Роздрукувати сторінку

Коледж Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу, КЧНІПБ

« Назад

У 2010 році в місті Чорткові за посередництвом співробітників Тернопільського національного економічного університету та з ціллю збільшення якості спеціалістів розпорядженням Міністерства освіти і науки України за № 960 від 18.10.2010р. сформовано коледж Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ як його функціонального відділення без права юридичної особи. Заклад розташований в адміністративних будівлях Чортківського інститут підприємництва і бізнесу за адресою: Тернопільська область, м. Чортків, вул. С. Бандери, 46.

Коледж Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу, КЧНІПБ

Коледж формує молодших спеціалістів за освітньо-спеціалізованим рангом молодший фахівець (на ґрунті неповної загальної освіти) – із кваліфікацій 5. 03050901 «Бухгалтерський облік» та 5. 03050801 «Фінанси і кредит».

На даний момент в закладі отримують освіту 88 студентів денної форми навчання із більшості регіонів України.

В учбовому закладі для збільшення педмайстерності викладачів функціонує педагогічна та методична рада, для покращення кваліфікаційного рангу сформовано атестаційну комісію. Важливим завданням цих органів є предоставлення методичної допомоги викладачам у професійному самовдосконаленні, запровадженні в освітній процес нових інтерактивних форм і засобів навчання та широкому запровадженні традиційної педагогічної та наукової думки. В установі створюється методична діяльність циклових комісій, здійснюються тижні циклових комісій, які є вдалим прикладом належного рівня учбової, методичної та організаційної діяльності педколективу в плані формування якісних фахівців сфері економіки. Вдало діє рада кураторів та рада профілактики, що надає можливість позбавлятись випадків правопорушень серед студентів, постійно відбуваються виховні години та заходи направлені на вшанування історичних та культурно-мистецьких заходів. Функціонують гуртки художньої творчості та спортивні відділи.

Створюється фонд наукової, учбової та методичної літератури що нараховує понад 16 тисяч екземплярів, функціонує читальний зал та мультимедійна бібліотека. Працюють дві учбових аудиторії інформаційних технологій.

У 2010 році у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу, ТНЕУ створено спортивно-оздоровчу структуру «Економіст», де молодь має можливість займатись як на занятті з фізичного виховання так і в професійних гуртках та в позанавчальний час.

В учбовому закладі створена кабінетна структура та предметні циклові комісії. На сьогодні в здійснення учбово-виховного процесу приєднано 17 викладачів, серед них 8 головних співробітників і 9  сумісників.  Понад 40 % викладачів володіють вищою кваліфікаційною категорією, 5 кандидатів наук.

Керівництво Університету та інституту кожного разу сприяє укріпленню матеріально-технічної та науково-методичної структури.

Після завершення закладу студенти матимуть можливість працювати у галузі бухгалтерського обліку організацій, установ та закладів різноманітних форм власності, комерційних структурах, галузі малого та середнього бізнесу, здійснювати допоміжну роботу у сфері фінансів та страхування, здійснювати операції в банківських та фінансово-кредитних закладах. Головним завданням є формування талановитих спеціалістів із широким рівнем професійних та організаторських здібностей.

КЧНІПБ

На майбутнє у своєму становленні коледж має здійснити декілька етапів, які сприятимуть досягненню певного рівня учбового процесу, якості навчання та функціонального формування, що відповідають вимогам держстандартів вищої освіти України, надає можливість отримувати державного взірця та розгорне перед ними перспективу майбутньої професійної наукової праці. На це направлений міждисциплінарний принцип формування фахівців, який широко застосовується в закладі.

Керівництво коледжу розташовується на 3 поверсі центральної будівлі, кабінет №320.

Рівень кваліфікації – І-ІІ;

Свідоцтво про державну реєстрацію  –  №170381  від 05.11.2010р.

Термін здобуття освіти – 3 роки.

Набір вступників в заклад Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ для формування молодших фахівців на ґрунті базової загальної середньої освіти  для отримання ОКР “молодший спеціаліст” проводиться за кваліфікаціями:

– бухгалтерський облік;

– фінанси і кредит.

Вступні іспити відбуваються у вигляді тестів з української мови і математики.

Коледж Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу, КЧНІПБ

Студенти денного підрозділу володіють можливістю вступу на вищі курси ТНЕУ за вибраною кваліфікацією.

Приймальна комісія ЧІПБ та коледжу щиро чекає Вас за адресою: 48500 м, Чортків, вул. С. Бандери, 46, 123 каб.

Графік діяльності: з 9-00 до 18-00 год. (перерва з 13-00 до 14-00).

Контактний номер: (03552) 2-13-97.

Прийом документів на денну форму навчання: з 2 липня по 31 (20) липня.

Без подання сертифікатів за підсумками фахових вступних іспитів мають можливість на зарахування:

– особи, що одержали ОКР молодшого фахівця і поступають для здобуття освіти за ОКР бакалавр;

– особи, які одержали ОКР бакалавра за певним напрямом формування і вступають на навчання для одержання ОКР спеціаліста і магістра.

Отже, коледж надає ґрунтовні знання своїм студентам, які допоможуть їм працевлаштуватись у майбутньому в житті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!