Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Сумської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Сумської області \ ЗВО (ВНЗ) Сумської області та їх рейтинг \ 3. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, СДАУ ім. А. С. Макаренка

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, СДАУ ім. А. С. Макаренка

« Назад

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (СДПУ) — педагогічний університет в обласному центрі м. Суми, один з найстаріших ВНЗ Сумщини.

Сумський-державний-педагогічний-університет-імені-А.-С.-Макаренка, СДПУ-ім-А.-С.-Макаренка

Контакти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87.

Телефон: (0542) 22-14-95.

Електронна пошта: rector@sspu.sumy.ua.

Сайт: http://www.sspu.sumy.ua.

СДПУ-ім-А.-С.-Макаренка-1

Історія СДПУ

Сумський державний педагогічний університет. Навчальний заклад,який знаходяться під юрисдикцією Міністерства освіти і науки. Заснований в 1924 році як інститут, що надавав педагогічні курси.

У 1925 році він став педагогічним технікумом з правом вищого педагогічного закладу.

У 1930 році він був перетворена в один з інститутів народної освіти, і в 1933 році став педагогічним інститутом. Названий на честь Антона Макаренко в 1955 році.

Із 1992 р. в університеті функціонує аспірантура, в якій сьогодні ведеться підготовка за 10 спеціальностями: «Українська література», «Фізіологія людини й тварин», «Філософська антропологія, філософія культури», «Діалектика й методологія пізнання», «Теорія навчання», «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», «Загальна педагогіка й історія педагогіки».

У 1999 році він був реорганізований в державний педагогічний університет і отримав нинішню назву. Університет має три інститути (філологічний, фізичної культури, педагогіки і психології) і чотири факультети (природних наук - географії, фізики-математики, мистецтв, і історії).

У 2014 році було відкрито докторантуру за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Станом на 2015 рік в університеті здобувають освіту близько 8 тисяч студентів. Інститут має ботанічний сад і наукова бібліотека (понад 1 млн. примірників).

Сумський-державний-педагогічний-університет-імені-А.-С.-Макаренка СДПУ-ім-А.-С.-Макаренка

Структура Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

При Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка працюють чотири факультети, 40 кафедр, три інститути, три навчально-консультаційні пункти.

До інститутів Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка входять:

1. фізичної культури;

2. філології;

3. педагогіки і психології.

Факультети СДПУ:

1. природничо-географічний факультет;

2. фізико-математичний факультет;

2. факультет мистецтв;

4. історичний факультет.

Сумський-державний-педагогічний-університет-імені-А.-С.-Макаренка

Історія природничо-географічного факультету і його навчальна діяльність починалася з 1930 року. Факультет визначний своїми звичаями, ініціативною діяльністю у галузі освіти та науки, висококваліфікованими кадрами та випускниками – педагогами біології, хімії, ученими з природничих наук, державними діячами та директорами підприємств.

Нині природничо-географічний факультет здійснює навчальну діяльність у галузі знань «Природничі науки» і готує спеціалістів за відповідними напрямами та спеціальностями.

Фахову підготовку та знання отримують близько 450 студентів денного відділення та понад 200 студентів – заочного. Природничо-географічний факультет має 4 рівень акредитації і проводить підготовку професіоналів з вищою освітою за кваліфікаційними рівнями: «спеціаліст», «магістр», «бакалавр».

Після здобуття освіти студенти мають можливість займати посади фаховими напрямками біолога, географа чи хіміка у відповідних сферах господарсько-економічної діяльності, педагогами навчальних закладів, викладачами чи науковцями ВНЗ.

Фізико-математичний факультет готує спеціалістів за напрямами: фізико-математичні науки, системні науки та кібернетика.

Освітній план повністю відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної атестації та стандартам з відповідного напряму.

У студентів є можливість пройти стажування в університетах Польщі та здобути диплом Європейського взірця.

На факультеті відкриті аспірантури з напрямів: алгебра і теорія чисел, фізика твердого тіла, теорія і методика навчання математики.

Здобуття кваліфікації спеціаліста і магістра підтримується державою із подальшою гарантією працевлаштуванням.

Історичний факультет проводить підготовку спеціалістів з 30-их років 20 століття, коли при соціально-економічному відділенні Сумського інституту соціального виховання був сформований історичний факультет. В 1935 р його переносять до Харківського педагогічного інституту, а з 1938 року він функціонує при Сумському державному педагогічному інституту.

З факультету випустилося приблизно більше 3 тисяч спеціалістів. Кожного року проходять круглі столи, конференції, в яких студенти беруть активну участь та демонструють свої наукові роботи

Навальний процес в СДПУ

Навчальний та виховний процес в СДПУ забезпечують 500 викладачів.

