Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області \ ЗВО (ВНЗ) Тернопільської області та їх рейтинг \ 10. Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України, ЗАК ім. Є. Храпливого НУБіП

Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України, ЗАК ім. Є. Храпливого НУБіП

« Назад

ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Храпливого" - вищий учбовий заклад 1-2 рівнів кваліфікації, функціональне відділення Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України, ЗАК ім. Є. Храпливого НУБіП

Загальна інформація

Попередник закладу - сільськогосподарський технікум, сформований у 1945  р. на основі колишньої городньо-садівничої школи, що функціонувала від 1904 р. В 1975 р. реорганізований у радгосп-технікум, у 1988 р. до нього прилучено Копичинецький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку.

Заліщицький державний аграрний коледж ім. Храпливого - модерний учбовий заклад, в якому вдало об’єднуються навчально-виховна діяльність, виробнича і наукова робота. У листопаді 2004 року педколектив установи святково відсвяткував 100-річчя з дня утворення коледжу. З 15 грудня 2008 року установа стала функціональним відділенням НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Храпливого".

Коледж в своїй структурі має наступні функціональні відділення та служби:

- учбова частина з підрозділами: економічним, агрономічним, заочним;

- соціально-виховна структура з громадськими відділеннями;

- адміністративно-господарське відділення;

- виробнича структура з учбово-дослідним господарством територією 644 га сільськогосподарських земель;

- практично-виробнича структура з колекційно-дослідними полями територією 10 га;

- фінансово-економічна структура з бухгалтерією.

В коледжі працюють 116 викладачів, у т. ч. 23 кандидати наук, один визначний робітник освіти України, 16 удостоєні відзнакою "Відмінник освіти України", 2 володіють визначним званням "Заслужений викладач НАУ України".

В загальному в установі здобуває освіту 1069 студентів.

Відповідно до отриманих сертифікатів, коледж проводить формування спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рангами "молодший фахівець" і "Бакалавр".

До учбового закладу беруться жителі України з основною та повною середньою освітою, а також студенти ВНЗ І рівня кваліфікації на навчання за ОКР "Бакалавр".

ЗАК ім. Є. Храпливого НУБіП

Фінансування формування спеціалістів здійснюється:

- за держзамовленням;

- за кошти юридичних, фізичних осіб.

Проводиться цільовий прийом сільської молоді району.

ЗАК ім. Храпливого НУБіП України здійснює формування молодших фахівців за такими спеціалізаціями:

- Природничі науки;

- Інформатика та обчислювальна техніка;

- Сільське господарство і лісництво;

- Економіка та підприємництво.

Важливою частиною учбової діяльності в установі є збільшення фахової педмайстерності його викладачів. На даний час в коледжі функціонує 114 викладачів, з яких 17 сумісників. Головна надія покладається на молодих вчителів кількість яких збільшується і нараховувала в 2013 році понад 30%. В їх кількості 6 аспірантів та пошукачів (М.Б. Бандрівчак, Н.В. Глова, В.І. Душко, О.Й.Червінська, Т.П. Черлінка, О.П. Лопушинська), які трудяться над отриманням наукового звання в аспірантурах НУБіП України, Подільского ДАТУ, Волинського національного університету. Викладачі закладу широко проводять дорадництво та науково-дослідну діяльність, створюючи 22 теми НДР. У 2012 р. співробітниками коледжу видано 19 наукових і 69 методичних праць. В їх кількості 2 монографії (вчителі Й.Й. Децовський, І.І. Сеник), 26 брошур, 3 підручники (вчитель В.І.Котик), 1 посібник (вчителі Г.Р. Глова, О.Я. Озімінська, Г.М. Римар, Н.Я. Деркач). Підсумком науково-методичної діяльності  викладачів закладу в минулому учбовому році стало друкування в професійних та інших учбово-методичних і наукових видавництвах 19 наукових статей та 10 тез доповідей.

