Роздрукувати сторінку

Сумський національний аграрний університет, СНАУ

« Назад

Сумський національний аграрний університет (СНАУ) — це вищий навчальний заклад з IV рівнем акредитації, що заснований на державній формі власності і підпорядковується Міністерству аграрної політики України.

Сумський-національний-аграрний-університет, СНАУ

Контакти Сумського національного аграрного університету

Адреса: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160.

Телефон: 8(0542) 22-63-19.

Електронна пошта: pk_snau@mail.ru.

Сайт: http://sau.sumy.ua.

СНАУ

Історія СНАУ

У квітні 1977 року Сумський національний аграрний університет відкривається як філія Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва У 1990 році при філії створено Сумський сільськогосподарський інститут за державної комісії Ради Міністрів СРСР по продовольству і закупкам.

У 1997 році інститут здобув статус університету.

За наказом Міністерства аграрної політики України в 2001 році університет отримав національний статус.

У 2007 році Сумський національний аграрний університет був визнаний акредитованим за статусом ВНЗ IV рівня строк до 01 липня 2017 року.

Сумський-національний-аграрний-університет

Керівництво Сумського національного аграрного університету (СНАУ)

З початку за снування і до 1997 року університетом керував Брюховецький Іван Миколайович, який є Заслуженим працівник народної освіти України, академіком Академії економічних наук України, професором, відмінник аграрної освіти та науки першого ступеню.

В роки з 1997-2005 посаду директора займав Царенко Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор.

З 2005 року по теперішній час університетом керує Ладика Володимир Іванович, який є доктором сільськогосподарських наук, професором, академіком НААН України.

Сумський-національний-аграрний-університет СНАУ

Матеріально-технічна база Сумського національного аграрного університету

До складуматеріальної й технічної бази університету входять: 9 навчальних та лабораторних приміщень, науково-дослідницькі відділи, нова актова зала на 450 місць, майстерні для проведення лабораторно-практичних занять студентів інженерних спеціальностей, споруди інженерного та технічного забезпечення.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України до складу університету було включено 6 ВНЗ 1-2 рівнів акредитації. Після того як провели розподіл за напрямами підготовки загальна площа Сумського НАУ стала 364780 м2, у тому числі навчальна площа – 243185, площа навчально-допоміжних споруд – 121595 м2. До послуг студентів є 4 гуртожитки на 2200 місць, й у коледжах — 9 гуртожитків.

Створені необхідні можливості для зайняття спортом, так при СНАУ діє стадіон «Колос», майданчики для літніх видів спорту з штучним покриттям, оздоровчо-відновлювальний центр, зала для настільного тенісу, траса для змагань з біатлону. Також є спортивна зала в приміщенні СНАУ.

Університет повною мірою оснащений науковим устаткуванням в тому числі: 2 електронні мікроскопи, комплекти спеціальних лабораторій з біолого–хімічним та інженерним устаткуванням. Для того, щоб забезпечити освітній процес університет придбав препарати для створення речовин тваринного та рослинного походження та створив селекційно-насінницький комплекс.

СНАУ-1

Навчально-методична робота Сумського національного аграрного університету

Навчальний процес у Сумському національному аграрному університеті – це порядок проведення організаційних, методичних й дидактичних заходів, які спрямовані на виконання змісту освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні відповідно до стандартів вищої освіти, а також дотримання європейських принципів.

Основана ціль навчального процесу полягає у тому, щоб реалізувати особистісний потенціал людини, розвиток її творчих здібностей.

Сутність навчання – навчальна інформація, засвоєння якої надає особі можливість здобути вищу освіту і певну кваліфікацію.

Процес навчання створюється на засадах освітньо-кваліфікаційних характеристик та визначається освітньою програмою, структурною й логічною схемою підготовки, навчальними аспектами, практичними планами, персональним навчальним планом студента, програмами навчальних предметів, нормативними паперами органів державного управління України.

Освітній процес у Сумському НАУ відбувається на основі чинного законодавства України, стандартів вищої освіти з урахуванням європейських принципів.

