Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області та їх рейтинг \ 6. Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського, ТДМУ iм. I. Я. Горбачевського

Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського, ТДМУ iм. I. Я. Горбачевського

« Назад

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського (Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського) сформований у 1957 році. Він став першим університетом, який відновився після Великої Вітчизняної війни у місті.

Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського, ТДМУ iм. I. Я. Горбачевського

Тернопільський державний медичний інститут з лікувальним факультетом організовано постановою Ради Міністрів Української РСР від 12 квітня 1957 р. У 1992 р. Указом Кабінету Міністрів України від 1 липня 1992 року № 363 інституту було надано ім'я відомого вченого, академіка НАН України, мешканця Тернопільщини Івана Яковича Горбачевського. 30 січня 1997 року відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 92 інститут одержав статус медичної академії. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.04 р. № 831-р, указом МОЗ України від 2.12.2004 р. № 596 академію перейменовано у Тернопільський державний медичний університет імені В. Я. Горбачевського.

Основні етапи становлення закладу:

- у 1961 р. вперше відбувся випуск 203 лікарів з дипломом Тернопільського медінституту;

- у 1994 р. інститут кваліфікований за IV рівнем спеціалізації. З того ж часу почалася підготовка лікарів-інтернів у магістратурі для отримання освітньо-кваліфікаційного рангу 8.110101 «Магістр медицини» за 4 спеціальностями (акушерство і гінекологія, внутрішні хвороби, педіатрія, хірургія). З 1997 року формування спеціалістів за 8.110101 відбувається вже за 16 кваліфікаціями;

- у 1995 р. відкрився медсестринський факультет для підготовки спеціалістів за спеціалізаціями ,,Сестринська справа" та ,,Лабораторна діагностика". У 2000 р. він був перейменований у факультет бакалаврату та молодших фахівців медицини, а з вересня 2002 р. — в медичний коледж академії. 4 жовтня 2005 року медичний коледж ТНПУ реорганізовано в навчально-науковий інститут медсестринства;

- з 1997 р. функціонує видавництво «Укрмедкнига», яке стало основним для ЦМК з ВМО МОЗ України.

- з 1997 р. на всіх курсах, а також у клінічній ординатурі, почалося навчання закордонних громадян, з 2000 р. діє підготовче відділення для іноземних громадян. Запроваджено освіту англійською мовою. Станом на 1.10.2012 р. в університеті освіту здобуває 1166 іноземний студент із понад 60 країн світу.

- у 2000 р. вперше здійснено прийом на фармацевтичний факультет, який почав підготовку провізорів, з 2001 р. на факультеті ведеться підготовка майбутніх клінічних провізорів, з 2003 р. — провізорів-косметологів;

- у 2004 році розпочато підготовку фахівців за кваліфікацією «Стоматологія». У 2009 році проведено перший випуск лікарів-стоматологів.

- у 2004 році здійснено ремонт будинку сім'ї  Горбачевського в с. Зарубинці Збаразького району, де організована садибу-музей І. Я. Горбачевського.

- до 150-річчя з дня народження академіка І. Я. Горбачовського встановлено пам'ятник вченому біля морфологічного корпусу.

- з 2006 року запроваджено ступенева медсестринська освіта. З вересня 2009 року розпочата підготовка медсестер-бакалаврів за дистанційною формою навчання.

- у 2010 році отримано ліцензії на право підготовки студентів «Медико-профілактична справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) та «Біологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр);

- у 2012 році одержано сертифікат на право підготовки студентів за напрямом «Здоров'я людини» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).

ТДМУ iм. I. Я. Горбачевського

В університеті формуються наукові школи: хірургів (член-кор. НАМН України, проф. Л. Я. Ковальчук), інфекціоністів (член-кор. НАМН України, проф. М. А. Андрейчин), педіатрів (член-кор. НАМН України проф. І. С. Сміян, проф. О. Е. Федорців, проф. Н. Ст. Банадига), фармакологів (проф. М. П. Скакун, проф. К. А. Посохова), морфологів (проф. Я. І. Федонюк, проф. К. С. Вовків, проф. М. С. Гнатюк).

ТДМУ імені В. Я. Горбачевського очолює Леонід Якимович Ковальчук, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії медичних наук України.

Інститут акредитований державою 4-им вищим рівнем (1994), в 1997 році реорганізований в медичну академію у 2004 році набув статусу університету. У 2000 р. університет отримав 3-е місце в списку найкращих медичних закладів країни.

