Роздрукувати сторінку

Луцький національний технічний університет, ЛНТУ

« Назад

Луцький національний технічний університет – навчальний ВНЗ на Волині, що підпорядковується Міністерству освіти та науки акредитований за 4 рівнем акредитації.

Луцький-національний-технічний-університет, ЛНТУ

Контакти ЛНТУ

Адреса: вул. Львівська, 75, м. Луцьк.

Телефон: (0332) 74-61-03.

Електронна пошта: vkt@lntu.edu.ua.

Сайт: Lutsk-ntu.com.ua.

ЛНТУ

Історія та загальна характеристика Луцького національного технічного університету

У південному передмісті стародавнього і вічного молодого Луцьку є кампус університету ЛНТУ. Покоління молодих людей закінчили його та отримання старт у життя.

Все в світі має свої джерела та історію. Так саме і Луцький національний технічний університет, історія якого сходить в 1966 році, коли у відповідності з рішенням колишнього Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР факультет загального машинобудування Київського транспорт інституту був заснований в Луцьку.

Ініціаторами ідеї були Микола Василевич Романюк та Євген Петрович Veryzhenko, ректор Київського Дорожньо-транспортна інституту.

Протягом двох років філія була реорганізований в Луцький загальний факультет машинобудування.

У 1971 році факультет був підпорядкований Українському інституту інженерів водного транспорту. Через деякий час у відповідності з рішенням Ради Міністрів факультет був в підпорядкуванні Львівського політехнічного інституту і чотири роки тому він був реорганізований в Луцьку філії Львівського політехнічного інституту з філією в місті Нововолинськ.

Першим директором філії був І. М. Хорольський. Було два факультети: вечірнє і загального машинобудування.

На основі кафедри були сформовані такі відділи: вищої математики, фізики та електротехніки, а рік потому, відділ машинобудування. Перший випуск інженерів-механіків відбувся в 1971 році і перші інженери закінчив у 1981 році.

Структура філії вдосконалюється і змінюються. Були сформовані відділи загального машинобудування та інженерної графіки. Головною особливістю реорганізації - зроблений в 1985 році перерозподіл відомств відповідно з новими здібностями.

Ряд нових відділів був сформований на основі факультетів: загальноосвітніх предметів, технологія машинобудування та інженерних відділів на основі технологічного факультету; технічних наук, технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування - на основі машинобудівного факультету і кафедри вищої математики - на основі вечірнього факультету.

Так, крок за кроком, філія наближається до свого пам'ятного день - 1 квітня 1991. Саме в цей день, коли Рада Міністрів УРСР прийняла постанову на формування Луцького індустріального інституту на базі Луцької філії Львівського політехнічного інституту.

Наша держава змінюється і так були сучасні погляди, що стосуються культури та освіти. Вони досягли демократичного характеру, спрямований на рівні світових стандартів, моделей і методів. Були багато труднощів, але, незважаючи на них, Луцький індустріальний інститут намагався зробити і в ногу з часом. Реорганізація установи відбулася. Наукова рада була заснований і чотири факультети: механічний, машинобудування, вечірньою та заочною дослідження були сформовані.

Інститут завжди відповідав вимогам народного господарства України та економіці Волині. Його головним завданням було навчити фахівців.

У жовтні 1991 була створена аспірантура.

Через деякий час інститут почав готувати фахівців з кваліфікацією ступенів бакалавра, магістра та спеціаліста. Нові сучасні теоретичні та прикладні предмети були введені в навчальні плани і програми. Реформування структури установи тривав в інституті. Були сформовані факультет економіки та будівництва, екології та безпеки праці. Ще два відділення: управління компанії, бухгалтерського обліку та аудиту.

У зв'язку з подальшою реорганізацією приладобудування, верстатобудування, дизайну та інженерної графіки були організовані відомства.

24 грудня 1997 був дуже важливий день в історії навчального закладу. Згідно рішення № 1463 Ради Міністрів Луцький національний технічний університет був сформований на основі індустріального інституту.

Отримавши статус університету та найвищий - четвертий рівень акредитації. Так почався новий етап діяльності ЛНТУ. Університет досягає можливість, щоб визначити зміст і форми навчання, кількість претендентів, провідність і відкрити нові професії з урахуванням регіональних потреб.

Це дозволило змінити структуру університету, та встановити освітні та наукові установи різних типів, щоб планувати і здійснювати фундаментальні дослідження, для підтримки бізнесу та наукового співробітництва із зарубіжними вищими школами і надати наукових ступенів і статусу.

