Роздрукувати сторінку

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, ТІСІТ

« Назад

Українсько-польський вищий учбовий заклад - Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ) сформований 7 грудня 2001 року на перших, установчих зборах упорядників. Ініціаторами формування закладу були ряд українських та польських науковців. 

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, ТІСІТ

Заклад одержав дозвіл на свою роботу постановою виконавчого комітету Тернопільської міської ради № 215 від 2.03.2001 р., та зареєстрований за №25349301ю0020003 від 7.12.2001 р., як персональна установа освіти недержавної форми власності у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Відповідно до постанови Державної акредитаційної комісії (протокол №40 від 9 липня 2002 року) закладу надано право на здійснення освітньої роботи на формування бакалаврів з кваліфікацій: 0402 Соціологія та 0501 Економіка та підприємництво.

Кожний учбовий заклад може гордитися своїми унікальними перевагами, поділитися досвідом або запропонувати великий вибір кваліфікацій. Серед вступників та студентів міста Тернополя та ближніх міст має пошану ТІСІТ. У цьому Закладі вже декілька років навчають гарні спеціалісти в своїй сфері.

Серед педагогічного складу є професори, кандидати в доктори наук, які захистили дисертації. Завдяки високому професіоналізму педагогів ТІСІТ удостоєний на даний час оцінки «відмінно» за 5-бальною системою. Роботодавці вже не раз зазначали високий рівень формування студентів Вузу. А це, варто наголосити, найвища оцінка, яка може існувати.

Напрями навчання:

- Політологія і міжнародні відносини;

- Соціологія;

- Економіка, менеджмент, маркетинг.

ТІСІТ

Рік створення Інституту – 2001. ініціаторами створення Вузу є вчені Польщі та України, які ведуть спільні роботи в сфері проблем економічного і соціального розвитку своїх країн. У своїй діяльності він віддає перевагу не збільшення кількості студентів, а високій якості підготовки та вихованню лідерів. Одним з напрямів діяльності Вузу є підтримка і надання освіти особам з певними вадами.

Учбовий процес створюють 58 осіб науково-викладацького складу, в тому числі 7 професорів і докторів наук, 33 доценти та кандидати наук, 5 академіків галузевих академій.

Напрями підготовки і спеціалізація:

- Маркетинг:

- Соціальний маркетинг;

- Міжнародний маркетинг туризму;

- Інтернет-маркетинг;

- Регіональний маркетинг і логістика.

Економіка підприємства:

- Економічна безпека;

- Правове забезпечення економічної роботи організацій;

- Екологічна безпека.

- Міжнародна економіка:

- Міжнародна робота в митній справі;

- Міжнародна економічна робота у галузі рекреації і туризму;

- Міжнародний менеджмент та маркетинг.

Соціальна діяльність:

- Соціальна педагогіка та психологія;

- Соціальне управління та маркетинг.

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, ТІСІТ

Також відкрито факультет післядипломної та дистанційної освіти, який здійснює підготовку вищого начальницького складу для міжнародних компаній і корпорацій, менеджерів приватних підприємств та організацій.

Одним із функціональних підрозділів ВНЗ є видавництво, яке забезпечує потреби студентів у літературі науково-методичного характеру.

З метою впровадження засад Болонського процесу ВНЗ налагоджує світові зв'язки. В Інституті організовуються стажування, студентські обміни в учбових установах Польщі. Для читання лекцій і семінарських занять запрошуються фахівці з Голландії, Польщі, Канади, США. Інститут є місцем проведення міжнародних конференцій.

У своїй роботі інститут орієнтується не на чисельність студентів, а на високу якість становлення фахівців і на становлення лідерів - еліти українського суспільства. Він вбачає потребу появи лідерів нового рангу, не лідерів-адміністраторів, а лідерів-реформаторів. В епоху, коли все світове співтовариство реорганізується в інформаційне, мережеве суспільство, Україна, як ніколи, потребує нового світобачення, нових думок і нових людей, які мають міжнародні управлінські здібності в області економіки, фінансів, виробництва, маркетингу, соціальної діяльності та інформаційних технологій.

Форми навчання: денна, заочна.

При закладі функціонують підготовчі курси, післядипломна освіта.

Студенти закладу працюють у світових організаціях та спільних організаціях, фінансово-кредитних установах, що функціонують на міжнародних ринках, в організаціях і на підприємствах соціальної та економічної галузі, в будівлях відпочинку, оздоровчих осередках, готельно-туристичних структурах, органах державного управління, місцевого самоврядування.

Одним із напрямків роботи закладу є підтримка освіти та навчання дітей з певними вадами.  Покращується методика навчання дітей з особливими потребами: наочний роздавальний матеріал для кожного студента, застосування проекційної та комп’ютерної техніки для здійснення лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, консультації з педагогами-спеціалістами із сурдоперекладу.

ТІСІТ є членом:

- Європейської асоціації міжнародної освіти;

- Асоціації університетів України;

- Асоціації приватних вищих навчальних закладів;

- Української асоціації маркетингу;

- Міжнародної кадрової академії.

Важливо, що ТІСІТ дає можливість отримати другу вищу освіту, а також надає своїм студентам на вибір дві форми освіти: очну і заочну. Відношення  викладачів до процесу навчання при цьому в цілому не змінюється. При заочному навчанні вам будуть надані ті ж кваліфікації. Дисципліни викладаються висококваліфікованими педагогами, які діють із «щоденниками». Щоб поступити в ТІСІТ, вам необхідно просто подати документи та скласти вступні екзамени (або написати тести). Після чого перед вами розкриються двері в дещо інакший світ – світ знань і високооплачуваної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!