Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області та їх рейтинг \ 4. Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, КОГПІ ім. Т. Шевченка

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, КОГПІ ім. Т. Шевченка

« Назад

Історія учбового закладу переплітається з історією становлення і формування вищої освіти на Кременеччині - етапу, який досягає своїм корінням Волинської гімназії, сформованої в 1805 році визначним вченим і громадським науковцем Тадеушем Чацьким у товаристві з відомим ректором Ягеллонського університету, доктором права і теології Гуго Коллонтай.

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, КОГПІ ім. Т. Шевченка

Згодом гімназію перейменували у Волинський ліцей, який за програмою ототожнювали з університетом. У 1833 році згідно з розпорядженням царя Миколи І ліцей було ліквідовано, а його освітню структуру і учбову-матеріальну основу перемістили в Київ, де через деякий час створили університет Св. Володимира (на сьогоднішній день Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

У 20-30-х рр. ХХ віку в учбових будівлях колишньої гімназії функціонувала комплексна освітня установа - Кременецький ліцей. У 1940 р. сформовано Кременецький учительський інститут, з 1950 р. функціонує як педагогічний, а в 1969-му його перевели до Тернополя, де згодом він одержав назву національного педагогічного університету.

5 червня 1991 року освітянську естафету від педагогічного училища перейняв педагогічний коледж, який діяв до 26 липня 2002 року, коли на базі його було сформовано сьогоднішній гуманітарно-педагогічний інститут. За період свого становлення коледж збільшив кількість студентів з 1200 до 1600 осіб, штат педпрацівників – з 102 до 182 осіб, в наслідок чого чисельність викладачів з кваліфікаційними рангами виросла в два рази. Головним успіхом стало формування спеціалістів нових кваліфікацій: поряд з вихователями дошкільних закладів і вчителями обслуговуючої праці розпочалось формування вчителів музики і образотворчого мистецтва, англійської та німецької мов, біології та фізичної культури.

Нову віху в становленні учбових закладів, що функціонували в освітніх будівлях, сформував і продовжує вдало писати гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, ініціатором формування й організатором роботи якого був його діючий ректор, визначний академік Академії наук вищої школи України, відомий співробітник освіти України, професор А. М. Ломакович.

Певний науково-педагогічний потенціал, створення магістратури з кваліфікацій „Біологія”, „Музичне мистецтво”, „Технологічна освіта”; наукові публікації у формі монографій, учбових посібників з Грифом Міністерства освіти і науки України, статей у відомих фахових виданнях; участь у світових і всеукраїнських наукових конференціях; здійснення наукових семінарів на основі інституту і випуск збірників наукових праць спеціалістів інституту; продуктивні творчі зв’язки з вищими установами освіти і науковими інституціями  України та закордону; постійна діяльність над покращенням учбово-матеріальної структури закладу; укріплення зв’язків із дошкільними та загальноосвітніми учбовими установами – це і показник здобутків на даному етапі, і знак розуміння  важелів забезпечення позитивних перспектив становлення інституту в напрямі досягнення високого рангу та гарантування стабільного місця в сьогоднішній системі національної освіти.

6 березня 2012 року 43-я сесія Тернопільської обласної ради 5 - го скликання ухвалила постанову щодо зміни форми та реорганізацію Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка в Кременецьку обласну гуманітарно-педагогічну академію ім. Тараса Шевченка. Після проведення цілого ряду ухвалених законодавством етапів юридичного, адміністративного та науково-педагогічного напрямку, підготовки певних законодавчих документів Державна реєстраційна служба України ухвалила Статут Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Офіційна частина процесу перейменування інституту шляхом реорганізації  його в академію закінчилася і день 18 листопада 2014 року – день реєстрації Статуту академії – став вихідною точкою в історичному становленні альма-матер – у ранзі гуманітарно-педагогічної академії.

КОГПІ ім. Т. Шевченка

Зараз в установі діє 4 факультети, 16 кафедр, у підрозділі інституту працює педагогічний коледж. Учбовий заклад проводить підготовку молодших фахівців за п'ятьма спеціальностями, бакалаврів - з дев'яти напрямків, а фахівців - з восьми спеціальностей. Заснована підготовка магістрів за спеціальністю «Біологія». Інститут формує спеціалістів з дошкільної освіти, образотворчого мистецтва, музичної творчості, фізичної культури, біології, технологічної освіти, англійської, німецької, польської та української філології, соціальної педагогіки. Чисельність студентів нараховує приблизно 4 тис. осіб, з них біля 2 тис. - за денною формою навчання.

КОГПІ імені Тараса Шевченка - це сучасний вищий учбовий заклад державної форми власності, ліцензований III рівнем акредитації. Очолює інститут директор - Ломакович Афанасій Миколайович.

На даному етапі в інституті проводиться формування фахівців за денною та заочною формою навчання наступних освітньо-кваліфікаційних рангів: бакалавр, спеціаліст, на факультетах:

- Факультет дошкільного виховання;

- Факультет мови і літератури (із визначенням мови);

- Факультет фізичної культури;

- Факультет образотворчої та декоративно-прикладної творчості;

- Факультет педагогіки і методики середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів);

- Факультет біології;

- Факультет музичної педагогіки і виховання.

За такими кваліфікаціями:

- дошкільне виховання;

- біологія;

- українська мова та література;

- музичне виховання;

- образотворче мистецтво;

- трудове навчання;

- фізичне виховання.

Якісному проведенню учбового процесу в інституті сприяє високоосвічений професорсько-викладацький колектив, і дружня атмосфера вузу.

Вдалій реалізації науково-дослідних і учбово-виховних завдань сприяє учбово-матеріальна структура: навчальні будівлі, науково-дослідні лабораторії, бібліотека з осередком інтернет-ресурсів, модерні навчальні класи та лекційні аудиторії, учбові класи, читальні, виставкові, хореографічні, концертні холи, видавничий центр, спортивний комплекс, гуртожитки, інтернет-кафе, модерна їдальня.

Всі функціональні відділення академії під’єднані до сітки інтернет; діє програмне забезпечення "Бібліотека"; транслюються передачі телевізійного центру; випускається газета "Замок".

КОГПІ імені Тараса Шевченка розташований за адресою: Кременець, вул. Ліцейна, 1.

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, КОГПІ ім. Т. Шевченка

Отже, КОГПІ імені Тараса Шевченка є вищим учбовим закладом освіти, який проводить ґрунтовну підготовку своїх студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!