Луцький-національний-технічний-університет

Основні принципи діяльності університету є:

- Знайти обдарованих молодих людей і виявлення їх схильності і здібності;

- Фундаментальний характер загальної освіти на рівні університету;

- Пряма участь провідних фахівців, керівників підприємств та бізнесу в освітньому процесі, поєднання теоретичних досліджень з практичною роботою;

- Цілеспрямована індивідуальна робота з учнів.

Людський фактор відіграє головну роль у встановленні і розвитку ЛНТУ.

Професорсько-викладацький склад і ректор зробив усе можливе, щоб університет справжній храм науки.

Серед викладачів 34 докторів наук, професорів, 183 доцентів, кандидатів наук, 18 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій.

Викладацький склад університету складається з талановитих людей, професіоналів з великою педагогічної та життєвого досвіду. Серед них три заслужених працівників освіти України, однин Заслужений діяч науки України; ряд вчителів нагороджені орденами і медалями; 64 чоловік нагороджені значком «Відмінник вчителя української освіти", 68 осіб - з почесними дипломами Міністерства освіти і науки.

Луцький-національний-технічний-університет ЛНТУ

Керівництво Луцького національного технічного університету

Пропрацювавши у стінах рідного університету не один десяток років, Віктор Володимирович ніжно називає його своєю третьою дитиною. Народився майбутній науковець та незмінний ректор у мальовничому куточку Волині - смт Голоби Ковельського району Волинської області.

У 1970 р. закінчив мexaнікo-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, де здобув вищу освіту та блискучі знання за спеціальністю "Механіка". Трудову діяльність В. В. Божидарнік розпочав старшим лаборантом НДС Львівського державного університету імені Івано Франко.

Віктора Володимировича завжди приваблювала нелегко наукова нива, й уже в 1973 р. він став асистентом Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту.

У 1974 р. захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Саме у місті Луцьку розпочалася науково-педагогічна діяльність молодого науковця. З 1974 р. - старший викладач Луцького загально технічного факультету Львівського політехнічного інституту.

У 1975 р. Віктор Володимирович обіймав посаду декана загально технічного факультету, а вже у 1977 р. - директора загально технічного факультету Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту. 3 1991 р. В.В. Божидарнік - ректор Луцького індустріального інституту, а з грудня 1997 р. - ректор Луцького національного технічного університету.

У цьому ж 1997 р. Луцький технічний інститут на підставі рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти України отримав найвищий - четвертий рівень акредитації, статус університету і назву Луцький державний технічний університет. Це дало можливість самостійно визначати зміст освіти і плани прийому абітурієнтів з урахуванням регіональних потреб відкривати нові спеціальності, створювати у своїй структурі відповідні навчальні заклади, наукові установи різних типів, розвивати пошукові та фундаментальні дослідження, ділове, наукове-творче співробітництво з вузами зарубіжних країн, присвоювати вчені ступені, звання.

Найвагоміший внесок у формування і становлення технічного університету зробив його незмінний ректор Віктор Володимирович Божидарнік, який разом з університетом пережив усі етапи його розвитку і становлення як одного з провідних закладів Волині.

Всі, кому протягом минулих років доводилося працювати пліч-о-пліч з ним, завжди з приємністю згодують моменти як ділового, так і простого людського спілкування. Вимогливість як керівника, вміння чітко ставити завдання, вказуючи на найоптимальніші шляхи їх вирішення і, водночас, здатність розуміти колег - ось що завжди вирізняло Віктора Володимировича. І сьогодні він - провідний науковець, відомий як професіонал, людина компетентна, вольова і доброзичлива, яка користується авторитетом і повагою серед людей. В.В. Божидарнік є головою вченої роди університету та головою спеціалізованої вченої роди із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності "Механіко деформованого твердого тіло", головою регіональної ради ректорів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Волинської області.

Активно працює Віктор Володимирович і як учений. Він автор 275 наукових праць, 8 навчальних підручників та посібників, 5 монографій та 85 патентів на винаходи.

Віктор Володимирович - людина ділова, одержимо роботою, комунікабельна, з масштабним аналітичним мисленням, копіткою працею, високою професійністю. Своїми творчими пошуками він зробив значний внесок у становлення одного з престижних ВНЗ України.

Отже, сьогодні Луцький національний технічний університет, як унікальний освітній, науковий, культурний феномен, що виник на поєднанні кращих традицій київської, львівської та волинської науки й розвинувся до провідного закладу Волині технічного спрямування, примножує славу міста.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!