Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Житомирської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Житомирської області \ ЗВО (ВНЗ) Житомирської області та їх рейтинг \ 8. Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного університету, ЖАДК НТУ

Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного університету, ЖАДК НТУ

« Назад

Зараз Житомирський автомобільно-дорожній коледж - один із найстаріших й найперспективніших ВНЗ І-ІІ рівня акредитації даного спрямування. Адже він готує спеціалістів для регіону, що знаходиться на розпутті широких міжнародних та внутрішніх шляхів.

Житомирський-автомобільно-дорожній-коледж-Національного-транспортного-університету, ЖАДК-НТУ

Контакти ЖАДК НТУ

Адреса: вул. Велика Бердичівська, 2, м. Житомир.

Телефон: (0412)47-18-23.

Сайт: zadk.ucoz.ua.

ЖАДК-НТУ

Історія Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу Національного транспортного університету

Житомирський автомобільно - дорожній коледж - один з найстаріших навчальних закладів України даного профілю, що почав функціонувати згідно загальним указом комісаріату освіти і Укрголовдортрансу від 7 липня 1930 року.

Починаючи з 1931 року, Житомирський технікум безперервно підвищував кількість учнів з-за рахунок приєднання до нього інших технікумів системи Головдортрансу.

За весь період довоєнних років Житомирський технікум дорожнього будівництва підготував 838 професіоналів по різних кваліфікаціям. На численних курсах підготовки шоферів, трактористів, десятників, слюсарів, механізаторів дорожніх автомашин подіяли робочі спеціальності в кількості дві тисяч трудівників авто і дорожньої секторів економіки.

З початком бойових діянь на місцевості Житомирської області розпочав власну активність Житомирський технікум дорожнього зведення і комбінат дорожнього будівельного учнівства. Трудівники і випускники технікуму з перших днів боротьби стали на охорону Вітчизни.

У 1959 році, в одному з найпрекрасніших і пристойних в той час будівель Житомира розташувалися всі навчальні приміщення та лабораторії, віртуозні, книгосховище, фізкультурний зал, гуртожиток.

Більше ніж 80 років він займає благородний простір на ринку освітніх послуг. ЖАДК НТУ володіє власними колишніми звичаями, довголітнім експериментом, викладацьким потенціалом, що дозволяє готувати професіоналів у сфері зведення, експлуатації авто доріг, лагодження і сервісу дорожніх автомашин, автомобілів і движків.

Коледж безперервно розгортається і поліпшується, впроваджуючи нові освітні технології, створюючи матеріальну підставу, сприяє високоякісному забезпеченню навчально-виховного процесу.

Але, однією з вимог реального створення гармонійної, творчої персони, зданого існувати і діяти в нашому динамічному світі.

Проте основне наше надбання - напевно люди, професійний і творчий викладацький колектив, що готує все можливе, щоб залагоджувати нелегкі труднощі, які становить непередбачуваний і норовливий час.

З вересня 2000 року на основі коледжу починає функціонувати відділення Київського гуманітарного ВУЗу, який готує бакалаврів і професіоналів згідно кваліфікації "Маркетинг фінансової діяльності".

Учні, які закінчили виховання в коледжі з "відмінністю", мають перевагу бути зараховані на 2-й курс Українського машинного інституту, Київського гуманітарного ВНЗ та на 3-й курс Житомирського інженерно-технологічного університету за співбесідою.

Житомирський-автомобільно-дорожній-коледж-Національного-транспортного-університету

Навчальний процес у ЖАДК НТУ

ЖАДК НТУ свого часу першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті. З урахуванням вимог ринкових відносин та інформатизації транспорту до майбутніх випускників в університеті створено відповідні нові кафедри.

Стратегічним напрямом діяльності університету є розширення, поряд з традиційними, спеціальностей та спеціалізацій, що в інтегрованому вигляді охоплюють усі види транспорту та сферу його діяльності. Університет видає 5 мiжвiдомчих наукових збірників та журналів.

Успішно функціонують 4 спеціалізовані ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за профілем 11 спеціальностей університету.

У науковій роботі підтримує творчі зв'язки з 18 науковими установами НАН України за 93 договорами. Лише в 2005 р. в науковій роботі брали участь 46 докторів і 186 кандидатів наук на суму понад 2,5 млн грн.

В аспірантурі навчається 148 аспірантів, а в докторантурі - 6 докторантів. У 1999 р. університет був нагороджений Почесною громотою кабінету Міністрів України.

У 2000 р. згідно з Указом Президента України університет отримав статус Національного вищого навчального закладу, а в 2003 р. був повторно акредитований за IV рівнем акредитації.

 У 2006 р. за високі здобутки та вагомий внесок у розвиток транспортної галузі України ЖАДК НТУ нагороджений дипломом "Лідер транспортного комплексу України 2006 Студенти, викладачі та співробітники успішно поєднують навчання та роботу з фізичною культурою та спортом.

