Роздрукувати сторінку

Луцький педагогічний коледж, ЛПК

« Назад

Сьогодні Луцький педагогічний коледж — це один із найпрестижніших навчальних закладів Волині та Західного регіону України. У ньому навчається 1757 студентів, які здобувають освіту за освітньо-професійними програмами бакалавра та молодшого спеціаліста. Конкурентоспроможності випускників коледжу сприяє ознайомлення їх із специфікою використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Луцький-педагогічний-коледж, ЛПК

Контакти ЛПК

Адреса: Проспект Волі 36, м. Луцьк.

Телефон: (03322) 4-81-50.

Електронна пошта: lpk@ua.fm.

Сайт: http://lpk.at.ua.

ЛПК

Історія та керівництво Луцького педагогічного коледжу

Підготовка майбутніх педагогів — це інвестиція держави у власний розвиток, духовне збагачення та інтелектуальне піднесення українського народу. Впродовж 75 років Луцький педагогічний коледж є осередком формування високопрофесійної освітянської еліти України.

За цей часу навчальному закладі підготовлено понад 18 тисяч фахівців. Серед випускників коледжу чимало тих, хто здобув наукові ступені кандидата і доктора наук, займає керівні посади в органах управління освітою, державних організаціях і установах.

З 2007 року навчальний заклад очолює Бойчук Петро Микитович, який розпочав свій трудовий шляху 1979 році. З 1987 року він працював викладачем психології Луцького педагогічного коледжу, а з 1990 — заступником директора з навчальної роботи. У 1999 році П.М. Бойчук захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. За багаторічну сумлінну працю, значний внесок у підготовку фахівців для національної школи, високий професіоналізм.

З 2011 року він очолює Раду директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Волині. Петро Микитович є членом колегії та атестаційної комісії управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, систематично бере участь у роботі експертних комісій, організованих Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України.

Луцький-педагогічний-коледж ЛПК

Викладацький склад ЛПК

Луцький педагогічний коледж — гордість Волині, а його педагогічний колектив — справжня скарбниця мудрості та освіченості, що протягом десятиліть зберігає та примножує кращий педагогічний досвід, дає молоді освіту вищого ґатунку. Навчальний процесу коледжі забезпечують 230 викладачів.

Переважна більшість педагогів (54%)— спеціалісти вищої категорії, 29 — нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 1—удостоєний звання «Заслужений працівник освіти України», 3 — «Заслужений працівник культури України», 1 — «Заслужений діяч мистецтв України», 33 кандидати наук, 30 аспірантів і здобувачів. Значна частина педагогічного колективу коледжу - це його випускники, які бережуть і примножують благі традиції, що утворилися протягом майже всіх років.

Роль студентів у тренінгах за програмою «Intel. Виховання для майбутнього» передбачає творіння планів з впровадженням комп'ютерної техніки та мережі Інтернет забезпечує систематизацію наявних знань, орієнтацію в інформаційному просторі. Педагоги коледжу надають учням фундаментальну теоретичну підготовку. На вправах педагогіки, психології, професійних способів поглиблено досліджуються традиційні способи, адаптовані до передових потребам і сучасні освітні технології. Набуті пізнання учні використовують при проведенні пробних уроків та занять. Процесу становлення учня як майбутнього фахівця сприяють види педагогічної практики: поза навчальна виховна, пробна, літня, переддипломна.

Навчальний та виховний процес Луцького педагогічного коледжу

Луцький педагогічний коледж вважається базисним для ВУЗів I-II значень акредитації Волинської області. У ньому організовується науково-методична робота з педагогами та студентами коледжів; ведуться регіональні та обласні методичні об'єднання педагогів, де досліджується і поширюється передовий викладацький досвід, новітні технології вивчення та навчання.

Збільшенню професійної компетенції педагогів сприяє участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних наукових конференціях, педагогічних читаннях і семінарах, які ведуться на базі інституту і в університетах області, Украйни. У коледжі діє видавничий відділ, де зроблені відповідні умови для виробництва друкованої продукції педагогів.

За п'ять років роботи цього структурного підрозділу налагоджено співпрацю з відомими видавництвами Волині («Твердиня», «Вежа», «Надстир'я», «Волинська обласна друкарня»).

Педагоги навчального закладу є авторами чисельних посібників, наукових публікацій. Впродовж 5-ти років у коледжі випускається збірник науково-методичних праць викладачів, 4-ох років — сценаріїв виховних заходів. Налагоджено випуск збірника студентських статей.

Ці збірники постійно надсилаються у вищі навчальні заклади України, у Парламентську бібліотеку, Національну бібліотеку імені Вернадського, Книжкову Палату України, обласну бібліотеку імені Олени Пчілки. Протягом 10-ти років видається газета «Вісник коледжу», у якій висвітлюється науково-популярна інформація про діяльність навчального закладу.

У коледжі налагоджено систему методичної роботи, основними напрямками якої є: методичний супровід викладання навчальних дисциплін (систематизація інтерактивних комплексів, надання методичної допомоги молодим педагогам, розробка методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу); організація методичних тижнів кафедр, циклових (предметних) комісій; підготовка та проведення атестації педагогічних працівників.

