Роздрукувати сторінку

Борщівський агротехнічний коледж, БАК

« Назад

Борщівський агротехнічний коледж, БАК

Борщівський агротехнічний коледжучбовий заклад І рівня кваліфікації, що 65 років вдало діє в структурі аграрної освіти України, включений до рейтингу найкращих ВНЗ І-ІІ рівня кваліфікації та формує спеціалістів із спеціалізацій:

- "Використання та експлуатація машин і устаткування сільськогосподарського виробництва";

- "Встановлення, обслуговування та ремонт електротехнічних обладнань в АПК";

- "Створення і переробка продукції рослинництва";

- "Комерційна робота";

- "Спорудження та використання будівель та споруд";

- "Монтаж, обслуговування обладнання і структур газопостачання".

На даний час в учбовому закладі одержують освіту понад 900 студентів денної та заочної форми освіти, проводиться формування з 15 робітничих спеціальностей, функціонує Регіональний учбово-практичний центр. Учбовий заклад набув модерних характеристик, а педколектив розширився сучасними технологіями методик освіти і виховання, організації господарювання, про що говорять великі здобутки як основного аграрного учбового закладу Західної території України.

58% педколективу володіють вищою кваліфікаційною категорією, 42% - педагогічні і почесні ранги, матеріально – технічна структура об’єднує учбові корпуси, гуртожитки, спортивний комплекс, Палац студентів, навчально – виробничі приміщення, КДП, земельні ділянки, машино-тракторний парк.

З упевненістю варто зазначити, що Борщівський агротехнічний коледж – один із наслідників і спадкоємців найкращих національних традицій минулого і сьогоднішнього для становлення громадянської активності студентів. Функціонує 3 народних колективи, 14 гуртків художньої самодіяльності, 13 спортивних гуртків, ліга команд КВК. Досить творчо функціонує студентське самоврядування, профспілковий комітет викладачів і студентів. Поміж студентів велика кількість призерів республіканських та обласних конкурсів, Загальноукраїнських олімпіад студентської майстерності, конкурсів фахової творчості, іменні стипендіати, призери аграрної сфери освіти.

Борщівський агротехнічний коледжучбова установа із 60-літньою визначною історією.

БАК

Шлях здійснений ним – це тернистий шлях формування на початковому етапі, це творчий пошук в період перебудови, реформації його у відомий центр освіти і культури району, області, регіону в цілому.

В Борщові однорічна сільськогосподарська школа була сформована 1 листопада 1946 року згідно з розпорядженням Тернопільського виконкому обласної Ради депутатів трудящих за №1168, та указу Ради Народних Комісарів УРСР №1542 від 25.11.45 році. Першим її ректором було назначено Лихолая М.М. Борщівська сільськогосподарська школа мала маленьку 3-охповерхову учбову будівлю, в якій було в загальному 6 класів.

Кількість учнів на початку її становлення нараховувала 270 чоловік. Учням закладу надавалися гуртожитки і стипендії на загальних умовах.

До можливостей учнів була маленька бібліотека, фонд якої начислював 1654 книги. Маленька учнівська їдальня, розташовувалася в підвальній будівлі. Учні школи мешкали у двох обладнаних під гуртожитки будинках.

Колектив школи формувався із 12 викладачів, 5 майстрів виробничого навчання.

Школа володіла власним навчальним господарством із 140 га. орної землі, а також пасіку, величезний сад, виноградник. Із аграрної оргтехніки в школі був лише 1 трактор "Універсал”, 1 автомобіль, а також 1 кінна жатка.

Борщівська сільськогосподарська школа формувала таких професіоналів: садоводів, садовиноградарів, виноградарів, лісоводів, пасічників, плодоовочеводів, овочеводів, полеводів на відділах - рільників, садоводів, овочеводів.

За період свого становлення з 1946 року по 1955 рік Борщівська сільськогосподарська школа сформувала 1594 фахівців для аграрного господарства регіону, з них за кваліфікаціями садоводів: – 430, садовиноградарів – 89, виноградарів – 71, лісоводів – 60, пасічників – 189, плодоовочеводів – 65, овочеводів – 156, полеводів – 534.

В 50 - і роки ХХ ст. в зв’язку із майбутнім становленням сільськогосподарського виробництва  постала необхідність сформувати и в західноукраїнських регіонах цілу сітку технікумів, училищ, які б формували висококваліфікованих спеціалістів для села.

