Роздрукувати сторінку

Кременецький лісотехнічний коледж, КЛК

« Назад

Кременецький лісотехнічний коледж - вища учбова установа I-II рівнів кваліфікації.

Кременецький лісотехнічний коледж, КЛК

У Кременецькому лісотехнічному коледжі вчать на денній та заочній формі навчання за держзамовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб за кваліфікаціями:

- "Лісове господарство";

- "Обробка деревини";

- "Використання і ремонт устаткування лісового комплексу".

Прийом на всі напрямки на денну форму навчання відбувається на основі 9 та 11 класів, на заочний підрозділ - на основі 11 класів, і на базі освітньо-кваліфікаційного рангу висококваліфікованого співробітника.

За підсумками співбесіди за держзамовленням зараховуються: особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надається  таке право.

Абітурієнти на денну форму навчання з основною освітою (9 класів) складають вступні екзамени в коледж з української мови та математики (тестування) на підрозділи "Обробка деревини", "ЕІР ОЛК" і "Лісове господарство".

Абітурієнти на денну форму навчання на основі повної загальної освіти (11 класів) за держзамовленням та за гроші фізичних та юридичних осіб, а також студенти на заочну форму навчання на основі повної загальної освіти (11 класів) приймаються до установи за конкурсом підсумків ЗНО учбових успіхів, зареєстрованих сертифікатом ЗНО з дисциплін - українська мова та література і математика або фізика на підрозділи "Обробка деревини" і "ЕІР ОЛК" і українська мова та література і математика або біологія на підрозділ "Лісове господарство".

На зменшений курс освіти (тривалістю 2 роки) на заочне відділення за підсумками внутрішніх фахових іспитів зараховуються студенти  професійно-технічних установ та ліцеїв, які надходять на суміжну кваліфікацію.

КЛК

Студенти підготовчих курсів приймаються першочергово.

Категорія абітурієнтів з числа військових, відсторонених від військової служби в рік поступлення до ВНЗ, складають вступні екзамени в закладі з предметів українська мова та література і математика або фізика на підрозділи "Обробка деревини" і "ЕІР ОЛК" і українська мова та література і математика або біологія на факультет "Лісове господарство".

Студентам закладу надається гуртожиток.

При установі функціонують гуртки художньої творчості, народний аматорський духовий ансамбль "Явір" - учасник Світового фестивалю в Німеччині, вокальний гурток, хор студентів та викладачів, гурток бальних танців, спортивні відділи.

КЛК здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Обробка деревини;

- Сільське господарство і лісництво;

- Техніка та енергетика сільськогосподарського виробництва.

Заклад пройшов кваліфікацію з напрямку  ''Обробка деревини'", "Лісове господарство" та "Використання і ремонт устаткування лісового комплексу'". Здійснено ліцензування на право проведення освітньої роботи з  одержанням  повної загальної середньої освіти на базі держстандартів. Студенти володіють змогою здобувати виробничі професії вальника лісу, верстатника деревообробних устаткувань. У 2001 році здійснено ліцензування на можливість отримання професії  водія категорій "С"  і "В''. У 2005р. заклад одержав ранг коледжу.

Учбово-методична діяльність у Кременецькому лісотехнічному коледжі здійснюється згідно з Законом України «Про вищу освіту», законодавчих документів Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України. Модерна практика формування молодших фахівців потребує не тільки правильної конструкції учбового процесу, а й надання студентам здібностей персонального творчого пошуку, формування у майбутніх спеціалістів високого професіоналізму, становлення гідної зміни співробітників лісогосподарської сфери.

 Учбово-методична діяльність у закладі – це структура організаційних та дидактичних заходів направлена на здійснення змісту модерних держстандартів вищої освіти, державної політики щодо здійснення інноваційної роботи у освітній процес.

На даний момент КЛК вдало проводить покладені на нього завдання внаслідок професіоналізму, креативності, вміння діяти на перспективу високопрофесійного кадрового потенціалу. Якість освітніх послуг, насамперед, залежить від професійного рівня педагогічного складу, змоги викладачів оволодівати нові віхи науково-практичної роботи.

