Роздрукувати сторінку

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, СОІППО

« Назад

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – комунальний ВНЗ з ІІІ-ІVрівнями акредитації.

Сумський-обласний-інститут-післядипломної-педагогічної-освіти, СОІППО

Контакти СОІППО

Адреса: СУМИ, вул. Римського-Корсакова, 5.

Телефон: (0542) 33-40-67.

Електронна пошта: sumy.oippo@gmail.com.

Сайт: http://www.soippo.edu.ua.

Сумський-обласний-інститут-післядипломної-педагогічної-освіти

Історія Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Розвиток інститут починається із самого початку заснування Сумської області. Тоді в 1938 році Інститут вдосконалення вчителів та інших працівників народної освіти було засновано при обласних і крайових відділах. Підпорядковується тоді інститут Міністерству освіти Української РСР.

З самого початку заснування основним напрямком діяльності інститут було проведення якісного підвищення рівня кваліфікації та надання нових, необхідних знань педагогам та іншим керівним кадрам.

В основному підготовка фахівців проводилися за допомогою семінарів, проведення курсів, проведенні обласних конференцій,на яких вивчалися проблем та перспективи розвитку навчального процесу та виховної діяльності.

За все існування інститут змінював сою назву багато разів:

- з 1939 року по 1994 рікпроводив діяльність під назвою обласний Інститут удосконалення вчителів;

- з 1994 року по 2001 рік – називався обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів;

- лише з 2001 року отримав вже сучасну назву - Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (комунальний заклад).

Загальні відомості про Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Ректором інституту на даний час є Живодьор Володимир Федорович, він зробив великий внесок у розвиток інститут, запровадив нові методи навчання та створив належні умови для отримання якісної освіти.

Під керівництвом В.Ф. Живодьора в Інституті створено новий факультет - перепідготовки, чотири кафедри (державного управління та педагогічного менеджменту, методики початкової та природничо-математичної освіти, теорії та методики виховання, теорії та методики вищої професійної освіти), ліцензовано чотири спеціальності "Адміністративний менеджмент", "Управління навчальним закладом", "Педагогіка вищої школи", "Практична психологія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" та "магістр".

Багаторічний досвід адміністративної та педагогічної діяльності, авторитетність серед освітян області, потужний творчий та науковий потенціал ректора сприяють підвищенню статусу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти серед навчальних закладів області.

На перших етапах свого існування створений 1 вересня 1939 р. Сумський обласний інститут мав на меті забезпечення підвищення рівня кваліфікації керівних кадрів освіти та їх ідейно-політичне зростання.

За роки свого існування в Інституті підвищили свій фаховий рівень понад 140 тис. педагогічних і керівних кадрів області.

Зараз інститут поводить підготовку за 44 напрямками, та створено 74 навчальні програми, які відповідають не тільки вітчизняним, але й європейським стандартам навчання.

Інститут є ініціатором започаткування та проведення наукових конференцій Всеукраїнського та міжнародного рівнів, круглих столів", наукових семінарів. Методичні розробки працівників навчально-методичного відділу стали дієвою допомогою для освітян області.

Науковими партнерами Інституту є: "Корпус Миру", Британська Рада, Інститут Гете, Інститут міжнародної політики Норвегії, НАУКМА, Центр міжнародної освіти, Інститут психології АПН України ім. Г. Костюка, Інститут проблем виховання АПН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, Київський державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Тернопільський національний університет ім. В.П. Гнатюк, Глухівський державний педагогічний університет.

Напрями діяльності інституту:

- спеціалізоване удосконалення освіти та професійноїпідготовки педагогічних кадрів області;

- організація підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних і керівних кадрів дошкільної, середньої, професійно-технічної, вищої, позашкільної освіти;

- інтенсифікація процесів інформатизації, інтелектуалізації науки, освіти і виробництва в регіоні шляхом реалізації моделі "Освіта дорослих ("Навчання протягом життя");

- переорієнтація моделі професійної освіти на засадах персоно логічної парадигми та безперервності, наступності процесу навчання;

- популяризація передового педагогічного досвіду, науково-дослідницької діяльності кращих педагогічних здобутків;

- поновлення та зміни освіти в регіоні, створення умов однакового доступу до якісної освіти.

Сумський-обласний-інститут-післядипломної-педагогічної-освіти СОІППО

Структура Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Інститут складається з:

- факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки. До нього належать такі кафедри:методики та початкової освіти, теорії та методи виховання, теорії та методики вищої професійної освіти, державного управління та педагогічного менеджменту, психології;

-навчально-методичні відділення, до яких входять: відділ з ліцензування т аерації, науково-методичний, навчальний, відділ ЗНО, відділ моніторингу якості освіти;

- технічні відділи: технічно-експлуатаційний, редакційно-видавничий;

- бібліотека. Головним центром інституту є білотка, яв якій зберігається понад 100 тисяч примірників з навчальної,методичної літератури. Також інститут передплачує періодичні видання з спеціалізованих предметів.

Основні напрями роботи бібліотеки: творення бібліотечного фонду:

- комплектування, структура, використання та збереження літератури в належному вигляді, забезпечення доступу користувачів до інформації;

- гуртожиток;

- канцелярія.

СОІППО

Тому, і на даний час інститут славиться своїм викладацьким складом, який надає підготовку на вищому рівні, що надає спеціалістам також проводити свою діяльність належним чином.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!