Роздрукувати сторінку

Тернопільський національний економічний університет, ТНЕУ

« Назад

Тернопільський національний економічний університет по праву є одним з головних профільних вузів країни. Цей учбовий заклад було утворено на основі ТАНГ (Тернопільської академії народного господарства). Незважаючи на відносну «молодість» – ТАНГ було сформовано в 1966 році – університет займає незмінно високі позиції. Так, зокрема, у 2007 році ТНЕУ увійшов у п'ятірку найкращих економічних вищих учбових установ України.

Тернопільський національний економічний університет, ТНЕУ

 

Таким чином, кращі традиції ТАНГ не тільки зберігаються, але й збільшаться кожного року. Неабиякою мірою цьому сприяє те, що дві третини кафедр закладу очолюють доктори наук. А понад 60 викладачів є дійсними і членами-кореспондентами галузевих академій наук.

У 1966 році у Тернополі було сформовано відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства. Вже через певний період на основі цього відділення розпочав роботу фінансово-економічний факультет. В рік утворення тут здобували освіту лише 73 студента за кваліфікаціями "фінанси і кредит" та "Бухгалтерський облік, аналіз і контроль", а викладачів було п'ять. Через невеликий проміжок часу - з січня 1971 року - факультет було реорганізовано в самостійний вищий учбовий заклад - Тернопільський фінансово-економічний інститут. Тоді на денній та заочній формах навчання опановували предмети більше тисячі студентів. Їх наставниками були вже 60 викладачів.

ТНЕУ

Першим наставником установи став Леонід Олексійович Каніщенко. Ця людина надала досить багато сил, щоб у Тернополі була нова учбова установа. Спочатку Леонід Каніщенко був на чолі відділення, потім факультету, а потім і інституту. Леонід Олексійович на даний час є кандидатом економічних наук, професором, визначним діячем народної освіти України, дійсним членом АПН України.

Тернопільський фінансово-економічний інститут стрімко розширювався, набуваючи значних успіхів. Це в першу чергу стосується минулих 18 років його роботи. Найвищого якісного рівня заклад здобув у 1989 році, коли його реорганізували в Тернопільський інститут народного господарства. Згодом, за підсумками кваліфікації, відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 р. було сформовано Тернопільську академію народного господарства - вищу учбову установу університетського рангу. Презентація була здійснена 28 жовтня 1994, тому цей день з тих пір за постановою Сенату і Вченої ради став Днем Академії - святом її студентів, викладачів і працівників. З цього часу і проводиться відлік академічного рангу учбового закладу. З квітня 2005 Академія реорганізована в Тернопільський державний економічний університет. 29 вересня 2006 присвоєно ранг національного та, відповідно, реорганізовано на ТНЕУ.

Настільки високий рівень забезпечує не тільки якісний процес навчання, але і величезний дослідницький потенціал. Так, фахівцями університету щорічно видається понад 20000 наукових праць, монографій і підручників. Втім, науковими розробками славляться практично всі університети Тернополя. Показовий і такий факт, що, будучи наступником ТАНГ, університет є єдиним нестоличним ВНЗ, які мають філіали за кордоном. При цьому в даному питанні наш український вуз вдало конкурує з відомими університетами Франції, США та Росії.

Тернопільський національний економічний університет, ТНЕУ

 

Взаємини із світовими партнерами не вичерпуються конкуренцією. Щорічно понад 100 наших студентів мають змогу одержувати знання та практичний досвід у Данії, Австрії, Франції, Польщі та інших європейських країнах.

ТНЕУ - це сучасний вищий учбовий заклад державної форми власності, ліцензований IV рівнем кваліфікації. Університет має свої філії на території України, а також і за її кордонами – в столиці Вірменії - Єревані.

Також в університеті діють факультети довузівської та післядипломної підготовки, Центр європейських і міжнародних студій, навчально-консультаційні центри. В ВНЗ є філії не тільки на території України, але і за її границями, наприклад в столиці Вірменії в місті Єревані відкритий і успішно функціонує філія ТНЕУ.

Учбово-виховний процес здійснюють високоосвічені фахівці, серед них 74 доктори наук і професори, 472 кандидатів наук і доцентів.

Університет є активним членом Асоціації європейських університетів (Брюссель), Асоціації європейської освіти (Амстердам) і Великої хартії університетів (Болонья).

