Роздрукувати сторінку

Сумський медичний коледж, СМК

« Назад

Сумський медичний коледж — ВНЗ, що проводить підготовку близько 770 медичних спеціалістів за 7-ма напрямками, а також забезпечує післядипломну освіту понад 2,5 тисяч молодших медичних фахівців для лікувально-профілактичних закладів Сумської області.

СМК

Контакти Сумського медичного коледжу

Адреса: 40007, м. Суми, вул. Паркова, 4.

Телефон: (0542) 663-626.

Електронна пошта: medcol@sm.ukrtel.net.

Сайт: http://medcol.sumy.ua.

Сумський-медичний-коледж

Історія СМК

Всю історію можна поділити на 5 етапів:

1 етап (1930-1932 роки).

Історія коледжу починається з 1930 року із заснування Сумського медичного технікуму. Технікум проводив підготовку за двома спеціальностями: лекпома – помічника лікаря, або фельдшера, та охматдита – середнього працівника з охорони материнства та дитинства. Першим директором навчального закладу був санітарний лікар Ротблют Овсій Яковлевич. З кожним роком технікум розвивається і вже в 1932 році відкривається спеціальність «Санітарний фельдшер».

2 етап (1933-1939 роки).

В 1933 році відбувся перший випуск з технікуму, у кількість фахівців 60 осіб. З часом технікуму надали окреме навчальне приміщення, де воно проводило підготовку спеціалістів.

У 1936 році технікум зазнає реорганізації у фельдшерсько-акушерську школу. Приміщення, де проводилося навчання було передано міському виконавчому комітету, тому школу переносять до м. Лебедин, де вона проводила свою діяльність до початку Великої Вітчизняної війни.

3 етап (1943-1973 роки).

Лише в 1943 році фельдшерсько-акушерська школа знову здійснювала освітню діяльність. На той час, велика кількість осіб бажали отримати медичну освіту зв’язку із воєнними діями, кожен хотів надавати медичну допомогу постраждалим, адже вони пройшли через випробування війни і пізнали вартість медицини в бойових умовах.

В ці роки посаду директора займав вчитель хімії Борис Піменович Коротенко. Навчальний процес був дуже у складному становищі, учням не було де писати, була маленька кількість книжок тому вони були змушені писати все в конспектах, які вели навіть у старих підручниках і здійснювали написи по друкованому тексту.

В 1954 році школу за наказом Міністра охорони здоров`я УРСР було перейменовано на Сумське медичне училище, в якому через деякий час було створено заочну форму навчання по спеціальності «Медична сестра».

В 1964 році Відкривається спеціальність «Фельдшер лаборант», а незабаром спеціальність «Медична сестра».

Тривалий час заклад не мав свого власного приміщення, проте це не заважало навчатися і не відображалося на якості освіти.

4 етап ( 1974-1996 роки).

Вже в 1974 році для училища будується власна навчальна структура, яка складала в собі навчальний корпус та гуртожиток для студентів. У розвиток навчального закладу великий обсяг вніс директор училища Микола Тимофійович Калюжний. Сумське медичне училище у 1976 році затверджується як основа слідкування за діяльність медичних закладів. Основним завданням училища полягало координувати та покращити навчально-методичну роботу навчальних закладів. В цей же рік засновується нова спеціальність «Зубний технік».

Училище на той час було одне з провідних медичних училищ в Україні, яе здобуло акредитацію і набуло статусу ВНЗ з І-шим рівнем акредитації.

5 етап (2000- наші часи).

Училище використовувало всі необхідні стандарти й принципи для удосконалення своєї діяльності а проведення якнайкращої підготовки спеціалістів. Воно поводить кардинальні зміни в системі підготовки медичних фахівців.

Вже в 2003 році відбувся перший сучасний випуск цього училища, випускники зраз є висококваліфікованими медичними працівниками, які займають посади в містах по всій Україні.

Так, за наказом Управління охорони здоров`я по Сумській області в 2002 році Сумське медичне училище було реорганізовано в Сумський медичний коледж, який вже в 2003 році проходить акредитаціє і здобуває II рівень.

В 2009 році пр. коледжі було створено центр післядипломної освіти молодших медичних фахівців як структурну одиницю коледжу.

Керували навчальним закладів досвідчені, творчі й професіональні особистості, кожен з яких зробив свій в несу у розвиток закладу і дає змогу зараз йому функціонувати.

З 1984 року і до тепер коледжем курує Олександр Вікторович Кононов, який з кожним роком удосконалює навчальний заклад та створює всі необхідні умови для його функціонування.

