Роздрукувати сторінку

Конотопська філія Європейського університету, КФ ЄУ

« Назад

Конотопська філія Європейського університету – недержавний ВНЗ з ІV рівнем акредитації, який проводить набір на денному та заочному відділеннях.

КФ-ЄУ

Контакти Конотопської філії Європейського університету

Адреса: Сумська обл.,м. Конотоп, пр-т. Миру, 38.

Телефон:(05447) 6-29-40.

Електронна пошта: postmaster@konotop.e-u.in.ua.

Сайт: http://www.konotop.e-u.in.ua.

Конотопська-філія-Європейського-університету

Історія КФ ЄУ

Філія Європейського університету була заснована в 1996 році. На даний час це новий, сучасний та багатонадійний навчальний заклад серед студенів.

Навчання проводиться на денному та заочному відділеннях за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Навчальний процес забезпечується досвідченими та висококваліфікованими кадрами. Навчання здійснюється відповідно до вітчизняних та міжнародних вимог.

Професорсько-викладацький склад філії творчо впроваджує у навчальний процес сучасні технології навчання за вимогами Болонської декларації щодо створення єдиного Європейського освітнього простору.

Навчальний процес забезпечують понад 80 досвідчених висококваліфікованих викладачів, у тому числі провідні доктори та кандидати наук України. Філії притаманний особливий творчий клімат у колективі. У першу чергу – це повага до студентів, готовність прийти на допомогу для досягнення ними професіоналізму, діловитості, реформаторського підходу до життя в умовах ринку.

Філія створила всі необхідні умови для навчання. Нещодавно була покращена матеріально-технічна база та запровадженні нові інноваційні технології.

Навчально-виховний процес відбувається на базі приватної сучасної матеріально-технічної бази, яка включає: навчальні кабінети, оснащені сучасними меблями та технічними засобами навчання, лабораторії для виконання лабораторних та практичних робіт.

Філія забезпечена бібліотеко. Книжковий фонд якої складає близько 30 000 видань. А також створена електронна база бібліотека, де можна знайти літературу в електронному вигляді та подивитися чи є в наявності вона.

Три мультимедійні комп’ютерні зали з вільним доступом до мережі Інтернет. Для дозвілля студентів створено актовий та спортивний зал, студентське кафе.

В філії є студентське самоврядування, яке організовує різноманітні заходи ля дозвілля та забезпечення культурним життям.

Конотопська філія Європейського університету пишається своїми надбаннями і надалі планує вдосконалювати науково-методичну й матеріальну базу.

Конотопська-філія-Європейського-університету, КФ-ЄУ

Спеціальності Конотопської філії Європейського університету

1. Напрям підготовки «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Менеджмент організацій».

З моменту створення філії з цих напрямків спеціальності випустилися тисячі фахівців. Зараз вони працюють практично у всіх сферах економіки України та за її межами в підприємствах різної форми власності.

Кафедри, які забезпечують діяльність цих напрямків постійно вдосконалює навчальні програми відповідно до норм і вимог Болонського процесу галузі.

На цьому напрямку підготовки здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для економічної областях і сфері державного управління, які готові до організаційних подій і складних економічних розрахунків, що стосуються планування господарської діяльності та прогнозування, аналізу та контролю його реалізації, складний дослідження економічній сфері та прогнозування подальшого розвитку суб'єктів підприємницької діяльності.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності є формування творчої особистості студента , здатного реалізувати свій інтелектуальний , культурний і освітній потенціал в умовах становлення ринкових відносин в Україні. Для реалізації цієї мети є завдання, щоб студенти глибоко вивчати питання, що відносяться до розробки та практичної реалізації бізнес-планів (даний захід є складовою частиною Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів).

2. Напрям підготовки «Інформаційні управляючі системи та технології», «Документознавство та інформаційна діяльність».

За цим напрямком підготовки студенти можуть працювати техніками та інженерами, програмістами економічного спрямування, які можуть вільно орієнтуватися в технічних і бізнес-завдань, професійно займатися автоматизації управлінського, виробничого та технологічного, економічної діяльності, розвивати банківську діяльність та бухгалтерські програми.

Випускники можуть працювати в якості керівників наступних департаментів: управління інформацією, маркетингових досліджень інформаційного ринку, сучасних комп'ютерних технологій машинобудування, інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в менеджмент, маркетинг, банківська справа, державного управління; вони можуть створювати сайти і електронні системи торгівлі за допомогою віртуальної (комп'ютер) конструкції.
Конотопська-філія-Європейського-університету КФ-ЄУ

Тому, якщо Ви хочете здобути європейську та гарну освіту, саме Конотопська філія Європейського університетунадає таку можливість. За допомогою висококваліфікованих викладачів, які надають всі необхідні знання студент буде досвідченимта потрібним працівником на ринку праці не тільки нашої країни, але й в зарубіжних країнах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!