Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Волинської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Волинської області \ ЗВО (ВНЗ) Волинської області та їх рейтинг \ 05. Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, КТБП СНУ ім. Л. Українки

Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, КТБП СНУ ім. Л. Українки

« Назад

Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – навчальний заклад на Волині 4 рівня акредитації, що проводить підготовку за 6 напрямками підготовки.

Коледж-технологій,-бізнесу-та-права-Східноєвропейського-національного-університету-імені-Лесі-Українки

Контакти КТБП СНУ ім. Л. Українки

Адреса: м. Луцьк, проспект Волі, 5.

Телефон: +38 0332 729037.

Електронна пошта: ctbl-eenu@meta.ua.

Сайт: http://ktbp.net.ua.

Коледж-технологій,-бізнесу-та-права-Східноєвропейського-національного-університету-імені-Лесі-Українки КТБП СНУ ім. Л. Українки

Спеціальності КТБП СНУ ім. Л. Українки

1. Правознавство

Молодших професіоналів-юристів готують для професійної діловитості у сфері юридичної практики. Дана сфера характеризується тим, що пов'язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значимих дій.

2. Оціночна діяльність

При підготовці професіоналів по кваліфікації «Оціночна діяльність» учні:

- опановують знаннями та вміннями за оцінкою проблем і тенденції світового ринку у сфері біржової діловитості;

- отримують знання розцінювати і розбирати економічне становище компанії;

- укладати угоди на брокерське обслуговування між брокерською фірмою і покупцем;

- виконувати відкриття рахунку покупця;

- обліковувати операції з купівлі-продажу цінних паперів.

Прийдешні економісти зуміють діяти на будь-якій біржі, в акціонерних спільнотах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних фірмах, на підприємствах різних форм власності.

3. Бухгалтерський облік

Фахівці КТБП СНУ ім. Л. Українкипо кваліфікації «Бухгалтерський облік» виконують бухгалтерський, фінансовий, податковий і адміністративний облік; розрахунки з постачальниками та замовниками; нараховують заробітну оплату, податки тощо.

4. Виробництво харчової продукції

Випускники кваліфікації «Виробництво харчової продукції» мають всі шанси займати первинні посади в установах ресторанного господарства або в їх структурних підрозділах, існувати фахівцями в підрозділах з виробництва, реалізації та організації вживання продукції харчування та послуг.

5. Ресторанне обслуговування

Ресторанне обслуговування - це багатообіцяюча професія. Все більше уваги ресторани приділяють тому, щоб навіть у маленьких подробицях підходити тим високим стандартам, які дає Європа. У нинішній динамічний час і особливо в взаємозв'язку із зростанням кількості кафе і ресторанів, з'являється гостра потреба в навчених фахівцях, які мають всі шанси вміло правити організацією, а ще добре розподіляти роботу серед персоналу.

Основною метою ВНЗ є підготовка спеціалістів для лідерства у професійній та громадській сферах, які спроможні пристойно представляти Волинь, відкривати Україну для світового співтовариства в умовах її інтеграції до європейського простору, а головними цінностями є:

- досконалість усе, над чим трудиться колектив, він старається робити за стандартами найвищої якості;

- студентоцентрія: турбота про студентів як особистостей і створення оптимальних умов для розкриття їх потенціалу;

- взаємовідносини: ставлення один до одного з повагою і гідністю, товариське спілкування.

Коледж-технологій,-бізнесу-та-права-Східноєвропейського-національного-університету-імені-Лесі-Українки, КТБП СНУ ім. Л. Українки

Циклові комісії Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

1. Комісія юридичних та гуманітарних дисциплін

Циклова комісія юридичних й гуманітарних дисциплін була заснована 01.09.2011 р. Робота циклової комісії орієнтована на створення у студентської молоді національної свідомості, формування національної гідності, вивчення загальнолюдських і національних цінностей.

Педагоги циклової комісії направляють студентів на вищу активність самостійної й навчально-пізнавальної роботи, на проникнення в процес становлення науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книжки, консультації, практичні заняття, заліки, екзамени тощо.

Термінове завдання циклової комісії Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - втілення остаточного повороту від масового вивчення до посилення індивідуального підходу, становлення креативних можливостей майбутніх професіоналів, їх самостійної роботи, впровадження функціональних форм і способів вивчення, семінарських і практичних занять, дискусій, прогнозування практичних обстановок тощо.