В університеті потужна матеріально-технічна база, яка допомагає організувати навчально-виховний процес в усіх структурних підрозділах.

Пріоритетними спрямуваннями наукової та дослідної роботи є:

- розробка, поліпшування і впровадження інноваційних освітніх і соціальних теорій, а саме: теорій та технологій інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному контексті;

- дослідження сучасних матеріалів, зокрема у сфері фізики та хімії.

- науково-творча діяльності є невідривним елементом навчання й виховання нової наукової еліти, розвитку сильних освітніх кадрів.

В університеті для навчального процесу створена студентська наукова діяльність, яка відбувається у таких формах: науково-дослідна робота в процесі вивчення спеціальних і гуманітарних дисциплін, участь у роботі наукових гуртків, наукових заходів, в олімпіадах і науково-практичних конференціях.

Про результати проведення наукової діяльності підтверджує великий обсяг наукових публікацій студентів, відзнак за перемогу в всеукраїнських та міжнародних студентських наукових олімпіадах і конкурсах.

Також університет має власну газету« Гаудеамус», в ній друкується вся інформація, яка стосується: досягнення, перемоги, проведення заходів, публікація дослідницьких робіт студентів та викладачів.

Наукова діяльність колективу СДПУ імені А.С. Макаренко спрямована на науково-методичне забезпечення якісної підготовки фахівців, реформування середнього і вищого утворення України, організацію наукових заходів у світлі європейської інтеграції України в області освіти, на якісне виконання фундаментальних і прикладних досліджень по пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки, визначених кабінетом міністрів України, на поглиблення наукової співпраці з установами НАН і АПН України, активізацію міжнародної наукової співпраці, використання науково-дослідної роботи в науковій підготовці викладацький кадру, широкий залучення до науковий діяльності талановитий студентський молодь, на впровадження в практика робота педагогічний інновація.

Навчаючись в університеті, студент може отримати не лише подвійну спеціальність, але і додаткову третю. Студенти денної форми навчання, які навчаються на бюджетній основі, мають можливість, починаючи з другого курсу, поступити на заочне відділення і отримати освіту за скороченою програмою. Таким чином, платити за заочне навчання їм прийдеться менше.

СДПУ-ім-А.-С.-Макаренка

Дозвілля в Сумському державному педагогічному університет імені А. С. Макаренка

Що стосується дозвілля, то майбутні педагоги живуть дуже насиченим і цікавим життям. У них є усі умови для зайняття спортом, культурним дозвіллям, розвивати таланти і здібності. Студенти беруть участь в різноманітних конкурсах, фестивалях, концертах, іграх, КВН. Є багато творчих об'єднань, де вони можуть себе реалізувати: народний театр-студія «Екстрим», студія сучасного танцю, молодіжний студентський драматичний театр, Школа КВН, філософський клуб студентів і багато інших. Видається університетська газета «Гаудеамус», готуючи матеріали для якої, студенти можуть набути навичок журналістської роботи.

Спортивні досягнення говорять самі за себе: в 2012 році збірні команди університету завоювали перемогу в I Зимових спортивних іграх України серед вищих учбових закладів по лижних перегонах і біатлоні. Є істотні досягнення на міжнародній арені. Студенти Володимир Волинкін і Олег Бондар завоювали почесні титули чемпіонів світу серед молоді на чемпіонаті світу по панкратіону, чемпіоном світу в цьому ж виді спорту став Олександр Висоцький. Микита Шишкін переміг на чемпіонаті Європи серед юніорів і завоював друге місце на змаганнях Кубку Європи по стрільбі з лука.

Напрямки підготовки та вартість навчання в СДПУ

Університет проводить набір за такими напрямками навчання, вартість яких складає:

1. Сфера обслуговування - 4 роки навчання, 7500 гривень.

2. Системні науки й кібернетика - 4 роки навчання, 6800 гривень.

3. Фізико-математичні науки - 4 роки навчання, 6500 гривень.

4. Природні науки - 4 роки навчання, 7600 гривень.

5. Соціально-політичні науки - 4 роки навчання, 7600 гривень.

6. Гуманітарні науки - 4 роки навчання, 8700 гривень.

7. Мистецтво - 4 роки навчання,7600 гривень.

8. Фізичне виховання спорт та здоров'я людини - 4 роки навчання, 7500 гривень.

9. Педагогічна освіта - 4 роки навчання, 7000 гривень.

Отже, СДПУ – це сучасний університет з давньою історією, який на протязі багатьох років тільки удосконалює свою наукову діяльність.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!