, якій служать, повага до колег, з якими працюють. Досвід роботи директора Комшук Тетяни Сергіївни засвідчує, що від таланту, професіоналізму, масштабності та багатства особистості, його ерудиції, мудрості серця залежить той моральний тип людини, що буде сформований протягом навчання у ВНЗ першого рівня акредитації.

Ефективність практичної діяльності випускників медичного коледжу визначається рівнем їх теоретичних знань і вміння відтворювати практичні навички з догляду за хворими на практиці Виробничу і переддипломну практику студенти коледжу проходять у найпотужніших за оснащенням ЦРЛ області.

Медичний коледж активно співпрацює з Тернопільською та Буковинською медичними академіями, де навчається багато його випускників.

Помітне значення у процесі формування особистості медика в коледжі мають не тільки високий рівень професійної освіти, але й виховання злагоджено розвиненої, високоосвіченої, соціально активної людини, для якої своєрідна глибока громадянська відповідальність, високі духовні якості.

Тому, провідною метою виховання студентів у Ківерцівському медичному коледжі є виховання національно свідомого громадянина Української держави, висококваліфікованого, конкурентоспроможного й ініціативного спеціаліста - медика зі витривалими моральними і правовими засадами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!