2. Комісія обліково-економічних дисциплін

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін була заснована 1 вересня 1994. Учительський склад - це педагоги-однодумці і опоненти, тому що перебувають у стані постійного пошуку, реалізації креативних думок в освітньому процесі.

У центрі уваги циклової комісії обліково-економічних дисциплін вважається персональна робота педагогів зі студентами, зокрема, дослідження і впровадження експерименту роботи з талановитою молоддю, методики особистих консультацій, консультацій з впровадженням ПЕОМ, введення досвіду диференційованого вивчення учнів.

Особливий інтерес педагоги приділяють науково-дослідній роботі, яка, на їхню думку, вважається більш дієвою формою організації поза аудиторної роботи студентів.\3. Комісія готельно-ресторанного бізнесу та харчових технологій.

Циклова комісія готельно-ресторанного бізнесу та харчових технологій КТБП СНУ ім. Л. Українки була заснована 1 вересня 2012.

Цикловою комісією проводиться спрямована підготовка до опанування професією, розгортається свідоме ставлення до прийдешньої діловитості, любові до обраної кваліфікації, виховується прагнення до самовдосконалення.

Педагоги намагаються, щоб професійна напрямок освіти забезпечувалася усіма складовими навчально-виховного процесу в коледжі. Учні братимуть участь у підготовці та проведенні виставок різних композицій, квітів-прикрас, зроблених з овочів і фруктів, кондитерських продуктів.

3. Комісія природничо-математичних дисциплін

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін була заснована 1 вересня 2010 року Циклова комісія безперервно діє над підвищенням якості підготовки професіоналів шляхом оптимального поєднання звичайних способів вивчення з впровадженням інноваційних технологій.

Головним чинником поліпшення професійної підготовки майбутніх професіоналів виступає освіта через науку, тобто цілісність дослідницької діяльності та навчання, коли навчальний процес базується на наукових дослідженнях, які виконують педагоги спільно зі студентами. Науково-дослідна робота зі студентами коледжу орієнтована на створення єдиної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок, виявлення здібних і творчо думаючих учнів, залучення їх до різних форм наукової діяльності.

Величезна увага в циклової комісії приділяється поза адуторній роботі зі студентами.

4. Комісія української й іноземної філології

Циклова комісія була заснована 1 вересня 2013, у складі комісії діють викладачі з творчим мисленням, які власним зразком спонукають учнів до пізнавальної та пошукової роботи. Індивідуальністю навчального процесу, який виконують педагоги, вважається поглиблене дослідження іноземного мови.

Тематичні виставки, презентації мультимедійних демонстрацій, створення стінгазет, конкурси кросвордів, конкурси літературних творінь, конкурси креативних робіт, вікторини, розкриті засідання гуртків, предметні тижні, мовознавчі турніри, - ось неповний список подій і робіт, в яких беруть участь учні та педагоги.

Студентський профком КТБП СНУ ім. Л. Українки

До можливостей студентського профспілкового комітету відносяться:

- представлення та охорона прав та інтересів членів профспілки, спільна робота з адміністрацією коледжу залучення членів профспілки до активної ролі в організації благополуччя студентського життя;

- втілення публічного контролювання за творінням безпечних і належних критерій навчання та відповідних санітарно-побутових умов;

- підготовка та проведення культмасових подій;

- здійснення контролювання за критеріями проживання членів профспілки в гуртожитку, організацією харчування учнів;

- внесення пропозицій до комісії із соціального страхування з оздоровлення членів профспілки.

Можливості голови студентської профспілки:

- гарантує підготовку питань на збори комітету, колегіальність при їх обговоренні та прийнятті рішень;

- підписує протоколи засідань, його рішення, а ще інші папери;

- контроль виконання особистих рішень і профкому;

- звертається із заявами, клопотаннями і послугами в адміністрацію інституту згідно питань стосуються інтересів членів профспілки;

- гарантує знання обліку членських внесків;

- організує наступне діловодство студпрофкому.

Отже, КТБП СНУ ім. Л. Українки – це провідний навчальний заклад на Волині.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!