Згідно з розпорядженням Міністерства сільського господарства УРСР № 186 від 6 квітня 1955 року виданого, на базі розпорядження Ради Міністрів УРСР № 336 від 10 березня 1955 року, на основі однорічної сільськогосподарської школи було сформовано Борщівський технікум механізації аграрного господарства.

Першим його ректором було обрано Дозорця М.П. З перших днів в технікумі діяв лише один підрозділ з формування техніків-механіків за кваліфікацією 1508 "Механізація сільського господарства”. Тоді ж на цей підрозділ були переведені учні з Заліщицького сільськогосподарського технікуму.   Перший новий прийом на денний підрозділ Борщівського технікуму було здійснено в серпні 1955 року. Чисельність учнів нараховувала на той період 355 чоловік.

Борщівський агротехнічний коледж, БАК

З року в рік педколектив закладу, потім радгоспу технікуму, а ще далі коледжу очолюваний директорами – І.В. Войчишиним, І.П. Дмитришиним, Р.С. Базюком, І.А. Кузиком, І.О. Краснюком, В.В. Іванишиним, А.В. Твердохлібом кожного разу укріплював навчально-матеріальну структуру, докладав максимум сил по налагодженню учбово-виховного процесу, створював нові відділення, а педколектив навчального господарства досягав визначних результатів виробництва сільськогосподарської продукції.

Із 12 серпня 1988 році Борщівський технікум механізації і електрифікації сільського господарства згідно з постановою Державного агропромислового комітету УРСР здобув рейтингу радгоспу -технікуму.

З 1 червня 1994 року Борщівський радгосп - технікум здобув рангу агротехнічного коледжу і згідно з  розпорядженням колегії Міністерства освіти України від 19 травня 1994 року протокол № 11/3 став проводити формування фахівців сільського господарства за другим рівнем кваліфікації.

 З 2002 року Борщівським агротехнічним коледжем керує Козій Я.В. На даному етапі учбовий заклад існує в руслі реформування і зростаючих вимог сьогоднішнього часу як в сфері аграрної освіти так і в загальному контексті загальноцивілізаційних та загальнодержавних перемін. У 2009 році вдало здійснено спеціалізацію та атестацію всіх кваліфікацій. У 2010 році у коледжі створена нова кваліфікація. На даний час навчальний заклад формує фахівців з шести кваліфікацій: «Техніка аграрного виробництва», "Енергетика аграрного виробництва”, "Комерційна робота”, "Спорудження та експлуатація будівель і споруд”; "Створення та переробка продукції рослинництва”; «Монтаж, обслуговування обладнання і систем газопостачання».

Діє учбово-виробничий філіал, що формує тісний зв'язок навчальної та виробничої роботи. У 2004 році на основі закладу створено учбово-практичний центр.

Борщівський агротехнічний коледж

Досить багато здійснено в оновленні матеріально-технічної структури: збудовані дві нових котельні, здійснені великі об’єми робіт по оновленню спортивного комплексу закладу, господарська частина коледжу здійснює постійні поточні ремонти студентських гуртожитків, учбових будівель. Оновився педагогічний колектив учбової установи. Високоосвічені педагоги, ветерани коледжу передають свій запас знань та професійний досвід молодим викладачам, що ввійшли у колектив за останні декілька років.

Широкі традиції Борщівського агротехнічного коледжу поновились останнім часом новими визнаннями в учбово-виховному процесі, що зареєстровано у Книзі історії коледжу, що видана у світ 2011 року.

Саме завдяки щоденним творчим пошукам та дієвим творчим змогам керівництву закладу, педагогічного та студентського складу про установу відомо в Україні: двічі, у 2007 та 2010 роках коледж став призером Гран-прі конкурсу "Софіївські зорі", команда  юнаків стала найкращою серед аграрних установ України у спортивних турнірах з волейболу, стали п’ятими за підсумками учбово-виховної діяльності серед 119 аграрних вищих учбових установ країни, студенти коледжу не один раз були найкращими у конкурсах "Студент року",  стали найкращими у регіональному конкурсі "Гуртожиток – наш дім", студенти закладу є активними учасниками щорічного зльоту "Лідери АПК ХХІ століття", кращі із них є призерами іменних стипендій.

Отже, заклад надає якісну освіту своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!