Роздрукувати сторінку

Шосткинський інститут Сумського державного університету, ШІ СДУ

« Назад

Шосткинський інститут –відокремлена одиниця класичного типу з ІV рівнем акредитації, що проводить підготовку за 25 спеціальностями. Окремо при інституті поводиться перепідготовка спеціалістів з вищою освітою та студентів старших курсів ВУЗів для здобуття другої вищої освіти.

Шосткинський-інститут-Сумського-державного-університету ШІ-СДУ

Контакти Шосткинського інституту Сумського державного університету

Адреса: Сумська область, м. Шостка,вул.Гагаріна 1.

Телефон: ( 05449 ) 4-28-28.

Електронна пошта: info@ishostka.sumdu.edu.ua.

Сайт: http://shinst.sumdu.edu.ua/index.htm.

ШІ-СДУ

Загальні відомості про ШІ СДУ

На території університету розташований навчальний корпус навколо якого створено величезний озеленений парку «Свема».

Навчання проводиться як на денному, так і на заочному відділенні, а також можливість отримати освіту за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями. Тому, навчання в Шосткинський інституті це:

– підготовка фахівцівпанівної кваліфікації за 25 спеціальностями за абсолютно різними напрямками;

‒ навчання здійснюється переважно за кошти державного бюджету;

– більше 1,5 тисячі студентів, аспірантів, докторантів та слухачів різних категорій;

– здобуття диплому, який відповідає європейським стандартам, тому є можливість працювати за кордоном;

– забезпечення робочим місцем на індустріальних підприємствах міста та регіону (КП ШКЗ «Зірка», ПАТ «Фармхім», ПАТ «Приватбанк», податкова інспекція м. Шостки, ДП «Павлоградський хімічний завод» та ін.);

‒ новітні інформаційно-телекомунікаційні технології навчання (аудиторії, обладнані мультимедійним устаткуванням);

– військова підготовка та отримання офіцерського звання, у тому числі і для дівчат;

– надаються можливість усім іногороднім студентам проживати в гуртожитку;

– електронна бібліотека з можливістю співробітництва з іншими бібліотеками навальних закладів;

– спортивний комплекс й тренажерні зали,студентський клуб, де працюють три народні колективами.

Шосткинський інститут Сумського державного університету

Структура Шосткинського інституту Сумського державного університету

В структуру інституту входять:

Хіміко - технологічний коледж імені Івана КожедубаШосткинського інституту Сумського державного університету. Це є навчальний заклад з І рівнем акредитації, що цілком відповідає канонам сучасної системи освіти.

Коледж був створений в 1920 році при Шосткинському пороховому заводі.

На даний час коледж проводить підготовку фахівців для всієї Сумської області. Вся діяльність коледжу направлена на виконання раціональної програми патріотичного виховання студентів, формування здорового способу життя, енергійної життєвої позиції та допомога творчому розвитку особистості.

В навчальному процесі використовуються новітні методики, застосовуються комп’ютерні технології, особливе значення для навчання студентів відіграє висококваліфікований викладацький склад.

Він направляє свою діяльність на забезпечення високого рівня фахової підготовки майбутніх фахівців, мобільності, творчої активності в умовах ринкової економіки. Студенти коледжу є конкурентоспроможними на ринку праці, саме це і демонструє високий рівень навчання.

Бібліотека Шосткинського інституту Сумського державного університету

Осередком кожного навчального закладу є бібліотека. Бібліотека коледжу оснащена всім необхідним матеріалом, серед нього велика кількість екземплярів наукової, методичної, художньої літератури, різноманітні посібники та періодичні видання. Особлива увага приділяється передплаті газет та журналів за спеціалізацією коледжу.

Також бібліотека ШХТК ім. Івана Кожедуба. Входить до складу всієї бібліотеки СДУ.

Вся площа бібліотеки складає приблизно 1000 м2. До її складу входять: 2 абонементи, 4 книгосховища, пункт видачі у гуртожитку, 3 читальні зали.

Робота бібліотека направлена на те, щоб забезпечити необхідною інформацією студента та викладачів, а також використання всієї необхідної літератури в навчальному процесі.

Особи, які не навчаються в інституті можна користуватися своїми ресурсами в читальних залах, а також брати додаткову літературу в інституті.

В бібліотеці широко використовуються комп’ютерні технології, створена єдина база літератури,яка є в електронному вигляді. Кожен бажаючий може вільно користуватися нею.

Відділ комп'ютерного обслуговування ШІ СДУ

У зв’язку із розвитком комп’ютерної техніки в коледжі було відкрито відділення комп'ютерного обслуговування. Відділення веде моніторинг використання комп’ютерів, у разі необхідності усуває певні недоліки.

Завдяки належному рівню кваліфікації фахівців усі види робіт та послуг здійснюються в найкоротші терміни.

Спеціальності ШІ СДУ

В коледжі проводиться набір за такими спеціальностями:

1. Хімічні технології високомолекулярних сполук. На цій спеціальності готується спеціалістів з високим рівнем кваліфікації, який здатен проектувати, вдосконалювати технологій, застосовувати полімерні матеріали та інші хімічні речовини.

2. Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів – підготовка професіоналів з комп'ютерного проектування і тривимірного моделювання обладнання хімічних та полімерних виробництв; експлуатації, монтаж та ремонтустаткування; запровадження сучасної техніки та технології.

3. Системна інженерія (комп’ютеризовані системи управління та автоматика). Спеціальність готує фахівців, які зможуть розробляти та впроваджувати комп’ютерні системи автоматики та керівництво в промисловості, транспорті, енергетиці.

4. Комп’ютерні науки (інформаційні технології проектування) – спеціалістів готують моделювати та формувати нові інформаційні системи, слідкують за роботою комп’ютерних мереж.

5. Економіка підприємства – підготовка фахівців з результативного ведення бізнесу, господарської діяльності установ, розробка і пояснення інвестиційних та інноваційних проектів, пошук запасівполіпшення прибутковості бізнесу та підприємств.

6. Менеджмент – підготовка фахівців з методів прийняття правильних та швидких управлінських рішень, з основ управління в підприємництві, запровадження раціональних методів управління та роботи з персоналом.

Шосткинський-інститут-Сумського-державного-університету, ШІ-СДУ

Тому, коледж готує фахівців за різносторонніми напрямками, і кожен бажаючий зможе вибрати собі необхідне спеціальність.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!