Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області та їх рейтинг \ 7. Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України, БАІ НУБіП

Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України, БАІ НУБіП

« Назад

Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України, БАІ НУБіП

Становлення Бережанського агротехнічного інституту:

- 1959 р. - утворено Бережанський технікум сільського господарства.

- 1992 р. - Бережанський технікум механізації та електрифікації сільського господарства перейменовано у Бережанський агротехнічний коледж (БАТК) - вищий учбовий заклад ІІ рівня кваліфікації з можливістю формування молодших фахівців і бакалаврів.

- 1997 р. -  Бережанський агротехнічний коледж увійшов у філіал Національного аграрного університету.

- 2000 р. - на основі Бережанського агротехнічного коледжу сформовано агротехнічний інститут.

- 2001р. - сформовано агротехнічний інститут у структурі Національного аграрного університету. Цього ж року здійснена акредитація кваліфікацій та інституту в цілому по III рівню і ДАК видані певні ліцензії.

- 2006 р. - Інститут перейменовано у Функціональний структурний філіал НАУ "Бережанський агротехнічний інститут"

- 2008 р. - Заклад став Відокремленим функціональним відділенням НУБіП України.

Корпус, в якому сьогодні розташовується головна будівля БАТІ була збудована у 1912 році і спершу була назначена для будівлі крайового суду. Внесена у «Державний реєстр національного культурного надбання (пам'ятки містобудування і архітектури України) Тернопільської області» під реєстраційним номером 21.

Науковий потенціал функціонального відділення НУБіП України "БАТІ" нараховує 155 штатних науково-педагогічних співробітників, з них - 1 доктор технічних наук, 38 кандидатів наук.

Учбовий процес відбувається в 8 будівлях - 20 учбових класів, 45 лабораторій, 11 лекційних кабінети, 3 класи дипломного і курсового проектування, 15 комп'ютерних кабінети, учбово-виробничі приміщення, СТО автомобілів, бібліотека, актовий зал, 2 гуртожитки, студентські кафетерії, музей історії закладу.

Функціонують автотрактородром та спортивно-оздоровча структура.

Зовнішнє співробітництво. Більше ніж 400 студентів і викладачів закладу проходили стажування в Австрії, Швейцарії, Данії. БАТІ товаришує  з Віденським закладом культури землеробства, Вищою економічною школою та Науково-дослідним осередком альтернативного дизельного палива м. Визельбург (Австрія), Закладом біодинамічного сільського господарства м. Фрік (Швейцарія) та іншими учбовими закладами Європи.

БАІ НУБіП

Напрями формування (кваліфікації):

• ОКР «спеціаліст»:

механізація агропромислового господарства; енергетика сільськогосподарського виробництва; облік і аудит; менеджмент організацій;

• ОКР «бакалавр»:

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; енергетика та електротехнічні структури в АПК; облік і аудит; менеджмент;

• ОКР «молодший спеціаліст»:

використання та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва, монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних обладнань в агропромисловій структурі; монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва; проведення перевезень і управління на автомобільному автотранспорті; бухгалтерський облік.

У структурі закладу функціонують: 3 підрозділи механізації сільського господарства, електрифікації і автоматизації агропромислового господарства, економіки та менеджменту), підрозділи з формування молодших фахівців, підрозділ військового відділення НУБіП України. В закладі проводиться ступенева система освіти спеціалістів: молодший фахівець - бакалавр.

В установі є 3 підрозділи, на яких вчаться, беручи до уваги заочну форму освіти, більше ніж 3500 студентів. Діє 12 кафедр, які є осередками учбової, методичної та наукової роботи, підрозділ освіти, виховання та студентських справ, підрозділ дистанційної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій та телекомунікаційних структур, інформаційно-видавничий центр "Нововведення" та студентський фізкультурно-спортивний заклад "Сокіл ".

Заклад має в своєму складі підрозділ з формування молодших фахівців. Класи і аудиторії обладнані модерним устаткуванням, комп'ютеризовані кабінети - модерними мультимедійними засобами, сформована електронна структура учбово-методичних комплексів. Викладачі широко застосовують провідні технології навчання, що надає можливість створювати високу якість формування спеціалістів.

Учбовий процес в закладі під керівництвом НУБіП України проводиться так, щоб надати студенту найвищий рівень професійної освіти, для надання конкурентоспроможності та мобільності студентів на ринку праці.

Учбову діяльність створює високоосвічений професорсько-викладацький колектив. В учбовому закладі працює 231 викладач, в т. ч. 211 штатних, з величезним досвідом науково-педагогічної діяльності. Серед них - 9 лікарів і 59 кандидатів наук, 10 викладачів-методистів, 43 викладачі здобувають освіту в аспірантурі і є здобувачами.

Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України, БАІ НУБіП

Навчання в закладі  проводиться за такими спеціалізаціями:

1. Професійний рівень "спеціаліст": Механізація сільського господарства; Енергетика сільськогосподарського виробництва; Економіка організацій (в сферах АПК); Облік і аудит. Термін освіти 1 рік на основі диплому спеціаліста освітньо-кваліфікаційного рангу "бакалавр".

2. Професійний рівень "бакалавр": Процеси, машини та устаткування агропромислового виробництва; Енергетика та електротехнічні структури в агропромисловому комплексі; Лісове і садово-паркове господарство; Економіка організацій (в сферах АПК); Облік і аудит; Екологія, охорона природнього середовища та збалансоване природокористування. Термін освіти 3 роки і 9 місяців на основі документа про повну загальну середню освіту (11 класів). На скорочений термін здобуття освіти за програмами формування спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рангу "бакалавр" беруться особи, які мають неповну вищу освіту і володіють  дипломом молодшого спеціаліста певного напряму підготовки. Юнаки, зараховані в інститут на бакалаврат, здійснюють навчання на військовій кафедрі з наданням офіцерського звання.

3. Професійний рівень "молодший спеціаліст": Експлуатація та ремонт машин і устаткування агропромислового виробництва, Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних обладнань в агропромисловому комплексі; Зелене будівництво і садово-паркове господарство; Економіка підприємства (в сферах АПК); Бухгалтерський облік; Прикладна екологія; Обслуговування та ремонт комп'ютерних систем та мереж.

В інституті проводяться наукові дослідження за комплексними темами, які стосуються пріоритетних напрямів становлення науки і техніки, а саме:

- створення технологічних процесів виробництва і використання біодизельного палива з ріпакової олії;

- створення технологічних процесів виробництва використання біогазу;

- проектування і застосування ресурсозберігаючих екологічно безпечних аграрних технологічних структур і біологічних методів господарювання;

- застосування енергозберігаючих технологій в АПК і збільшення надійності електроустаткування;

- створення теоретичних основ і методик оцінки соціально-економічного становлення села.

В закладі наявна військова кафедра

Адреса Бережанського агротехнічного інституту в Тернопільській області України: 47501 Тернопільська область, м. Бережани, вул. Академічна 20. Тел.: (03548) 2-11-59, 2-18-15. Ел. пошта: office@bati.ber.te.ua.

Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України

Отже, Бережанський агротехнічний інститут є високоорганізованим учбовим закладом, який надає своїм студентам освіту, яка допомагає їм вдало влаштуватись у подальшому житті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!