У науковій діяльності брали участь 98 студентів. Роботи 57 з них видано в збірниках вузівських науково-практичних семінарів. У 2012 році на основі  коледжу здійснено 6 науково-практичних конференцій та методоб’єднань, а викладачі і студенти закладу брали участь в 51 такому заході, які здійснювались у вищих учбових закладах України та за її границями. Студенти установи стали конкурсантами на Загальноукраїнському студентському науково-практичному семінарі «Економіка підприємства: теорія та практика». Досить вдало відбувся  в закладі інтелектуальний турнір «Студент НУБіП України – 2012», а його призерка, студентка М. Бадло була конкурсанткою ІІ етапу фестивалю в м. Києві. Понад 500 студентів денної форми навчання стали призерами І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

Створенню високої якості освіти і формуванню пізнавальних особливостей  студентів надає цілеспрямована діяльність керівництва коледжу по вдосконаленню матеріально-технічної структури, в чому творчо сприяє участь благодійного фонду «Батьківська опіка». Учбова робота здійснюється у 48 високопрофесійних лабораторіях та аудиторіях загальною територією 11566 м2. Безпосередньо в учбовому процесі застосовується 124 комп’ютери, розташовані у 8 комп’ютерних кабінетах та професійних лабораторіях. Функціонує читальний зал з комп’ютеризованими робочими місцями та вільним доступом до сітки «Інтернет». В 2012 році здійснено переобладнання 4 аудиторій, ремонт 2 лекційних класів, 40 кабінетів і аудиторій, сформовано нові лабораторії - бджільництва і випуску продукції бджільництва, електричних та магнітних кіл, практичної освіти робітничої професії «Тракторист». В грудні місяці 2012 року куплено 16 комп’ютерів на кошти  57,96 тис. грн. Придбано і установлено сертифіковані комп’ютерні програми: «ІС-Підприємство 8.0», «ІС-Підприємство 7.7». Молоді викладачі закладу стажуються на спеціальних курсах з досконалого опанування ІТ навчання в відомих організаціях України.

В 2014 році 322 студентів завершують навчання в коледжі. Серед них 260 випускників денної і 75 заочної форми навчання. Крім головної кваліфікації деякі з них одержали додаткові робітничі спеціальності, добре оволоділи роботою з комп’ютерною технікою, досконало опанували іноземні мови. Сучасні студенти здійснюють різні види учбових, технологічних і виробничих практик на кращих організаціях і в господарствах та закладах регіону, частина проходила стажування за межами країни. Тільки за останні 5 років 105 студентів і 21 викладач здійснили стажування в Німеччині, Польщі, Швейцарії, Австрії. Випускники залишають стіни закладу, а педколектив запрошує нових студентів на навчання. Актуальним для педагогічного складу закладу існує завдання оптимізації діяльності щодо формування високопрофесійних конкурентоспроможних спеціалістів ОКР «Молодший спеціаліст» та ОКР «Бакалавр», удосконалення діяльності з працедавцями через роботу відділення працевлаштування, здійснення та проведення у тісному контакті з учбовим процесом виробничої, науково-дослідної та інформаційно-консультативної роботи, а також творче товаришування з освітніми, науково-дослідними і виробничими закладами в Україні та за її кордонами. В подальшому у студентів відкриваються нові можливості у навчанні і праці.

Важливою структурою в проведенні учбово-методичної діяльності у вищому учбовому закладі І-ІІ рівнів кваліфікації є циклова комісія. Циклова комісія є об’єднанням викладачів певного предмета чи суміжних дисциплін, головними завданнями якої є організація педпрацівників учбового закладу на покращення змісту учбової і виховної роботи.

Циклова комісія формується для створення методичної діяльності, збільшення теоретичного рівня та ділової спеціалізації викладачів, вивчення і застосування сучасних педагогічних технологій, покращення учбово-виховного процесу.

Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України

Отже, Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого є учбовим  закладом, який надасть вам якісну освіту для подальшого становлення у суспільстві.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!