Роздрукувати сторінку

Економічний коледж Тернопільського комерційного інституту, ЕК ТКІ

« Назад

23.06.2015 20:42

Функціональний підрозділ “Економічний коледж” Тернопільського комерційного інституту сформований у грудні 2008р. з ціллю здійснення системи ступеневого становлення спеціалістів з економіки, маркетингу, оціночної діяльності, комерційної діяльності та інформаційних систем і технологій.

Економічний коледж Тернопільського комерційного інституту, ЕК ТКІ

СП «Економічний коледж» проводить формування спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рангом «молодший спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти та основної загальної середньої освіти за денною формою навчання: сфера знань 0305 «Економіка і підприємництво».

Кваліфікації:

- 5. 03050401 «Економіка підприємства»;

- 5.03050701 «Маркетингова діяльність»;

- 5.03050802 «Оціночна діяльність»;

- 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»;

- 5.03050702 «Комерційна діяльність».

Ціль СП «Економічний коледж»: створення умов, потрібних для одержання студентом вищої освіти, формування спеціалістів, здійснення освітньої роботи, яка об’єднує  учбову, виховну та методичну діяльність.

Головні цілі і завдання СП «Економічний коледж»:

- Високоякісне формування спеціалістів за сертифікованими напрямками освітньої роботи.

- Становлення високоосвіченого творчого педагогічного колективу.

- Формування умов для постійного збільшення рівня спеціалізації викладацького складу.

- Створення умов для здійснення потенційних вимог студентів і викладачів.

- Проведення учбового процесу, діяльності та побуту студентів, викладачів та співробітників.

- Становлення матеріально-технічної структури відповідно до сьогоднішніх потреб.

- Становлення гармонійно розвиненої особистості на базі навчального, виховного, творчого аспектах педагогіки.

ЕК ТКІ

Студенти коледжу мають змогу використовувати широкі, світлі класи; модерні комп'ютерні аудиторії; великий бібліотечний фонд, що переповнений літературою, як і загальношкільних предметів, так і професійних, різними словниками, енциклопедіями, довідниками; приймають участь в олімпіадах, конкурсах, тематичних вікторинах, виховних заходах. Студентам надаються комфортні умови перебування в гуртожитку, до їх послуг чудові страви у студентському кафетерії.

У СП «Економічний коледж» навчання проводять високоосвічені викладачі з величезним досвідом наукової та педагогічної роботи, які надають високий рівень знань студентам, застосовуючи індивідуально-орієнтований підхід в освіті. Викладачі творчо діють над методичним укомплектуванням предметів, широко застосовують наочність, запроваджують інноваційні методи та мультимедійні технології під час лекційних та практичних уроків.

СП «Економічний коледж» відповідає вимогам періоду і діє у такий метод, аби кожен студент і випускник знали, що їхні здібності і знання, їхня економічна думка задовольняють потреби завтрашнього дня.

Для студентів, які здобувають освіту за кваліфікацією «Маркетинг», викладається ціла структура цікавих і практично корисних предметів. Крім того, студенти цієї кваліфікації одержують знання, здібності й уміння з комплексного дослідження ринку, маркетингового супроводу створення нових товарів, ціноутворення, збуту, реклами, паблік рилейшнз. Володіють мистецтвом продажу промислових і споживчих товарів, отримують унікальні здібності практичної психології для діяльності з покупцями, передбачають ринкову кон'юнктуру на внутрішньому і зовнішньому ринках. В період ринкової економіки маркетолог - це більш масова посада у всіх виробничих і комерційних організаціях.

В період збільшення економічних зв'язків України із закордонними країнами, оволодіння на практиці діяльності з міжнародними стандартами і нормами, потрібні спеціалісти не тільки з ґрунтовною загальною економічною підготовкою, але й фахівці в галузі оціночної роботи. Саме тому в Економічному коледжі сформовано нову кваліфікацію «Оціночна робота».

Оціночна робота – це затверджена законодавством України робота  із визначення вартості об'єктів в матеріальній формі та вартості майнових прав на нематеріальні активи.

Студентам Кваліфікації «Оціночна робота» надається спеціалізація «оцінювач-експерт».

Оцінювачі – це спеціалісти, що функціонують в тій галузі економіки, яка зв'язана зі здійсненням оцінки вартості майна і створенням певної звітної документації. Оцінювачів розподіляють на 2 групи: ті, які займаються нерухомістю, устаткуванням та ті, які оцінюють бізнес та інтелектуальну власність.

За даними фахівців професія «оцінщик-експерт» включена до числа 30 найприбутковіших і найперспективніших в світі.

Головним елементом здійснення учбово-методичної діяльності Економічного коледжу є циклова комісія з комерційної роботи.

Економічний коледж Тернопільського комерційного інституту

Праця циклової комісії ґрунтується на об’єднанні модерних освітніх технологій з сучасними економічними знаннями та здібностями й спрямована на збільшення науково-дослідницької налаштованості навчання. Основою для ефективної діяльності циклової комісії є досвід практичної роботи її викладачів, сучасність новітніх ними методик учіння, великий науковий світогляд та високий рівень професійності.

На даний час кадрова структура циклової комісії відрізняється високою професійністю та педмайстерністю.

Важлива ціль діяльності циклової комісії – проведення якісного формування фахівців. Для здійснення цієї цілі циклова комісія проводить:

- запровадження мультимедійних та інтерактивно-комунікативних технологій навчання;

- покращення діяльності кожного педагога комісії над учбово-методичною структурою;

- збільшення кваліфікаційного рівня педагогів, вивчення, узагальнення і поширення передового викладацького досвіду, запровадження новітніх педагогічних технологій, стажування викладачів;

- покращення різноманітних форм здійснення діяльності циклової комісії.

Випускники, яких з пошаною та повагою заклад може вдало величати колегами плідно функціонують в установах, закладах та організаціях різноманітних сфер економіки України. Це говорить про те, що комплекс знань, здібностей отриманих студентами у закладі є вірною дорогою в успішне життя.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!