За роки директорства коледжі було створено сильну матеріально-технічну базу, запроваджено чималу кількість різних планів і проектів щодо підтримки та розвитку діяльності навчального закладу.

Випускники Сумського медичного коледжу завжди виступають гордістю коледжу. Вони користуються повагою і авторитетом не лише в Сумській області й в Україні, а й у країнах СНД й в зарубіжних країнах. Значна кількість випускників продовжила освіту у вищих навчальних закладах.

Ряд випускників мають вчені ступені і складають категорію, яку називають «Зірки першої величини».

Навіть в самих не сприятливих умовах, колектив працівників коледжу, жив повним життям. Розвивав різні форми навчальної, методичної, виховної і культурно-масової роботи.

СМК-1

Навчальний процес в Сумському медичному коледжі

Навчальний процес здійснюють 65 висококваліфікованих викладачів, серед яких 40 педагогів вищої категорії, 17 педагогів-методистів, 9 старших викладачів, також викладачами центру післядипломної освіти є провідні спеціалісти УОЗ Сумської ОДА, лікарі з вищою і І категоріями, медичні сестри – бакалаври медицини. Окрім цього, в педагогічному процесі залучено 20 викладачів професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації.

Сумський медичний коледж як опорний навчальний заклад слідкує за роботу чотирьох медичних училищ Сумської області — Глухівського, Конотопського, Лебединського і Шосткінського в різноманітних спрямуваннях навчальної-виховної діяльності.

В коледжі працюють функціонують 7 обласних методичних об'єднань, які забезпечують підвищення якості підготовки молодших медичних фахівців, удосконалюють навчально-виховний процесу в коледжі. До цих об’єднань належать: заступники директора з виховної роботи; завідувач практикою; заступник директора з навчальної роботи та методисти.

Сумський-медичний-коледж, СМК

Співпраця СМК з лікувальними та навчальними закладами

Сумський медичний коледж веде співпрацю з іншими навчальними закладами системи охорони здоров’я області - Лебединським, Конотопським та Шосткінським медичними коледжами. Студенти коледжу можуть проходити практику у спеціалізованих відділеннях Сумської обласної клінічної лікарні, Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, обласних, центрах репродуктології та диспансерах.

Багато головних лікарів обласних закладів області є членами екзаменаційної комісії на випускних екзаменах, тому студенти вже тут можуть проявити свої знання та зарекомендувати себе з найкращої сторони.

Коледж веде щільну співпрацю з медичним інститутом Сумського державного університету. Велика кількість викладачів, які зараз викладають в коледжі навчалися саме в ньому.

Студентське самоврядування в Сумському медичному коледжі

Студентське самоврядування - це спосіб діяльності студентів, за якої вони організовують певні академічні групи чи гуртки для вирішення питань внутрішнього управління. Студенти мають змогу захищати свої права та інтереси студентів. Сприяють гармонійному розвитку індивідуальності та формують навички майбутнього керівника, організатора.

Студентський сенат демонструє від імені всіх студентів інтереси студентської молоді коледжу.

Основними завданнями студентського самоврядування коледжу є:

- забезпечення і охорона прав та інтересів студентів;

- забезпечення здійснення студентами своїх обов’язків;

- підтримки навчальної, наукової та творчої діяльності студентів;

- сприяння формування відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

- проведення співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- пряма участь студентів коледжу у здійсненні державної молодіжної політики;

- робота у забезпеченні студентів інформаційною, правовою, психологічною та іншими видами допомоги (спільно з відповідними службами) та інше.

Центром студентського самоврядування в Сумському медичному коледжі є студентський сенат, до складу якого входять по 3 студента з кожної академічної групи.

Сумський-медичний-коледж СМК

Спеціальності та вартість навчання Сумського медичного коледжа

Коледж проводить набір за такими спеціальностями:

1. Сестринська справа – 12000 тисяч гривень;

2. Лікувальна справа – 11900 тисяч гривень;

3. Акушерська справа – 12000 тисяч гривень;

4. Лабораторна справа – 12700 тисяч гривень;

5. Стоматологія ортопедична -11600 тисяч гривень.

Після здобуття базових медичних знань студенти проходять практику в медичних закладах, де демонструють свої навички. Велика кількість студентів залишилася працювати на базах практики за рішенням керівників,, які в них були.

Сьогодні Сумський базовий медичний коледж – це сучасний медичний навчальний заклад, який здійснює підготовку близько 700 медичних фахівців за 7 спеціальностями. Є один з провідних навчальних закладів України, який проводить підготовку належним чином.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!