Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області та їх рейтинг \ 18. Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, ЗК ТНТУ ім. І. Пулюя

Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, ЗК ТНТУ ім. І. Пулюя

« Назад

Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, ЗК ТНТУ ім. І. Пулюя

Зборівський коледж це:

- освіта за популярними кваліфікаціями;

- високий рівень функціонального становлення;

- одержання диплома молодшого фахівця або висококваліфікованого співробітника;

- оволодіння повною середньою освітою абітурієнтами з основною освітою;

- продовження освіти з другої дисципліни абітурієнтами з повною середньою освітою;

- одержання додаткових кваліфікацій (оператор комп'ютерного набору, водій автотранспортних машин) на короткотривалих курсах.

Зборівське  професійно-технічне училище, яке було сформоване у 1986 році, перейменовано у технікум Тернопільського державного університету імені Івана Пулюя розпорядженням МОН України 17 січня 1997р, а постановою МОН України за №200 від 18 травня 2005 року - у Зборівський коледж ТДТУ ім. І. Пулюя.

Як функціональне відділення університету, коледж є структурою ступеневої освіти і проводить формування фахівців за суміжними з університетом кваліфікаціями і професійно-освітніми програмами. Абітурієнти підрозділу молодших фахівців коледжу продовжують освіту в закладі з ІІІ курсу. На основі учбового закладу функціонує консультативний пункт факультету заочного навчання, філіал кафедри технічної механіки і аграрного машинобудування закладу.

У закладі діють високоосвічені інженерно-педагогічні співробітники, які володіють фаховою i педагогічною освітою, а майстри виробничого навчання - певні робітничі професії i кваліфікаційні розряди. Педагогічний склад нараховує більше ніж 80  викладачів, професіоналів виробничого навчання, вихователів, керівників гуртків та інших співробітників, з них – 3 кандидати технічних та педагогічних наук, 43 мають вищу категорію, 5 педагогічне ім’я "викладач-методист" і 11 - "старший викладач".

До вивчення спеціальних предметів приєднуються на умовах внутрішнього товаришування також науковці ТНТУ.

До можливостей учнів та студентів - 45 високоспеціалізованих учбових кабінетів, аудиторій і лабораторій, 5 комп’ютерних класів, обладнаних модерною потужною оргтехнікою, бібліотека з читальним залом, актовий зал з стаціонарною кіноустановкою, спортивний i тренажерний зали, їдальня, аудиторії для гурткової діяльності. Крім того, є учбове господарство, яке володіє 194 га орної землі, зерносховище, тваринницька ферма, а також 2 учбові полігони: автотрактодром та електрополігон. Всім охочим надається гуртожиток.

Студенти та учні, які здобувають освіту за кошти  державного бюджету, одержують стипендію. Для проведення учбового професійного становлення сформовано кабінети, учбові лабораторії, майстерні, які облаштовані тракторами, комбайнами i всім потрібним учбовим устаткуванням згідно з  учбовими планами i програмами. 20 різноманітних моделей тракторів, 4 зернові комбайни, 15 сівалок, 8 авто різноманітних марок i модифікацій та інша аграрна техніка й інвентар створюють здійснення діяльності в учбовому господарстві. А столярні приміщення, де облаштовані деревообробний, фрезерний, рейсмусний та поперечного пилення устаткування, стали найкращим місцем діяльності студентів.

За період становлення коледжу сформовано 1200 висококваліфікованих працівників різних кваліфікацій: тракторист - машиніст великого рангу, слюсар-ремонтник, водії автомобіля категорії А, В, С, паркетник, електрозварник, оператор з переробки аграрної продукції, спеціаліст аграрного будівництва, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, обліковець молока на тваринницьких фермах i структурах, а також кількасот молодших спеціалістів за напрямками програміста, бухгалтера, менеджера та механіка.

ЗК ТНТУ ім. І. Пулюя

В установі функціонують різні гуртки для духовного i фізичного становлення молоді: радіотехнічний, танцювальний, вокальний, гурток різьби по дереву, фотогурток, гурток програмування. На високому рівні діє художня самодіяльність. Кожного року заклад збільшується як кількісно, так i якісно. Примножується чисельність учнів та обсяг послуг, що надаються. Кожного року в закладі здобуває освіту понад 800 студентів  та учнів.

Навчання здійснюється на протязі настановної сесії, двох лабораторно–екзаменаційних сесій на рік і в міжсесійний час. Загальна тривалість сесій – 40 календарних днів на рік. Студенти підготовлюють контрольні роботи, курсові проекти, складають екзамени і заліки, відбувають переддипломну практику.

Студенти закладу можуть здобувати освіту паралельно (після 2 курсу), 40% дисциплін, які вони опанували на денному підрозділі, переставляються в залікову книжку заочного навчання. Учні підрозділу професійного становлення можуть вступити на заочний факультет після 3 курсу.

Також студенти мають змогу далі здобувати освіту (після освіти в закладі – тільки 2 роки в ТНТУ ім. І. Пулюя, що доречно з фінансової сторони).

Для зарахування на заочний факультет потрібно надати сертифікат ЗНО (українська мова та математика з мінімальним балом).

Психологічна служба закладу функціонує відповідно до Розпорядження МОН України №27 від 03 травня 1999 року «Про створення Статуту про психологічну службу системи освіти України», спирається в своїй діяльності на Розпорядження про психологічну службу.

Важлива мета діяльності соціально-психологічної служби: виявлення і здійснення оптимальних соціально-психологічних умов для становлення інноваційної особистості.

Головні питання психологічної служби:

- формувати повноцінний й розумовий розвиток учнів та студентів;

- здійснити персональний підхід до кожного студента на базі його психолого-педагогічного опанування;

- спрямовувати учнів, студентів в життєве самовизначення, виборів шляхів самореалізації та професійному становленню.

Сфера діяльності соціально-психологічної служби:

- консультативно-методична порада з проблем навчання і становлення дітей;

- просвітницько-пропагандистська діяльність зі збільшення психологічної культури в навчальній установі та сім'ї;

- превентивне виховання, ціллю якого є становлення в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика алкоголізму, СНІДу.

Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, ЗК ТНТУ ім. І. Пулюя

Отже, заклад володіє всіма умовами для здійснення навчального процесу на належному рівні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!