Для цього є сучасний спорткомплекс з плавальним басейном та багатьма спортивними залами.

У мотосекції НТУ, одній з провідних в Україні, підготовлено понад 50 майстрів спорту з мотокросу.

У 2005 р. мотокомондо стало чемпіоном України.

Зміст навчального процесу в університеті відповідає сучасним вимогам та нормативним положенням. Широко впроваджена комп'ютеризація та інформатизація навчального процесу та управлінської діяльності Здійснюється педагогічний експеримент з метою впровадження положень Болонської декларації.

Житомирський-автомобільно-дорожній-коледж-Національного-транспортного-університету ЖАДК-НТУ

Бібліотека ЖАДК НТУ

Діяльність бібліотеки Житомирського автомобільно - дорожнього коледжу стартувала в 1959 році. Громадська площа бібліотеки 285 м2, читальний зал на 80 місць. За період існування вона стала для педагогів та учнів інформаційним, навчальним центром, що разом з педагогічним колективом виконує завдання підготовки висококваліфікованих професіоналів і навчання молодих людей. У бібліотеці виникає введення найсвіжіших технологій. У 2006 році стартувала комп'ютеризація бібліотеки.

Активувалося комплектування фонду профільними електронними документами. Їх налічується найбільш 50.

Спільний фонд бібліотеки ЖАДК кількість, яких дорівнює 80297 тис. примірників, з них - 37% україномовна.

Посеред багатообіцяючих завдань, що стоять перед бібліотекою, - розширення поповнення електричного каталогу, вступ електричного формуляра, проведення автоматизації книговидачі.

Керуюча бібліотекою - Дмух Людмила Павлівна, діє в коледжі з 1985 року.

Бібліотекарі: Виноградова Валентина Іванівна, діє в коледжі з 1981 року, Лосовська Ганна Дмитрівна, діє - з 1986 року. Вони мають найвище професійне виховання і закоханість до обраної спеціальності.

Зараз бібліотека стала одним з провідних підрозділів ЖАДК. Вона вирішує завдання інформаційного постачання навчального процесу, підняття професійного та культурного значення педагогів та учнів.

Трудівники бібліотеки пробують створити в ній атмосферу творчого інтересу у праці з різними інформаційними джерелами, творячи для даного зручні й підходящі умови.

Циклові комісії ЖАДК НТУ

Комісія «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів » є однією з Найстаріших та багато чисельних комісії навчального закладу. З моменту Створення навчального закладу комісія випускала спеціалістів з денної заочної та вечірньої форми навчання тисячі випускників комісії на сьогоднішній день працюють в сфері експлуатації та ремонту автомобільного транспорту. Ці спеціалісти висококваліфіковано та якісно виконують свою роботу, для того, щоб забезпечувати економічне зростання нашої держави. Багато випускників після закінчення нашого навчального закладу поступають та закінчують навчальні заклади III, IV рівня акредитації.

В подальший своїй професійній діяльності займають посади головних інженерів, директорів автотранспортних підприємств, або створюють приватні автотранспортні, авторемонтні підприємства.

Студент навчиться:

- керувати виробничою дільницею, підготовлювати виробництво, організовувати та контролювати дотримування технологічного процесу; - встановлювати завдання бригадам та окремим працівникам, * перевіряти якість виконаних робіт здійснювати заходи по попередженню браку і підвищенню якості робіт по механічному обслуговуванню та ремонту;

- аналізувати наслідки виробничої діяльності дільниць цехів по технічному обслуговуванню та ремонту, забезпечувати правильність та своєчасність оформлення первинної документації по обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв;

- забезпечувати справний стан рухомого складу та випуску його на лінію у відповідності до графіку, розробляти графік обслуговування та ремонту рухомого складу:

- розробляти маршрутні та операцій технологічні процеси технічного обслуговування та ремонту автомобілів, агрегатів, приладів і деталей, технологічну документацію; - конструювати, прості конструкції, розробляти робочі креслення деталей та вузлів, копіювати з натури ескізи вузлів і деталей зі зміною масштабу, виконувати деталювання; вести облiк витрачання паливно-мастильних матеріалів (ПММ), шин. виконання технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, виконувати розрахунки, необхідні для складання заявок на ПММ, складати встановлену звітність:

- проводити економічні розрахунки, направлені на підвищення ефективності виробництва в умовах внутрішньо — господарського розрахунку; * проводити заходи по ТС та ремонту технологічного обладнання;

- забезпечувати охорону праці, протипожежний захист, охорону природи і оточуючого середовища від забруднень;

- виконувати роботу по 10 та ремонту рухомого складу з використанням технологічного обладнання, пристосувань та інструменту, керувати автомобілем.

Отже, зараз Житомирський автомобільно-дорожній коледж- один з найстаріших і найбільш багатообіцяючих найвищих навчальних закладів I-II значення акредитації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!