Роздрукувати сторінку

Путивльський педагогічний коледж імені С. В. Руднєва, ППК ім. С. В. Руднєва

« Назад

Путивльський педагогічний коледж імені С. В. Руднєва – ВНЗ з І рівнем акредитації, має ліцензію і сертифікат на проведення освітньої діяльності за рівнем повної і базової середньої освіти.

Зараз в коледжі навчається близько 535 студентів, в якому працюють працює 80 викладачів. Кожного року з коледжу випускається понад 120 молодих фахівців. Більшість з них з них продовжують навчання в Сумському та Глухівському педагогічних університетах.

ППК-ім.-С.-В.-Руднєва-1

Леонід Борисович Фомакін- директор Відмінник освіти України Викладач-методист,нагороджений нагрудним знаком Макаренко А. С.

Контакти Путивльського педагогічного коледж імені С. В. Руднєва

Адреса: ПУТИВЛЬ, вул. Луначарського, 79.

Телефон: (054)425-34-64.

Електронна пошта: pedcol@mail.ru.

Сайт: www.putped.edu.ua.

Путивльський-педагогічний-коледж-імені-С.-В.-Руднєва

Історія ППК ім. С. В. Руднєва

Путивльський педагогічний коледж – найстаріший педагогічний навчальний заклад України. Це потужний центр підготовки висококваліфікованих кадрів для початкової школи, дошкільних установ, інших галузей освіти.

Історія коледжу розпочалася в 1920 році, коли в Путивлі було відкрито однорічні педагогічні курси, які в 1923 році були перетворені на Путивльський педагогічний технікум. Технікум готував учителів початкових класів, російської та української мови та літератури, бібліотекарів.

У квітні 1998 року рішенням Державної акредитаційної комісії було змінено статус і назву училища на Путивльський педагогічний коледж імені С.В. Руднєва.

Основні відомості про Путивльський педагогічний коледж імені С. В. Руднєва

Фомакін Л. Б. 24 роки очолює навчальний заклад. Під його керівництвом побудовано новий навчальний корпус на 1176 місць, відкрито нові спеціальності "Соціальна педагогіка", "Фізичне виховання, введені додаткові кваліфікації "Вчитель англійської мови в початкових класах", "Керівник гуртка образотворчого мистецтва", "Організатор дитячої технічної творчості", "Вчитель інформатики в початкових класах", "Організатор соціально-педагогічної допомоги". що є головним у підготовці майбутнього педагога.

Формування професійної компетентності майбутнього фахівця, людини високої культури, здатної до творчої праці, професійного розвитку, що вміє впроваджувати новітні педагогічні технології, - головна мета діяльності педагогічного колективу.

Головною гордістю педагогічного вузу є випускники, особливо ті, яким вдалося зробити вагомий внесок у життя не лише педагогічної України, а й життя українського суспільства.

Гордістю ППК ім. С. В. Руднєва є випускники, що творчо працюють у ВУЗах, школах та інших установах і закладах. Студентами навчального закладу були: драматург Шведов, сатирик Законов, Боровик М.М.

Навчальний заклад дав путівку в життя більше ніж 19 тисячам спеціалістів. 38 випускників нині є викладачами коледжу.

Одним із найбільш вагомих показників роботи навчального закладу є працевлаштування його випускників, яких характеризують професійна майстерність, науковий світогляд, суспільна активність, високий моральний потенціал. За останні три роки 87% випускників працевлаштовані на посадах, що відповідають кваліфікаційним вимогам.

Такі показники стали можливими завдяки тому, що педагогічним колективом постійно підтримуються та налагоджуються зв'язки з керівниками районів, директорами загальноосвітніх шкіл Сумської, Чернігівської областей, проводиться обмін інформацією з питань укомплектування шкіл.

