Роздрукувати сторінку

Галицький медичний коледж, ГМК

« Назад

Галицький медичний коледж розташований у місті Підгайцях, на Майдані Незалежності, 2.

Галицький медичний коледж, ГМК

Площа Ринок (сьогодні майдан Незалежності) завжди звертала погляд і краєзнавців, і науковців. На підставі нових знайдених архівних документів у Відні (мапа майора Ф. фон Міга 1782 р.) вчені довели, що планувальна структура Підгаєцького середмістя є унікальною тому, що це чи не єдиний зразок в Україні планувально-просторового розташування центру у формі трикутної території Ринок із XVI ст. Такі території характерні здебільшого для долокаційних планувальних розташувань міст ХІ-ХІІІ ст. Укладання регулярної трикутної території дійсно дуже захоплюючий факт, який створює місто Підгайці унікальним містобудівним витвором в становленні українського, а, може, і європейського містобудування.

Колишня міська нова ратуша збудована у 1896 р. Після Першої світової війни будівля була ліквідована. У післявоєнний період її поновлення та відбудова здійснювалася у два етапи. Перший – у 1920-х (до 1928 р.) реконструювали ліву частину та вежу. Другий – кін. 1920-х поч. 1930-х рр. – закінчили облаштування правого крила. Протягом 1959-1971 рр. у будівлі діяло медичне училище, у якому формували високоосвічених кадрів. З 1971 до 2007 рр. – тут розташовувалася поліклініка Підгаєцької центральної районної лікарні. З 2007 р. – комерційний вищий учбовий заклад  «Галицький медичний коледж».

Реформа системи охорони здоров’я в Україні, перехід на засади первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової медицини, становлення  ринкових відносин, формування наукових та професійних зв’язків з іншими державами вимагають покращення існуючої структури становлення медичних співробітників на рівні світових стандартів. Вимоги до якості формування фахівців збільшуються, спонукаючи до покращення методів навчання й поліпшення технічного забезпечення наочності.

ГМК

Висококваліфікований учбовий процес в Галицькому медичному коледжі створюють знані спеціалісти, серед яких: доктор медичних наук, кандидати медичних наук, педагоги вищої кваліфікації, педагоги I кваліфікації, педагоги-методисти, старші викладачі. За останні два роки педагогічний склад збільшився новими кадрами, які з запалом здійснюють і учбову, і наукову, і виховну діяльність, володіють певним рівнем комп’ютерного формування, в усьому виявляють першість й довершеність.

Основою для ґрунтовного опанування комп’ютерно-інформаційних технологій є модерні комп’ютери. З ціллю збільшення інформаційних вимог методом радіозв’язку проведено під’єднання до сітки Інтернет, сформовано інтернет-клуб, створено комфортні умови для широкого становлення професійної комунікації.

Однією з галузей сьогоднішнього освітнього процесу є індивідуальна позанавчальна діяльність студентів, для проведення якої учбовими планами окреслюється понад третину всього зазначеного часу. Це надає змогу студентам покращувати свої здібності і вміння, виявляти індивідуальність і активність, збільшуючи коло обов’язкових класних уроків. Для індивідуальної роботи студента сформовано комплекс завдань, тестів для контролю, наявна довідкова література.

Для покращення якості інформаційного забезпечення і поліпшення теоретичного засвоєння знань, теоретичний матеріал з клінічних предметів у Галицькому медичному коледжі викладається потоковим лекційним способом. Для цього сформовані лекційні кабінети. Ці ж викладачі-лектори приймають перехідні та державні екзамени. Практичні і семінарські уроки відбуваються як за традиційними, так і за інноваційними видами і типами (ділові ігри, тренінги, конференції та інше).

Галицький медичний коледж, ГМК

Функціонує комп’ютерний мультимедійний відеокабінет, в якому студенти ГМК мають можливість спостерігати за показом на екрані ходу операцій, предоставлення медичної допомоги, техніки здійснення практичних здібностей. Для опанування знань студентів приєднуються педагоги-сумісники з практичної охорони здоров’я, що надає змогу студентам особисто в лікарнях одержувати практичні здібності з основних та вузьких профільних предметів.

Явні позитивні зміни і в покращенні матеріально-технічної структури ГМК. Учбова будівля кожного дня набуває естетичної довершеності та побутової облаштованості. Проводиться відновлення, реконструкція й осучаснення класів. Класи доповнюються необхідними для виробничого процесу устаткуваннями, реактивами, купується комп’ютерна техніка.

Сьогоднішня клінічна практика потребує спеціалістів, що володіють модерними технологіями догляду за пацієнтами та предоставлення медичних послуг згідно з європейськими вимогами. Відомо, що головним критерієм педагогічної роботи є рівень професійних здібностей і вмінь студентів. Тому не випадково директорів учбових закладів і лікувальних організацій області непокоїть проблема, як збільшити якість формування фахівців, як відточити до найменших деталей із кожним студентом головні практичні вміння, щоб студенти почували себе впевнено, могли застосувати здобуті знання в щоденній роботі.

Спектр прийомів і засобів покращення навчання, які застосовують в практичному формуванні студентів ГМК, досить об’ємний. Вибір будь-якого з них відбувається залежно від певних дидактичних завдань та специфіки учбового процесу. У ГМК створені досконалі алгоритми з техніки здійснення різноманітних процедур і заходів, створені спеціальні набори муляжів, інструментів, устаткувань догляду за хворими, котрі надають можливість у доклінічних умовах із високим ступенем достовірності відтворювати реальні умови здійснення цієї діяльності в клініці.

Крім того, ГМК придбано цілу серію сучасних муляжів та фантомів, котрі надають змогу не лише відтворювати, а фактично здійснювати головні здібності діяльності медсестри. Так, сучасна модель муляжу для відтворення практичного вміння „внутрівенні ін’єкції”, надає можливість практично цілком реалізувати дану маніпуляцію і застерігає від здійснення можливих помилок та виникненню погіршень вже у реальних умовах.

У ГМК та лікувально-профілактичних установах області сформована чітка структура здійснення виробничої й переддипломної практики та контролю за її здійсненням. Студенти спрямовуються на практику, де й здійснюють свої певні функціональні обов’язки. Рівень формування є достатнім, щоб ще до початку практики надати студентам-практикантам досить серйозну роботу. Крім того, протягом практики для студентів сформовані наставники як з медичних закладів, так і з ГМК.

Галицький медичний коледж

Головним етапом, який показує весь об’єм теоретичних знань і підтверджує якість опанування практичними здібностями, є захист державної практики перед комплексною екзаменаційною комісією, до структури якої включені педагоги головних професійно-орієнтованих предметів, представники адміністрації ГМК та прихильники практичної медицини. Така структура навчання й контролю надає можливість створювати належний рівень практичного формування студентів, їх підготовленість до індивідуальної діяльності в медичних закладах. Такі професійні випробовування серед медсестер та фельдшерів випускних груп здійснюються два рази на рік перед переддипломною практикою.

Дирекція ГМК у будь-якому разі намагається сприяти працевлаштуванню студентів та цікавиться їх місцем діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!