Роздрукувати сторінку

Бучацький інститут менеджменту і аудиту, БІМА

« Назад

23.06.2015 20:41

Бучацький інститут менеджменту і аудиту – приватний освітній заклад економічного профілю, створений у 1992 році, має 3-й рівень державної акредитації.

Бучацький інститут менеджменту і аудиту, БІМА

У БІМА навчається 1100 студентів (за рівної кількості людей на очному і заочному відділеннях). Професорсько-викладацький склад БІМА складається з 61 працівника науки, включаючи 38 кандидатів наук та доцентів, 5 професорів і докторів наук.

Бучацький інститут менеджменту і аудиту здійснює навчання за кваліфікаціями: менеджмент і адміністрування, економіка і підприємництво (після закінчення випускникам присвоюється ступінь бакалавра), облік і аудит, менеджмент організацій (по закінченні випускникам присвоюється ступінь спеціаліста).

В структуру БІМА входять: економічний факультет (6 кафедр), медпункт, бібліотека, в тому числі електронна, студентський гуртожиток та їдальня, редакційно-видавничий підрозділ. Для вступу необхідно надати сертифікати з української мови та літератури, математики, географії (менеджмент), історії України (облік і аудит). БІМА приділяє пильну увагу відпочинку, дозвіллю і відновленню сил студентів: на території знаходиться культурно-масовий і спортивний комплекси.

Напрями навчання:

- Економіка, менеджмент, маркетинг

Бучацький інститут менеджменту і аудиту – регіональний вищий учбовий заклад, який знаходиться в місті Буча Київської області і яке розпочало свою роботу в період становлення незалежної держави в 1992 році. Заклад є приватним освітнім закладом і має III рівень акредитації. Викладання в інституті проводиться за класичною методикою з використанням передових інформаційних джерел під керівництвом кваліфікованого викладацького складу.

Установа займається підготовкою студентів не тільки у відповідності з вимогами сучасного трудового ринку, але і з урахуванням задоволення потреб населення в отриманні вищої освіти. В університеті розроблена і успішно працює власна система комплексного безперервного навчання студентів під назвою «Піраміда».

Ця система дає перспективу створити реалізацію комплексних всесторонніх напрямків до проведення учбово-виховного процесу з ціллю забезпечення високопрофесійного становлення фахівців відповідно до держстандартів на рівні модерних вимог.

Мета учбового закладу у формуванні високодуховної, культурної та освіченої особистості, готової до стабільного професійного розвитку, поліпшення якості праці та професійної творчості. Робота в закладі проводиться на демократичному фундаменті. Регулярно оновлюється і доповнюється матеріально-технічна база, завдяки практиці обміну досвідом з провідними українськими та зарубіжними вищими учбовими закладами.

В університеті існує єдиний факультет, навчання на якому надається за такими кваліфікаціями:

- менеджмент організацій;

- облік і аудит.

БІМА

Для духовного поповнення молоді при закладі діє Школа Меджигорської Матері Божої Неустанної Помочі.

На даний час заклад - це вища учбова установа, спроможна вкласти свій плідний внесок у покращення інтелектуального потенціалу нації. Сформований дійсний храм науки з учбово – виховними і культурними традиціями, сучасними науковими і освітніми технологіями.

Відповідно із постановою Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України інститут володіє ліцензією і сертифікатом на можливість проведення освітньої роботи за ІІІ рівнем спеціалізації, якими дозволено надавати вищу освіту на рівні спеціалізованих потреб бакалавра та спеціаліста.

Головним завданням учбового підрозділу є формування реалізації концепції освітньої роботи закладу шляхом покращення учбового процесу, його науково-методичного укомплектування та супроводження, застосування сучасних надбань педагогічної науки, модерних  технологій навчання й менеджменту освіти.

Свої головні завдання учбовий підрозділ вирішує через безпосереднє проведення таких функцій:

- проведення розробки, покращення і контроль за здійсненням навчальних планів і графіків учбового процесу відповідно з директивними документами Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України;

- контроль за здійсненням учбового процесу в інституті;

- створення пропозиції для ректора та Вченої ради щодо покращення нормативно-законодавчої бази організації учбового процесу та структури ступеневої освіти в закладі;

- створення і проведення заходів щодо покращення форм і методів навчального процесу;

- статистичний облік руху чисельності студентів по факультетах і формах навчання;

- перевірка стану учбово-адміністративної документації на кафедрах і факультетах;

- контроль за формуванням кафедрами розрахунків педнавантаження професорсько-викладацької структури закладу на учбовий рік та семестри;

- статистична звітність по закладу з учбових питань, затверджених вищестоячими органами;

- облік діяльності викладачів - погодинників в установі;

- контроль за здійсненням відкритих загальноінститутських уроків;

- отримання академічних довідок і подання відповідей з учбових проблем особам, які колись здобували освіту в закладі;

- створення графіку учбового процесу вузу на учбовий рік, формування проектів розпоряджень з проблем проведення учбового процесу і контроль за їх дотриманням;

- координація діяльності факультетів, кафедр і служб установи для планування, організації контролю за здійсненням учбової виробничої практики студентів;

- підбиття підсумків та запровадження передового досвіду створення учбової та науково-методичної діяльності визначних установ освіти та функціональних підрозділів інституту;

- замовлення та одержання бланків учбової документації.

Бучацький інститут менеджменту і аудиту, БІМА

Наукова діяльність  у вищому учбовому закладі є важливою складовою учбового процесу, вона займає головне місце в формуванні традицій та становленні інституту.

Науково-дослідна діяльність учбового закладу ґрунтується на таких засадах:

- проведення наукових результатів в учбовому процесі;

- збалансованості фундаментальних теоретичних і прикладних результатів;

- підтримання дружніх стосунків з науковими закладами, ВНЗ, установами, організаціями.

Дані напрямки роботи дають можливість сформувати нові підходи, методики, моделі, які в свою чергу будують  вирішення головних суспільно-економічних питань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!