Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області та їх рейтинг \ 8. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, ТК ТНТУ ім. І. Пулюя

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, ТК ТНТУ ім. І. Пулюя

« Назад

Рік формування Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - 1994.

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, ТК ТНТУ ім. І. Пулюя

Учбовий заклад I-II рівнів кваліфікації.

Підрозділи:

• інженерної механіки;

• електронних приладів;

• комерційного навчання;

• професійного формування.

Кваліфікації ТК ТНТУ ім. І. Пулюя:

ОКР «бакалавр»:

- комп'ютерна інженерія;

- радіотехніка;

- автотранспорт;

ОКР «молодший фахівець»:

- технологія обробки матеріалів на устаткуваннях і автоматичних машинах;

- обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;

- здійснення виробництва;

- здійснення перевезень і керівництво на автотранспорті;

- конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних засобів;

- обслуговування комп'ютерних структур і мереж;

ОКР «висококваліфікований працівник»:

- оператор комп'ютерної верстки, оператор комп'ютерного набору;

- секретар керівника;

- слюсар з обслуговування автомобілів, токар, фрезерувальник (з отриманням водійських прав);

- радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійного обладнання, регулювальник радіоелектронного устаткування та засобів;

- соціальний працівник, гувернер;

- агент зі здійснення туризму, екскурсовод;

- електрогазозварювальник, наладчик кузовів, бляхар;

- верстатник широкої кваліфікації;

- монтажник радіоелектронного устаткування та засобів, в'язальник схеми джгутів, кабелів та шнурів.

Історія Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Технічний коледж сформовано за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно з розпорядженням Міністерства освіти за № 436 від 07.12. 1993 р. на основі Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування та Тернопільського професійно-технічного училища № 9.

ТК ТНТУ утворено постановою Міністерства освіти України № 218 від 20 червня 1997 р., відповідно з розпорядженням Президента України від 12 вересня 1996 року № 832/95 "Про головні напрями реформування вищої освіти України" та на здійснення Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року № 526 "Про удосконалення структури вищих та професійно-технічних учбових закладів" на основі Технічного коледжу ТДТУ з наданням йому з сторони Університету можливостей фінансово-господарської роботи в рамках, які зазначені Статутом Університету та розпорядженням про Технічний коледж ТНТУ.

Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету (далі-Коледж) є функціональним підрозділом ТНТУ ім. Івана Пулюя, (далі Університет), який проводить формування спеціалістів з технічного, економічного, гуманітарного напрямків по спорідненим Університетським кваліфікаціям, професійно-освітніми вимогами, проводить культурно-просвітницьку роботу серед людей, володіє високим рівнем кадрового та матеріально-технічного забезпечення такої праці.

ТК ТНТУ ім. І. Пулюя

Коледж сформований на державній формі власності і на сьогоднішній день перебуває у підданстві Міністерства освіти України.

Учбова робота з формування спеціалістів відповідно до сертифікатів проводиться на базі спеціалізованих потреб до бакалавра, молодшого фахівця та висококваліфікованого працівника.

Становлення чисельності студентів установи відбувається відповідно з планами прийому, які кожного року затверджуються Міністерством освіти України.

З 1994 р. установа здійснює прийом студентів на контрактній основі. З 1997 по 1999 рік чисельність заяв на одне заплановане місце на денну форму навчання змінилося таким чином: 1,81; 2,16; 2,49, що говорить про збільшення.

Навчання за всіма кваліфікаціями проводиться з 1996 року відповідно до  зазначених освітньо-професійних програм формування молодших спеціалістів, на базі яких сформовані робочі учбові плани, зареєстровані проректором з учбової діяльності ТДТУ ім. В. Пулюя, узгоджені з інститутом змісту і методів навчання та Головним управлінням вищої освіти Міносвіти України.

Учбові робочі плани відповідають потребам освітньо-професійних програм, змісту формування спеціалістів і потребам регіону. У них кожного року вносяться зміни і доповнення з урахуванням вимог виробництва, змін технології.

Велика частина програм предметів розроблені викладачами установи. Програми розглянуто на засіданнях циклових комісій.

Організаційно-методичне забезпечення учбово-виховного процесу ґрунтується на законах України "Про освіту", "Про мови" і узгоджується директивно-законодавчими документами Міністерства освіти і науки України (розпорядження № 161 від 02.06. 93 р. "Про затвердження Положення про організацію учбового процесу у вищих учбових установах", № 93 від 08.04. 93 р. "Про затвердження Положення про здійснення практики студентів вищих учбових закладів України" та інші).

Загальна інформація про Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Всі нормативно-законодавчі документи, що узгоджують навчальний процес у закладі, є в наявності і доводяться до відома педагогічного складу на педрадах, виробничих нарадах педпрацівників та засіданнях циклових комісій.

Збільшення спеціалізації відбувається у Тернопільському інституті післядипломної освіти, в ТНТУ ім. В. Пулюя в Тернопільському педагогічному університеті ім. Гнатюка, в організаціях Тернополя і області. За останні три роки збільшили кваліфікацію за спеціальністю 61% викладачів.

Учбово-матеріальна структура закладу відповідає потребам навчальних планів і програм та санітарно-гігієнічним вимогам і дає можливість в повному об’ємі здійснювати формування спеціалістів. Матеріальна структура комп'ютеризації учбового процесу кожного разу видозмінюється в якісному і кількісному видах.

Фінансова робота коледжу проводиться за рахунок коштів державного бюджету, коштів платного навчання, коштів від оренди будівель (за рахунок учбової площі). Бюджетні вкладення застосовуються за прямим призначенням.

Рівень професійного становлення студентів усіх кваліфікацій коледжу визначався методом аналізу звітної документації з виробничої практики, курсових і дипломних проектів, результатів здійснення студентами випускних курсів комплексних спеціалізованих завдань, відгуків керівників організацій про молодих фахівців напротязі 3 років.

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, ТК ТНТУ ім. І. Пулюя

Отже, заклад надає своїм студентам широкі знання, що допомагає їм працевлаштуватись у майбутньому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!