Свій розум та знання студентській молоді надають 61 викладач, з них 5 кандидатів наук, фахівців вищого рангу – 35 чоловік, що нараховує 57,3% від загальної чисельності, 27 викладачів-методистів (44,3%), педагогічним рівнем «Старший викладач» володіють 2 особи (3,2%), викладачів І кваліфікації – 7 осіб (11,5%), викладачів ІІ кваліфікації – 5 чоловік (8,3%), фахівці – 14 осіб (22,9%), п’ятеро викладачів здобувають освіту в аспірантурі. Усі викладачі установи мають певну спеціальну освіту, педагогічний, методичний і виробничий потенціал.

Відзнакою «Відмінник освіти України» удостоєно дев’ять викладачів, один – «Заслужений лісівник України» та «Почесний лісівник України», 6 викладачів удостоєні відзнакою «Відмінник лісового господарства України», нагрудною відзнакою «А. С. Макаренко» - один викладач.

Для проведення методичної діяльності з викладачами в закладі сформований методичний клас. Планує і проводить роботу кабінету учбово-методична рада, що надає допомогу викладачам і спеціалістам виробничого навчання в покращенні їх педмайстерності та здійсненні учбово-виховної діяльності серед студентів, узагальнює і поширює передовий педагогічний досвід викладачів, кураторів груп, завкабінетами і керівників предметних гуртків. Діяльність викладачів при методичному класі надає можливість застосуванню і проведенню засад наукової організації учбового процесу.

Кременецький лісотехнічний коледж, КЛК

Для збільшення педмайстерності і професійної спеціалізації викладачів формуються методи об'єднання, конференції, семінари, які розглядають питання виховання студентів, використання нових високоефективних методів навчання, запровадження інтерактивних технологій, здійсненні модерних технологічних проектів у теоретичному та практичному навчанні.

У меткабінеті зосереджуються, систематизуються і експонуються певні матеріали для формування викладачів і майстрів виробничої освіти до занять та позанавчальних заходів, персональної методичної діяльності і самоосвіти, а також для здійснення масових методичних заходів. При методичному класі постійно функціонує "Школа молодого вчителя".

Педагоги-професіонали вдало об’єднують традиційні форми і методи навчання з інтерактивними освітніми технологіями, формують досить сприятливі умови для одержання студентами міцних фахових знань та всестороннього формування молоді, запроваджуючи в учбовий процес уроки-конференції, ділові ігри, бінарні уроки, уроки-КВК, круглі столи, уроки-презентації з застосуванням модерних мультимедійних засобів, зустрічі з колишніми студентами закладу, що діють на виробництві, уроки-екскурсії та інше. Такі модерні методики покращують учбовий процес, надають можливість для активізації пізнавальної і розумової роботи, збільшують інтерес та мотивацію до навчання, слугують становленню професійної компетенції майбутніх спеціалістів, є об’єктивною необхідністю сьогоднішнього часу.

    Плідна увага надається науково-пошуковій та дослідницькій діяльності, участі студентів і викладачів у наукових семінарах, конкурсах та олімпіадах, діяльності секції «Лісознавство» регіонального підрозділу Малої академії наук України. У третьому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України студент підрозділу «Лісове господарство» Мищишин Володимир удостоєний дипломом третього ступеня. Колектив закладу чітко і ясно вбачає свою перспективу, дружньо функціонує над становленням його гарних традицій. Створена концепція формування фахівців передбачає проведення безперервної фундаментальної, фахової та практичної підготовки.

З ціллю наступності і неперервності освіти студентської молоді функціонують інтегровані учбові плани і програми, укладені контракти із Національним лісотехнічним університетом України, Національним університетом біоресурсів та природокористування України, Тернопільським національним економічним університетом, Луцьким національним технічним університетом про зарахування студентів закладу до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів кваліфікації на скорочений термін навчання. У центрі уваги педагогічного складу – постать студента, подальша діяльність лісової та лісопереробної сфер господарства України.

Викладачі установи надають студентам міцні знання, формують світогляд, намагаються надавати своїм студентам найкращі морально-етичні цінності. Кременецький лісотехнічний коледж надає перспективу молодим людям бути мудрими й високоосвіченими господарями рідної землі, досвідченими спеціалістами, дійсними професіоналами, які затребувані на сьогоднішньому ринку праці.

Подальша доля належить молоді, заклад пам’ятає і дбає про це, вбачає великі можливості у майбутньому своїх студентів – молодих людей, які вибрали для себе цікаву спеціальність лісівника.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!