Роздрукувати сторінку

Глухівське медичне училище, ГМУ

« Назад

Глухівське медичне училище- ВНЗ з І рівнем акредитації, що підпорядковується Сумській обласні Раді.

Глухівське-медичне-училище, ГМУ

Контакти Глухівського медичного училища

Адреса: м. Глухів, вул. Вознесенська, 1.

Телефон: +380-5444-2-32-56).

Електронна пошта: glmed@ukrpost.ua.

Сайт:http://glmed.org.ua.

Глухівське-медичне-училище

Історія ГМУ

Історія діяльності училися розпочалося в 1932 році. Тоді він функціонував під статусом медичного технікуму, який забезпечував лікувально-профілактичні заклади області медичними працівниками з спеціальностей фельдшер та акушерка.

З 1935 року працює як фельдшерсько-акушерська школа, яка проводила підготовку медичних сестер. В 1954 році школа реорганізовується в медичне училище з фельдшерським та медсестринськимнапрямками.

Зав се існування училища їм керували досвідчені та професійні лікарі, талановиті представники охорони здоров’я населення. Кожен зробив великий внесок у розвиток училища, а також формування навчального процесу на вищому рівні. З того часу навчальний заклад є одним з провідних медичних осередків Сумської області.

Першим, хто займав посаду директора був Мигдай С. На той час він ще був студентів педагогічного інституту а здобував знання на викладацьку діяльність та управління училищем.

До 1938 року училищем керували такі директори: Горох С.І., Скидоненко Н.Я., Браверман З.А.

Глущенко З.М. була призначена директором в 1938 році і займала цю посаду близько 30 років. За це час училище осягло найвищого розвитку, було удосконалено навчальний процес та сформовано міцну матеріально-технічну базу.

З 1967 року директором в училищі був лікар Рудяк В.О., людина цілеспрямована, наполеглива. Збільшення кількості студентів викликало потребу в будівництві нового навчального корпусу. Так, в 1940 році навчальний заклад починає функціонувати в новому приміщенні.

У 1977 році директором училища стає Никитенко К.М., який віддававчималу увагу взяття на постійну роботу до училища лікарів. Це досить гарно вплинуло на якість практичної підготовки фахівців.

В 1996 році училищем керує Кузнецов В.Г, який найбільшу увагу він приділяє збільшенню та поліпшенню матеріально-технічної бази училища.

З 2011 року медичне училище очолює Лях А.П., який покращує матеріально-технічну бази закладу, проводить виховну роботу серед студентів.

За все існування училища з нього випустилося близько 8 тисяч медичних спеціалістів. Зараз це досвідчені професіонали своєї справи, як працюють в медичних закладах не тільки а нашій країні, але й в зарубіжних.

За більш ніж 75 років підготовлено близько 8 тис. медичних працівників середньої ланки. Наші колишні випускники – висококваліфіковані спеціалісти, відомі не тільки в місті, а й за його межами, які з подякою і повагою згадують училище, своїх наставників.

Глухівське-медичне-училище ГМУ

Матеріально-технічна база Глухівського медичного училища (ГМУ)

Училище сформувало всі необхідні умови для навчального процесу, дозвілля, а також індивідуального розвитку кожного студента.

В училищі засновані різноманітні центри та гуртки які забезпечують культурне та виховне життя студентів. Створюються різноманітні культурні заклади, організовується дозвілля студентів.

В матеріальну базу училища входять: навчальні кабінети, лабораторії, бібліотека, гуртожиток, спортивні центри, комп’ютерні класи.

Нині кабінети оснащені сучасним обладнанням, комп’ютерні класи мають вільний доступ до мережі Інтернет.

Бібліотека один з головних осередків навчального закладу, велика кількість примірників зберігається в ній. Із розвитком комп’ютерних технологій сучасні ресурси використовуються і в бібліотечній діяльності.

Лабораторії оснащені всіма необхідними медичними приладами, які студенти використовують в навчальному процесі та поглиблюють свої знання з медицини.

Кожен студент забезпечується практикою Студенти мають можливість проходження практики в медичних закладах Сумської області, деякі з них залишаються там працювати, продовжуючи навчання в вищих навчальних закладах.

Глухівське медичне училищемає власну розвинену спортивну базу, яка включає в себе: спортивну залу площею 150м2,спортивні майданчики для волейболу, баскетболу, тренажерну кімнату в гуртожитку та тренажерний зал. Функціонують різноманітні спортивні секції: баскетбольна, волейбольна, настільного тенісу, легкої атлетики, атлетичної гімнастики.

У медичному училищі є актова зала на 200 посадових місць, яка обладнана музичним устаткуванням і використовується для проведення дозвілля та формування гармонійного розвитку студентів.

Недалеко від навчального корпусу розташовується гуртожиток, який повністю відповідає нинішнім вимогам. Іногородні студенти забезпечені ним на 100%. Гуртожиток розрахований на 232 місця, тут створено всі умови для проживання і підготовки до занять, є кімната самопідготовки, бібліотека, яка оснащена комп`ютерною технікою, підключеною до мережі Інтернет, телевізійна кімната, кімнати побуту.

Практика та працевлаштування в ГМУ

Важливе значення посідає практика в навчанні. Виробнича та переддипломна практики студентів проводиться на базах, які розташовані поряд з навчальним корпусом медичного училища.

Адміністрація та викладачі училища проводятьвідповідну роботу з питань випуску, працевлаштування та пристосування випускників. З Центральними районнимилікарнями Сумської області укладені договори на підготовку спеціалістів. Відповідно до цього здійснюється поділ випускників на роботу за участю представників Управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації й головних лікарів.

Училище забезпечую 100% працевлаштування випускників.

Багато з випускників продовжуютьздобувати освіту у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації, посідають посади завідувачем відділень та лікарями, педагогами в навчальних закладах відповідного рівня, медичними сестрами, фельдшерами швидкої допомоги, відповідально ставлять до свогопрофесійного обов’язку.

Спеціальності Глухівського медичного училища

На базі училищ проводить підготовка з такими спеціальностями:

1. Лікувальна справа. Випускник здобуває кваліфікацію фельдшера.

Його робота буде направлена на виконання обов’язків в лікувально-профілактичних закладах, фельдшерсько-акушерських пунктах, станціях термінової медичної допомоги, санаторно-курортних установах. Навчання проводиться як на базі 9 класу, так і на базі 11 класу.

2. Сестринська справа. Студент здобуває кваліфікацію медичної сестри. На цьому відділенні студентів готують для роботи в лікувально-профілактичних закладах з чималимоб'ємом спеціалізації та санаторно-курортних установах. Термін навчання на базі 9 класу складає 4 роки.

ГМУ

Отже, зараз дуже необхідні висококваліфіковані медичні працівники, саме за допомогою цього навчального закладу країна забезпечена належною медичною допомогою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!