Роздрукувати сторінку

Медичний коледж, МК

« Назад

Медичний коледж є юридичною особою, має індивідуальний баланс, розрахунковий, поточний рахунки в закладах банку, персональну печатку зі своєю назвою, і всі інші засоби юридичної особи.

Медичний коледж, МК

Згідно з Статутом, одним з важливих завдань Медичного коледжу є запровадження освітньої роботи, яка охоплює учбову, виховну, наукову, культурну, методичну роботу; формування спеціалістів за освітньо-спеціалізованими рангами: молодший фахівець та бакалавр у сфері охорони здоров'я.

В учбовому закладі діє педагогічний склад у чисельності 92 педагога, які створюють якісну підготовку спеціалістів в т. ч. 2 професори, 3 доценти, 11 кандидатів медичних наук, 2 кандидата економічних наук, 14 педагогів вищої кваліфікації, 18 – першої і 29 – другої кваліфікації, 3 отримувачі наукового рангу "кандидат наук".

Проведення і планування учбового процесу в закладі проводиться під егідою директора закладу Кривокульської Галини Олегівни відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Розпорядку про здійснення учбового процесу у вищому учбовому закладі" та положень освітньо-професійних програм та освітньо-спеціалізованих характеристик певних спеціалізацій.

Навчання студентів в установі відбувається на засадах гуманізму. Важливими завданнями з формування спеціалістів є:

- забезпечення потреб лікувально-профілактичних та фармацевтичних установ області у високоосвічених спеціалістах;

- забезпечення опанування спеціалістами модерними здобутками медичної та фармацевтичної науки та практики, засад діючого трудового законодавства, законодавчими документами;

- опанування знаннями безпеки життєдіяльності та професійної роботи;

- забезпечення знань з проблем медичної етики та деонтології, здатність проведення міжособового спілкування.

МК

У своїй діяльності викладацький склад застосовує модерні здобутки медичної та фармацевтичної науки і практичний досвід установ охорони здоров’я Тернопільської області та України.

Учбовий процес у коледжі створений:

- освітньо-спеціалізованими особливостями, освітньо-професійними програмами з кваліфікацій відповідно до положень формування молодших фахівців та бакалаврів, зареєстрованих Міністерством освіти i науки України;

- робочими учбовими планами, які зареєстровані директором і узгоджені закладом інтерактивних технологій і змісту освіти МОН України, науково-методичною комісією з медицини МОЗ України та директором департаменту вищої освіти МОН України;

- програмами учбових предметів, які погоджені та відповідають розподілу учбового часу, а також змісту формування спеціалістів.

З ціллю збагачення якості здійснення практичних занять досить інтенсивніше впроваджуються комп'ютерні технології - чимала кількість практичних занять розпочинаються з невеликого комп'ютерного тестування (питання початкового рівня), що виявляє ступінь формування студента до занять, а всі заліки чи екзамени обов'язково складаються з двох етапів: перший етап – контроль теоретичного матеріалу здійснюється за допомогою комп'ютерного тестування; другий - контроль рівня засвоєння практичних здібностей. Такий підхід надає змогу більш якісному відношенню студента до опанування матеріалу, а в цілому є головною складовою в комплексному формуванні спеціалістів.

Дорадчим органом з розгляду питань учбово-виховного процесу є педрада закладу. На засіданнях педагогічної ради ставляться питання, які стосуються здійснення та якості проведення учбового процесу та його усестороннього забезпечення.

Проведення методичної діяльності відбувається методичним класом, головними завданнями якого є предоставлення методичної допомоги педагогам, кураторам груп; збільшення та покращення педмайстерності викладачів; збільшення та систематизація методичних матеріалів; розповсюдження здобутків передової педагогічної науки; виявлення, використання та запровадження в практику передового педагогічного досвіду.

Опанування практичних вмінь, здобутих студентами в період навчальних занять та індивідуальної позааудиторної діяльності, здійснюється при проведенні усіх форм виробничої та переддипломної практик. Важливе їх завдання - опанування знань, вмінь і здібностей в умовах практичної роботи на базах міських, районних і обласних лікувально-профілактичних та фармацевтичних  установ. Виробнича та переддипломна практика здійснюється згідно з  діючого Розпорядження та учбових планів.

Лікувальні, аптечні та  фармацевтичні установи, як бази практики,  застосовуватимуться лише за умов певної потужності та наявності профільних підрозділів з деяких циклів практики.

Бази для здійснення практики студентами кваліфікацій “Лікувальна робота”, “Сестринська діяльність”, “Акушерська діяльність”, “Фармація” узгоджуються з управлінням охорони здоров’я Тернопільської області та міським управлінням охорони здоров’я м. Тернополя.

Медичний коледж, МК

Головна ціль виховної діяльності закладу - створити культурне і духовне формування особистості, виховувати студентів в руслі Українського патріотизму і шани до Конституції України, збільшувати освітньо-культурний ранг, направляти фахівця у майбутній день: не втратити себе, стати яскравою, креативною, творчою особистістю, спроможною впливати на становлення суспільно-політичної ситуації, охороняти життя на землі.

Відповідно до плану виховної діяльності в закладі відбувається велика кількість масових виховних заходів. Запам’ятовуваними у думках студентів залишаться: посвята вступників у студенти, День педагогічного співробітника, День студента, міс коледжу, Андріївські вечорниці, новорічний бал-маскарад, першоквітневий день сміху, конкурс «Краща за професією», містер закладу, святкові випускні вечори, День медичного співробітника, святкування Шевченківських днів, День матері, День Перемоги, День святого Валентина, бесіди на морально-етичні теми, дебати з правової тематики, інформаційно-просвітницькі уроки з питань сьогодення, екскурсії, заочні мандрівки по залах всесвітньовідомих музеїв.

Отже, Тернопільський медичний коледж – це учбовий заклад, який надає міцні знання своїм студентам, які допомагають їм у подальшому працевлаштуванні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!