Плідна увага в закладі приділяється розвитку міжнародних зв'язків: викладачі і студенти ТНЕУ товаришують з 48 установами з Німеччини, Австрії, Нідерландів, Данії, Греції, Італії, Іспанії, Польщі, Росії, Румунії, Білорусі, США та Канади.

У вузі є хороша і постійно розвивається матеріально-технічна структура. На сьогодні - це 11 учбово-лабораторних корпусів, 5 гуртожитків, спортивні споруди, санаторій-профілакторій і т. д.

У 2011 році ТНЕУ набув почесного рангу «Лідер національної освіти» за багаторічну науково – педагогічну роботу удостоєний золотою медаллю у кваліфікації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки». У 2011 році ТНЕУ одержав Міжнародний сертифікат якості Швейцарського інституту стандартів якості «SIQS» (м. Цюріх). У 2012 р. ТНЕУ був нагороджений кубком та дипломом Гран-прі у кваліфікації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки».

У 2014 році агентство «Експерт РА», включило ВУЗ в список кращих вищих учбових установ Співдружності Незалежних Держав, де йому був привласнений рейтинговий клас «Е».

У 1997 році за ініціативою А. Устенко було сформовано видавництво Тернопільської академії народного господарства "Економічна думка". Ціль - надання студентам методичної літератури, підручників і посібників, випуск монографій, опублікування статей та інших наукових робіт для збільшення становлення економічної науки на етапі її розвитку в умовах ринкової економіки. "Економічна думка" випускає також періодичні видання: газети "Університетська думка", наукові фахові видання "Вісник ТНЕУ", "Світ фінансів"; збірки "Економічний аналіз", "Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль", Журнал європейської економіки, Психологія і суспільство, Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України та ін.

НДІ методології та економіки вищої освіти ТНЕУ видає український теоретико-методологічний соціогуманітарний журнал "Психологія і суспільство". Випускається з 2000 року 4 рази на рік. Головний редактор Фурман Анатолій Васильович. А також двічі на рік методологічний альманах "Вітакультурний млин".

Інститут комп'ютерних технологій ТНЕУ випускає світовий науково-технічний журнал "комп'ютингу". Виходить від 2002 р. 2 рази на рік. Головний редактор - А. Саченко.

Також від 2002 року українською, англійською, російською мовами випускають щоквартальник Центру європейських і міжнародних досліджень "Журнал європейської економіки". Широко відомий в Україні і за її кордонами, вміщує проблемні статті вітчизняних і світових авторів. Головний редактор - Е. Савельєв.

З 1998 кафедра економіки, обліку і економічного аналізу в галузі соціальної інфраструктури ТНЕУ випускає збірник наукових праць "Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль". Науковий редактор - доктор економічних наук, професор, завкафедри В. Фаріон.

Тернопільський національний економічний університет

У травні 2004 року в ТНЕУ засновано науковий журнал "Світ фінансів", а в жовтні цього ж року вийшов її перший номер. Видання включено до чисельності наукових спеціалізованих видань з економіки, виходить 4 рази на рік. Головний редактор журналу - ректор ТНЕУ, д. е. н., проф. С. В. Юрій.

З 2000 року юридичний факультет рази на рік тиражем 300 екземплярів видає науковий збірник "Актуальні проблеми правознавства".

Славу учбової установи формують її випускники. ТНЕУ має ким захоплюватися. Серед його випускників є державні діячі - Президент України Віктор Ющенко, Павло Гайдуцький, ексзаступник голови державної Податкової адміністрації Сергій Лекарь, колишній голова Державної митної служби Микола Каленський, головний контролер-директор департаменту Рахункової палати Ярослав Фліссак, а також велика кількість генеральних директорів виробничих об'єднань, президентів фінансових і промислових груп.

Учбові плани ТНЕУ інтенсивні і гнучкі. Це створює фундаментальну професійну підготовку в перші роки навчання з поступовим переходом до спеціалізації за рахунок поступової реорганізації основних курсів на спеціальні предмети.

У співтоваристві з визначними установами Німеччини, Великобританії, Польщі, Болгарії заклад формує спеціалістів відповідно з особливостями Закону України "Про вищу освіту" та положень освіти європейських держав. Ряд предметів в Університеті викладають вчені країн Європи і США.

В установі формують спеціалістів за світовою триступеневою структурою: бакалавр, спеціаліст, магістр.

В ТНЕУ функціонують три високоспеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських дисертацій і одна спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій.

Тернопільський національний економічний університет, ТНЕУ

Отже, ТНЕУ є одним із визначних університетів західного регіону, який стрімко розвивається.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!