Луцький-педагогічний-коледж

Міжнародна співпраця ЛПК

Осередками навчально-методичної роботи у коледжі є 2 кафедри, 11 циклових (предметних) комісій викладачів, методичне об'єднання кураторів академічних груп. Коледж співпрацює з Міжнародною організацією IREX (Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів), Корпусом Миру в Україні, Посольством США в Україні та Бюро у справах освіти та культури державного департаменту США, Школою “ТНЕ ВEST» університету Інформаційних Технологій і Менеджменту в Жешові (Польща). Луцький педагогічний коледж є членом мережі інноваційно-активних освітніх установ експериментальної програми Міністерства освіти і науки Російської Федерації. Викладачі коледжу є членами Волинської обласної громадської організації Волинь-ОМЕР, в рамках якої систематично беруть участь у міжнародних конференціях, проектах, відвідують освітні установи у Польщі, обмінюються педагогічним досвідом.

Навчання для майбутнього». Викладачі беруть активну участь у відповідних координаційних нарадах, форумах, семінарах, майстер-класах. У 2014 році на базі коледжу розпочато проведення тренінгів за 10-ою версією Програми, яка дозволяє використовувати педагогам у своїй професійній діяльності різноманітні сервіси Інтернету, застосовувати ІКТ для організації проектної діяльності студентів.

У коледжі особливе інтерес приділяється професійному самовизначенню майбутніх викладачів, формуванню у них інтересу до наукової та навчально-дослідної роботи. З цією метою працює Самая-дискусійний клуб «Верітас», соціально-суспільно-політичний клуб «Галактика», наукове співтовариство «Гаудеамус». Майбутні фахівці безперервно братимуть участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних стандартів конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах; проводять вивчення на базі загальноосвітніх середніх навчальних закладів; співпрацюють зі студентськими сполуками інших ВУЗів.

Більшому ознайомленню студентів з літературним спадком українського народу, вихованню любові до рідного слова допомагає поетична студія «Неповторність», творче об'єднання «Вісник коледжу». Джерелом гендерного виховання студентської молоді є Центр гендерної освіти Луцького педагогічного коледжу.

Спортивне життя у Луцькому педагогічному коледжі

У коледжі зроблені відповідні умови для фізичного поліпшення і загартування студентської молоді, створення умінь здорового способу життя, організації дозвілля. Учні беруть участь у міських, обласних, всеукраїнських та інтернаціональних спартакіадах, турнірах, змаганнях. На базі спортивного клубу «Олімп», який працює в коледжі, протягом двадцяти трьох років організовується Інтернаціональний волейбольний турнір «Волинь зустрічає друзів»; протягом одинадцяти років - районний турнір з баскетболу «Золота осінь» і легкоатлетичні змагання серед першокурсників «Наші надії». У коледжі діють спортивні секції з баскетболу, легкої атлетики, волейболу, настільного тенісу, футболу, шахів, шашок, ритмічної і атлетичної гімнастики.

Серед студенті в коледжу є кандидати і майстри спорту України з важкої і легкої атлетики, спортивного орієнтування, волейболу, боротьби дзюдо, плавання.

Збірні команди навчального закладу є постійними переможцями та призерами спортивних змагань різних рангів.

Студенти, які навчаються у Луцькому педагогічному коледжі, формують молодіжну спільноту, яка має право на демократичне та повноцінне представлення своїх інтересів.

Матеріально-технічна база ЛПК

Матеріально-технічна база коледжу відповідає нормативним потребам органів державного нагляду і в досконалої мірою гарантує необхідні умови для підготовки професіоналів. Приміщення коледжу складається з 3-х об'єднаних корпусів єдиної площею 7675,4 квадратних метра, що в розрахунку на 1-го учня становить 4,8 квадратних метра.

У коледжі 36 групових аудиторій, 42 кабінети для індивідуальних занять, актова зала на 350 місць, аудиторія для занять ритмікою і хореографією. У коледжі створені належні умови для фізичного розвитку студентів, збереження і зміцнення їх здоров'я. Для проведення занять та поза навчальних спортивно-масових заходів обладнано зал спортивних ігор, гімнастичний та тренажерний зали, спортивний манеж.

З метою забезпечення належного медичного обслуговування студентів та працівників функціонує медичний пункт та стоматологічний кабінет.

До послуг студентів гуртожиток на 620 місць, їдальня на 224 місця, кафе-бар на 32 місця, буфету гуртожитку. Згідно з проведеним опитуванням серед органів державного управління, асоціацій, спілок.

Луцький педагогічний коледж визнано одним із кращих навчальних закладів нашої держави та нагороджено громадською відзнакою «Флагман сучасної освіти України». Ім'я директора занесено до книг: «України славні імена», «Енциклопедія педагогічної освіти України», «Національні лідери України», «Топ волиняни». Досягнення колективу коледжу висвітлено у «Золотій книзі України» та інформаційно-публіцистичному виданні «Освітній потенціал нації». Луцький педагогічний коледж — це заклад, який має славну історію, усталені традиції, далекоглядні перспективи.

Отже, Луцький педагогічний коледж — це освітній заклад, інформаційна база якого відповідає сучасним вимогам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!