Тернопільський медичний університет ім. Горбачевського об’єднує 5 факультетів (медичний, стоматологічний, фармацевтичний, іноземних студентів, післядипломної освіти), на яких освіту здобуває близько 3500 студентів. Діє 41 кафедра.

Тернопільський медичний університет ім. Горбачевського має блискучий викладацький склад (550 наукових працівників): 68 професорів і докторів наук, 265 доцентів, кандидатів наук, - 70 відсотків колективу складають випускники академії. Також серед викладачів 1 член-кореспондент АМН, двоє заслужених лікарів України, два заслужених винахідників. Основним науковим напрямком наукової діяльності ТГМА в даний час стала проблема остеопорозу.

При академії діє консультативно-лікувальний центр, найближчим часом відкриється хірургічна клініка. У ТГМА студенти мають багато можливостей проведення дозвілля: діють танцювальна студія, спортивні секції, хор, духовий оркестр, студентський театр, диспут-клуб, активна команда КВК. З 1998 року реконструйовано майже всі навчальні корпуси ТГМА, гуртожитки, спортивно-оздоровча база. В університеті діє інтернатура, магістратура, аспірантура.

Напрями навчання:

- Медицина та ветеринарія;

Рік заснування Університету – 1957. За роки свого існування ВУЗ випустив близько 25 000 фахівців.

Факультети та спеціальності:

- Стоматологічний:

- Стоматологія.

Медичний:

- Здоров'я людини;

- Лікувальна справа;

- Медико-профілактична справа;

- Біологія.

Фармацевтичний:

- Технологія парфумерно-косметичних засобів;

- Клінічна фармація;

- Фармація.

Іноземних студентів.

Післядипломної освіти.

Матеріально-технічна структура: 15 корпусів, 39 комп'ютерних аудиторій, навчально-оздоровчий табір, 4 гуртожитки, спорткомплекс, віварій, лікувально-діагностичний осередок, Центр дентальної імплантації, видавництво «Укрмедкнига», 2 газети, музей.

Бібліотека ВНЗ містить 379 543 примірника навчальної, наукової та художньої літератури. Діють три абонемента і чотири читальних зали.

У Вузі активно ведеться наукова діяльність, в рамках якої розробляються 28 тем найбільш пріоритетних для системи охорони здоров'я. Тут формуються наукові школи педіатрів, терапевтів, хірургів, фармакологів, морфологів, патофізіологів.

Для студентів діють 21 спортивна секція, 24 клуби художньої самодіяльності, 70 клубів за інтересами, команди КВК, Студентський клуб «Що? Де? Коли?».

Завдяки міжнародним угодам студенти і викладачі Вузу мають можливість проходити стажування в державах Європи й Америки, брати участь в конференціях міжнародного масштабу. Серед країн, з учбовими закладами яких співпрацює Університет, Росія, Грузія, Казахстан, Узбекистан, Сирія, Малайзія, Польща, Австрія, Словенія, США.

На основі теоретичних кафедр діють 4 учбово - наукових інститутів - морфології; медико - біологічних проблем; фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. Скакуна; моделювання та аналізу патологічних процесів; клінічних кафедр. Навчально - науковий інститут медсестринства діє на основі теоретичних і клінічних підрозділів.

За останні 15 років досить щільно укріплена матеріально - технічна структура закладу. Комп'ютеризовано всі кафедри, бібліотеку з 4 читальними залами та філіями на всіх клінічних кафедрах та в учбово - наукових інститутах, створено комп'ютерний центр, 39 комп'ютерних класів з можливістю виходу в мережу "Інтернет". Сформовано видавництво "Укрмедкнига" з персональною поліграфічною структурою.

Номінаційний комітет Європейської бізнес асамблеї (м. Оксфорд, Великобританія) та Вчена Рада Міжнародного університету м. Відня (Австрія) надали ТДМУ імені В. Я. Горбачевського міжнародну відзнаку "Європейська якість", яка була надана 22 вересня 2008 р. в Барселона (Іспанія) в рамках світової зустрічі лідерів науки і культури "Euro Education - 2008".

У січні 2012 року сформовано за егідою Тернопільського медичного університету Міжнародний науково-освітній інноваційно-технологічний консорціум медичних ВНЗ і ВНЗ фізичного виховання і спорту. До структури Консорціуму входять 18 визначних закладів Європи та США.

Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського

Отже, Тернопільський медичний університет ім. Горбачевського є високопрофесійним медичним закладом, який надає своїм студентам міцні та ґрунтовні знання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!