Роздрукувати сторінку

Коледж Сумського національного аграрного університету, КСНАУ

« Назад

Коледж Сумського національного аграрного університету- вищий навчальний заклад з I-II рівнями акредитації.

Коледж-Сумського-національного-аграрного-університету

Контакти КСНАУ

Адреса: м. Суми, с. Веретенівка, 1.

Телефон: 8 (0542) 24-13-81.

Електронна пошта: koledgsnau@ukr.net.

Сайт: http://collegesnau.com.

Коледж-Сумського-національного-аграрного-університету КСНАУ

Історія Коледжу Сумського національного аграрного університету

В 1903 році заклад створили як сільськогосподарську школу Сумського повітового земства. На той час за свої кошти та за рахунок державних коштів навчалося лише 35 осіб.

Під час революції 197-1920 роки школа зазнавала великих змін, проте її напрямок підготовки не змінювався, вона готувала сільськогосподарські кадри.

Статусу технікуму вона набуло лише 1930 році. Під час війни заклад зазнав суттєвий вплив, його повністю зруйнували. Лише в 194 році його було відновлено і він розпочав свою діяльність знову. З цього моменту він проводить набір як дворічна сільськогосподарська школа, яка проводить підготовку управлінських та технологічних кадрів сільськогосподарських установ.

З 1956 року, коли школа знову стала технікумом, проводився набір агрономів та зоотехніків.

З 1973 оку технікум суттєво розширив свої напрямки підготовки, вже почали готувати економістів, бухгалтерів, і навіть правознавців.

В 1997 року за наказом Міністерства сільського господарства і продовольства технікум став структурною одиницею Сумського державного аграрного університету, який згодом отримав статус національного.

В 2003 році відривається нова спеціальність в технікумі «Фінанси і кредит».

Вже в 2004 році відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України закладу надано статус коледжу.

Коледж має свої звичаї та традиції, в ньому вже давно сформувався досвід роботи з підготовки спеціалістів.

В ньому потужна матеріально-технічна база, до якої входять: навчальні корпуси, лабораторії, гуртожитки, спортивний комплекс, спортивний майданчик, бібліотека та актова зала.

В навчання проходить як за денною формою, так і за заочною. На денному відділенні на даний час навчається близько 700 студентів.

Багато років коледжем управляв Петро Пилипович Омельяненко, який є відмінником освіти України та спеціалістом вищої категорії. Він зробив великий внесок в розвиток навчального закладу.

З 30 червня 2009 року наказом ректора директором коледжу було обрано Мусієнко Оксану Володимирівну.

КСНАУ

Відділення Коледжу Сумського національного аграрного університету

Коледж складається з двох відділень: обліково-фінансове та правове.

На обліково-фінансовому відділенні проводиться підготовка за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:

- "Економіка підприємства";

- "Фінанси і кредит";

- "Бухгалтерський облік".

Навчальний процес на відділені забезпечують 36 висококваліфікованих педагогів, багато з них мають почесні та викладацькі звання, педагоги вищої категорії.

Навчається на відділенні понад 300 студентів.

Турбота, повага та взаєморозуміння – основні принципи, на яких ґрунтується стосунки між студентами та викладачами.

Основаними напрямами діяльності обліково-фінансового відділення є поліпшення навчально-методичної бази, використання інтерактивних і інформаційно-комунікаційних технологій навчання, підняття якості підготовки спеціалістів.

Програми відповідно до яких здійснюється навчальний процес повністю відповідають новітнім стандартам, що встановлені Міністерством освіти і науки.

Аудиторії оснащені новими приладами та обладнаннями, які використовуються в навчальному процесі. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опрацьовуючи сучасні програмні продукти, а саме 1С: Бухгалтерія, Бест Звіт Плюс, контролюючі програми та інші.

Спеціалісти після коледжу мають можливість без іспитів та ЗНО продовжити здобувати вищу освіту, вступивши на 3-4 курс Сумського національного аграрного університету та інших ВНЗ.

Завдяки наявності ґрунтовних і спеціальних знань у поєднанні з практичною підготовкою осягається високий рівень підготовки фахівців.

Правове відділення.Підготовка молодших спеціалістів з права здійснюється з 1989 року. На відділенні навчається близько 300 студентів.

Викладацький колектив дуже досвідчений, ділиться своїми знаннями т досвід в юридичній практиці. Вони надають студентам базові знання, які знадобляться їм як в роботі, так і в навчанні, якщо студенти будуть продовжувати навчатися в ВНЗ,

Навчальний процес за спеціальністю "Правознавство" здійснюють 25 викладачів, серед яких 5 викладачів-аспірантів, здобувачів, 12 викладачів вищої категорії, в тому числі викладачі-методисти, старші викладачі.

Особливістю підготовки юристів у коледжі СНАУ є не тільки надання фундаментальних знань з усіх галузей права, але й тісна співпрацяз юридичною практикою.

Випускники зі спеціальності "Правознавство" мають можливість продовжувати навчання в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, Сумському НАУ та Сумському філіалі Харківського університету МВС України.

Коледж-Сумського-національного-аграрного-університету, КСНАУ

Спеціальності КСНАУ

В коледжі проводиться підготовка за наступними спеціальностями:

1. "Економіка підприємства";

2 ."Фінанси і кредит";

3. "Бухгалтерський облік";

4. "Правознавство".

Бухгалтер – професія цікава і достатньо складна. Це справжні й аналітик, який має і гармонійно поєднує теоретичні й практичні знання, здатний керувати економічною та фінансовою службами підприємства, прогнозувати його розвиток.

Домінуючими видами діяльності бухгалтера є облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, затрат на виробництво, облік реалізації продукції, результатів фінансово-економічної діяльності.

Економіст здійснює економічний аналіз господарської діяльності, розрахунки собівартості продукції, аналізує і прогнозує економічну й фінансову діяльність та визначає шляхи підвищення ефективності господарської діяльності організації.

Розуміння законів економічного розвитку дає змогу приймати правильні управлінські а інвестиційні рішення, планувати розвиток бізнесу.

Фінансист -ключова фігура у кожній фірмі в будь-якій галузі бізнес, адже будь-яке підприємство, організація мають у своєму розпорядженні фінансові ресурси, якими необхідно управляти.

Здійснення всіх видів банківських операцій, надання посередницьких, інформаційних послуг клієнтам, забезпечення фінансової стабільності – головне завдання фахівця фінансів.

Юрист, як і лікар та педагог, має справу з людиною. Його діяльність спрямована на підтримання та охорону законності та правопорядку суспільства.

Спеціаліст – правознавець повинен мати глибокі знання галузей права, володіти великими моральними якостями, загострення почуття справедливості, бути готовим допомогти людині, стати на захист громадян та закону.

Завдяки міцним професійним знанням, здобутим уКСНАУ, студенти-заочники можуть отримати високооплачувані посади з обраної спеціальності в районних відділах, міських і обласних управліннях, розпочати власну справу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!