Готовність до розумного ризику в професійній діяльності, прагнення досягти результативності в конкретних умовах, згуртованість колективу - все це дає висок показники в навчально-виховному процесі педагогами розробляються нові підходи до процесу навчання, виховання і розвитку студентів, проводяться раціоналізація та модернізація змісту, форм, реформування освіти з метою розвитку творчих можливостей студентів, їх талантів та обдарованості в коледжі створені психолого-педагогічні умови, які сприяють творчій педагогічній діяльності, самореалізації особистості викладачів та студентів.

Тривалий і нелегкий шлях пройшов колектив коледжу, ми разом пережили епохи перебудові руйнацій, але в підсумку зуміли зберегти головне - традицію відданості педагогічній справі, високу духовність, значний творчий потенціал і невмирущу віру в краще майбутнє.

Путивльський-педагогічний-коледж-імені-С.-В.-Руднєва ППК-ім.-С.-В.-Руднєва

Матеріально технічна база ППК ім. С. В. Руднєва

Навчальний процес відбувається у просторих сучасних аудиторіях, обладнаних новітніми технічними засобами навчання. Його організовано з урахуванням педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації, сучасних інформаційних технологій. Він зорієнтований на формування освіченої особистості, здібної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній і соціально-культурній сферах, сферах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.

Навчальний процес Путивльського педагогічного коледж імені С. В. Руднєва

Високому рівню підготовки студенти завдячують передусім наполегливій праці 72 викладачів, що здійснюють навчальний процес. Серед них 55 мають вищу категорію, 14 - педагогічне звання "старший викладач", 6 — педагогічне звання "викладач-методист", 1 - викладач-аспірант, 2 викладачі нагороджені нагрудним знаком А.С. Макаренко".

Вони завжди були і є творчими особистостями, що активно впроваджують у навчальний процес новітні інформаційні технології навчання, глибоко вивчають передовий педагогічний досвід і використовують його в своїй педагогічній діяльності, підбирають нетрадиційні форми проведення занять, застосовують цікаві методи та прийоми роботи: фестивалі, панорамні заняття, семінари-супутники, діалоги, ринги, педагогічні консиліуми, заняття-дослідження, використовують індивідуальні творчі завдання, застосовують на заняттях інтерактивні технології, що ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуації вибору, вільному обміні думкою, авансуванні успіху.

З метою підвищення інформатизації навчального процесу в навчальному закладі діють комп'ютерні кабінети, обладнані мультимедійними засобами. Завдяки наполегливості та зусиллям викладачів сьогодні маємо базу методичних новацій, серед яких методичне забезпечення навчальних занять у відповідності до вимог Державних освітніх стандартів.

Викладачі беруть участь у міжнародних, регіональних, обласних конкурсах, семінарах, конференціях. Вони - активні учасники міжнародних читань з гуманної педагогіки, всеукраїнських науково-практичних конференцій, переможці Міжнародного конкурсу "Новітній інтелект України".

Студенти - учасники та переможці міжнародних конференцій, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, дипломанти Всеукраїнського юніорського конкурсу вокальної диригентської та інструментально-виконавської майстерності, переможці фольклорного свята "Моя Україна піснями дзвенить".

Путивльський-педагогічний-коледж-імені-С.-В.-Руднєва, ППК-ім.-С.-В.-Руднєва

Спеціальності ППК ім. С. В. Руднєва

Коледж проводить набір за такими спеціальностями:

1. Початкова освіта з додатковими кваліфікаціями: керівник дитячого хорового колективу, вчитель іноземної мови початкової школи та інформатики.

2. Дошкільна освіта з додатковими кваліфікаціями: керівник образотворчої діяльності в дошкільному закладі.

3. Фізичне виховання з додатковими кваліфікаціями: керівник гуртка образотворчого мистецтва, організатор дитячої технічної творчості.

4. Соціальна педагогіка.

ППК-ім.-С.-В.-Руднєва

Тому, коледж має самобутнє обличчя, тут сформований працездатний, згуртований колектив викладачів і співробітників, які шанують традиції та багато роблять для того, щоб ці традиції розвивалися і збагачувалися.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!