Роздрукувати сторінку

Конотопське медичне училище, КМУ

« Назад

23.06.2015 20:29

Конотопське медичне училище – комунальний заклад Сумської обласної ради.Загальна кількість студентів на даний час складає понад 360 чоловік.

Конотопське-медичне-училище

Контакти Конотопського медичного училища

Адреса: м. Конотоп, просп. Леніна, 3.

Телефон: (05447) 2-50-52.

Електронна пошта: kn_med@sm.ukrtel.net.

Сайт: konmed.org.ua.

Навчальний процес КМУ

Навчальний процес здійснюється з використанням таким форми проведення навчального процесу: практичні заняття, різноманітні заходи, навчальна практика, консультації. Для навчання для студентів створені всі потрібні умови. Для якомога результативного навчання викладачі під час практичних занять проводять різноманітні тести, тренінги, застосовуються ділові ігри, конкурси, диспути.

В Конотопському медичному училищі працює кваліфікований викладацький склад, який забезпечує навчальний процес належним чином. Всі викладачі надають студентам якомога більше знань та навичок. Діяльність педагогів спрямована на:

- дотримання відповідних стандартів та вимог, затверджених Міністерством освіти і науки України;

- внесення реформ в медичну освіту;

- дотримання вимог, щодо використання європейської моделі освітнього процесу;

- покращення та розвиток рівня професійної майстерності;

- запроваджено нових моделей проведення практичних занять;

- використання норм Болонської декларації в підготовці медичних фахівців.

Підготовка спеціалістів здійснюється на основі навчальних програм та планів для спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа». Навчальні програми розроблені керівництвом училища та узгоджені з Міністерством.

Конотопське медичне училище здійснює свою діяльність на основі ліцензії, яка видана в 2010 році. В 2007 році пройшло державну реєстрацію, на основі якого здійснює свої повноваження.

Важливим електронного навчання є проведення конференцій, семінарів на яких студенти демонструють свої знання та вирішують нагальні проблеми сьогоднішньої медицини.

До навчальних планів виходять такі напрямки діяльності: природничо-наукова, професійна, практична та гуманітарна.

Конотопське-медичне-училище, КМУ

Матеріально-технічна база Конотопського медичного училища

До складу училища входять: два навчальні корпуси, актова та спортивна зали, бібліотека, спортивні майданчики, кабінети, лабораторії та гуртожиток.

Бібліотека має велику кількість навчальних,методичних посібників. Загальний фонд складає близько 20 тисяч примірників.

Кабінети до клінічної практики оснащені необхідними обладнаннями. До цих кабінетів відносяться: хірургічні, терапії, догляд за хворими, акушерства.

У зв'язку з розвитком техніки в навчальному процесі широко використовуються інноваційні ресурси. В кожному кабінеті є комп'ютер, який має вільний доступ до мережі Інтернет.

КМУ

Навчальна практика КМУ

Практичні знання студенти здобувають під час проходження навчальної практики. Відповідно до плану в училищі проводиться виробнича та переддипломна практика. Студенти проходять практику в медичних закладах Сумщини, де здобувають нові навички та отримують необхідні знання для подальшої роботи.

Деякі студенти зарекомендували себе як висококваліфіковані працівники, потім при прийнятті на роботу це буде мати позитивне значення.

Заключним етапом в підготовці майбутніх фахівців є проходження переддипломної практики. Студенти навчаються складати необхідні медичні довідки, знайомляться з принципами роботи в медичних закладах.

Спеціальності Конотопського медичного училища

Відповідно до ліцензій, отриманоїв 2010 році училище проводить набір за такими спеціальностями:

1. Лікувальна справа (фельдшера), де навчається 60 студентів;

2. Сестринська справа (медсестри), де навчається 90 студентів.

Важливе значення у змісті підготовки молодших спеціалістів спеціальності «Сестринська справа» посідає практичне навчання, спрямоване на формування вмінь застосовувати набуті знання спеціальних, професійно-орієнтованих дисциплін по виконанню функціональних обов'язків у відповідності до вимог законодавства і кваліфікаційної характеристики.

При підготовці медичних сестер широко застосовується сестринський процес. Це дозволяє довести підготовку до рівня світових вимог.

Студенти вивчають проблеми пацієнта, пов’язані з конкретним захворюванням, існуючі і потенційні, ставлять сестринські діагнози, складають план незалежних і залежних сестринських утручань, здійснюють ці втручання на фантомах або один на одному.

Таким чином, іде одночасно повторення та закріплення теоретичного матеріалу – адже не знаючи клініки захворювання, методів його діагностики і лікування неможливо ані виявити проблеми пацієнта, ані сформувати план незалежних та підрядних сестринських утручань, а також засвоєння, відпрацювання практичних маніпуляцій.

Такий підхід дозволяє підготувати медичну сестру з клінічним мисленням, яка вміє правильно описати стан пацієнта, розбирається в характері патології, може обрати правильну тактику при наданні термінової долікарської допомоги, майстерно володіє технікою сестринських маніпуляцій, складання сестринської документації (історії хвороби, плану сестринського догляду).

Основні завдання та мета діяльності спеціальності «Лікувальна справа»:

-моніторинг захворювань дорослого та дитини;

-використання новітніх методів лікування;

- надання кваліфікованої екстреної допомоги;

- уміння проводити спостереження та догляд за хворими в лікувальних установах та вдома;

- володіння засадами санітарно-протиепідемічної роботи;

• володіння етико-деонтологічними прийомами;

• знання та опрацювання методів санітарно-освітньої роботи.

Конотопське-медичне-училище КМУ

Тому, Конотопське медичне училищенадає вві необхідні знання для медичної діяльності. Кожен, хто бажає стати медичним працівником, н6е пожалкує, що втупив саме до цього навчального закладу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!