Виконання перелічених завдань значною мірою здійснюється в університеті навчально-методичним відділенням. Ця структурна одиниця на протязі багатьох років проводить навчально-методичну та організаційну діяльність щодо забезпечення разом з факультетами та кафедрами покращення навчального процесу завдяки впровадженню ідейних методів й технічних засобів навчання.

Навчальний відділ забезпечує:

- керування освітнім процесом;

- розрахунок штатів науково-педагогічних робітників і навчально-допоміжного складу;

- запровадження нових технічних засобів навчання шляхом розробки нових програм;

- складання розкладів навчальних занять, екзаменаційних сесій для студентів денного і заочного відділення;

- ревізія за ефективним застосовуванням аудиторного фонду;

- статистика складу студентів;

- моніторинг успішності студентів.

Методичний відділ забезпечує:

- проведення підготовки навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін;

- розробка й пошук навчально-методичної літератури;

- розробку нових і поліпшення діючих нормативно-методичних матеріалів, що регламентують організацію навчального процесу відповідно до вимог Болонського процесу;

- проведення відкритих лекцій і моніторинг методологічного рівня викладання дисциплін.

Спеціальності СНАУ

В університеті функціонують такі факультети при структурних підрозділах.

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту. В ньому виділяють два факультети:

- економіки і менеджменту;

- юридичний.

Навчально-науковий інститут тваринництва і ветеринарної медицини. Проводить підготовку на таких факультетах:

- біолого-технологічний;

- ветеринарної медицини.

Навчально-науковий інженерно-технологічний інститут. В ньому сформовано чотири факультети:

- інженерно-технологічний;

- будівельний;

- харчових технологій;

- агротехнологій і природокористування.

Також діють так структурні підрозділи: інститут післядипломної освіти і дорадництв, відділення довузівської підготовки, профорієнтації і маркетингу, інститут заочної освіти.

Вартість навчання в Сумському національному аграрному університеті становить для таких напрямків підготовки:

1. економіка підприємства – 7000 тисяч гривень;

2. правознавство – 8800 тисяч гривень;

3. облік і аудит – 7000 тисяч гривень;

4.менеджмент– 7000 тисяч гривень;

5. харчові технології й інженерія – 7000 тисяч гривень;

6. агрономія – 6400 тисяч гривень;

7. захист рослин – 6200 тисяч гривень;

8. рибальство – 6400 тисяч гривень;

9. ветеринарна медицина – 6800 тисяч гривень.

Очевидні переваги навчання в Сумському національному аграрному університеті є:

- надзвичайно-компетентний викладацький склад, який здійснює викладання на основі нових технологій;

- багата університетська основа забезпечує можливість проходити індустріальні практики, отримати практичні навички і проводити дослідницьку діяльність;

- забезпечення культурною і масовою програмами;

- університетське студентське містечко, яке компактно комбінує академічні будівлі, стадіони, бібліотеки, гуртожитки із затишними кімнатами, кафе, медичне обслуговування. Оточую територію студентського містечка маленькі парки, фруктові сади і архітектурні будівлі;

- зручне розташування університету в спокійному районі (15 хвилин від центру міста). Є супермаркети, місця для гуляння, аптеки, банки, розважаючи і спортивні центри.

Університет співпрацює з великою кількістю навчальних закладів міжнародного рівня, таки чином разом з іншими ВНЗ вони:

- на агрономічному факультеті займаються розробкою теоретичних основ і практичної реалізації біоекологічної системи обробки ґрунту;

- використання нових методів і способів діагностики при дослідженнях;

- на ветеринарній медичній кафедрі разом із співробітники розроблять стратегію повного лікування для птахів від вірусних захворювань;

- запроваджують поліпшену модель кості навчального процесу.

Отже, Сумський національний аграрний університет - один з пріоритетних українських установ вищої освіти 4-го рівня акредитації, який навчає високоякісних експертів для аграрного комплексу з глибоким вивченням іноземних мов і інформатики. За 30 років існування він здобув велику високу репутацію і став реальним центром міжнародної освіти. Сумський НАУ подарував широкі можливості і робить усе необхідне для здобуття високоякісної освіти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!