Роздрукувати сторінку

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права, БКПЕП

« Назад

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права – навчальний заклад на Житомирщині, що проводить підготовку молодих спеціалістів.

Бердичівський-коледж-промисловості,-економіки-та-права

Контакти БКПЕП

Адреса: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Малогвардійська, 2а.

Телефон: (04143) 2-00-67.

Електронна пошта: bcpep@mail.ru.

Сайт: http://bcpep.org.ua.

БКПЕП

Історія Бердичівського коледж промисловості, економіки та права

Початком існування Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права стало відкриття 12 жовтня 1903 р. в м. Бердичеві трьох-класної школи ремісничих учнів, яка готувала майстрів для механічних і цукрових заводів та приватних майстерень.

У 1912 р. рішенням Наркомосвіти України школа була реорганізована в механічну профшколу на рівні середнього спеціального навчального закладу для підготовки молодшого технічного персоналу для машинобудівних заводів за спеціальностями "Холодна обробка металів різанням" та "Деревообробка".

У червні 1929 р. механічну школу реорганізовано в технікум хімічного машинобудування.

З червня 1941 р. до середини 1944 р., в роки війни, технікум не працював. З другої половини 1944 р. технікум відновив свою роботу.

До 1988 р. технікум був підпорядкований Міністерству хімічного та нафтового машинобудування колишнього СРСР.

З липня 1988 р. технікум переведений у підпорядкування Міністерства важкого машинобудування СРСР. Наказом по Міністерству важкого машинобудування СРСР за 5 від 19.03.1991 р. технікуму надається статус коледжу.

9 березня 2000 р. наказом Міністерства освіти та науки України Бердичівський машинобудівний коледж перейменовується в Бердичівський політехнічний коледж.

Бердичівський політехнічний коледж у 2000 р. рішенням ДАК МОН України акредитований у цілому за статусом вищого навчального закладу першого рівня акредитації.

На сьогодні, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2008 р., Бердичівський політехнічний коледж має назву Державний вищий навчальний заклад "Бердичівський коледж промисловості, економіки та права".

Коледж акредитований у цілому за статусом ВНЗ І рівня акредитації.

Бердичівський-коледж-промисловості,-економіки-та-права БКПЕП

Керівницво БКПЕП

Ольшевський Володимир Станіславович народився 15 січня 1955 року в с. Вільнопілля Ружинського району Житомирської області. Після закінчення машинобудівного технікуму працював формувальником на заводах Харкова та Бердичева.

З 1977 р. - майстер виробничого навчання в рідному технікумі. Закінчив у 1983 р. Дніпропетровський металургійний Інститут.

Працював у 1984-1990 рр. на посадах інструктора промислово-транспортного відділу та інструктора оргвідділу міському партії.

З 2 червня 1990 р. до 12 вересня 1993 р. обіймає посади заступника директора з виховної роботи та заступника директора з навчальної роботи. З 12 вересня 1993 р. і до сьогодні очолює колектив Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права (перейменований з політехнічного коледжу у 2009 р.).

У 2001 р. закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік та аудит".

У 2009 р. закінчив аспірантуру при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут", кафедра "Ливарне виробництво". На сьогодні навчається в магістратурі Житомирського державного технологічного університету на кафедрі "Бухгалтерський облік та аудит".

Бердичівський-коледж-промисловості,-економіки-та-права, БКПЕП

Працевлаштування БКПЕП

Для 100 % забезпечення можливості одержати направлення на роботу випускникам державного замовлення та отримати перше місце роботи коледж працює з роботодавцями та їх організаціями в напрямах:

- укладання (переукладання) прямих договорів з підприємствами для використання їх в якості баз для проходження виробничих, переддипломних практик та подальшого працевлаштування випускників за направленнями;

- надання можливості студентам проходити виробничу практику за майбутнім місцем роботи;

- використання листів-запрошень про самостійний підбір місць проходження практик, що пропонують студенти з подальшим працевлаштуванням випускників за запрошеннями;

- співпраця із центром зайнятості та участь у масових заходах, які організовує центр зайнятості;

- використання Інтернет як джерела ефективного засобу пошуку нової роботи.

З БКПЕП укладені договори на підготовку спеціалістів з базовими підприємствами м. Бердичева, а також з містами Київ, Вишневе та Боярка (Київська обл.), Харків, Суми, Житомир, Одеса, Тернопіль. Кількість місць для працевлаштування випускників, підготовка яких здійснювалась за державні кошти більша, ніж кількість студентів-випускників, що забезпечує можливість вибору першого місця роботи.

Контроль за виконанням заходів щодо працевлаштування випускників здійснюється на підстав повідомлень відділів кадрів підприємств про прибуття випускників за призначенням, а також повідомлень випускників. З підприємствами та організаціями проводиться листування для отримання відгуків про роботу випускників, якість їх підготовки. Керівники підприємств та керівники структурних підрозділів дають, в цілому, добру оцінку теоретичної та практичної підготовки фахівців, відзначають труднощі, які відчувають молоді спеціалісти в період адаптації на виробництві, і пропонують шляхи підвищення якості підготовки спеціалістів.

Навчальний процес та науково-методична діяльності в Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права

Викладачі коледжу розглядають інновацію в освіті як результат творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем.

Саме інновації нові педагогічні технології - спрямовані на формування системи знань, умінь і навичок, розкриття творчих здібностей студентів та їх уміння постійно оновлювати свої знання та вміння.

Серед інновацій, які запроваджені викладачами в коледжі, є активне та інтерактивне навчання під час проведення занять у вигляді проблемного підходу, діалогових, ігрових, тренінгових технологій. Ці інноваційні технології забезпечують формування у студентів основних компетентностей: особистого вдосконалення, соціальної, громадянської, комунікативної, культурологічної та компетентності розвитку.

Особлива увага на сьогодні приділяється комп'ютерним технологіям. Для цього викладачі коледжу створюють електронні навчально-методичні комплекси з дисциплін.

Це дає можливість вирішити проблеми збіднення бібліотечних фондів, своєчасно оновлювати навчальну інформацію відповідно до умов часу.

Кожен студент має можливість більше працювати самостійно, розвиваючи свої здібності.

Головне завдання викладача БКПЕП при вирішенні проблем полягає у формуванні в студентів систематизованого підходу до застосування сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій у навчанні, демонстрації їх переваги та ефективності при вирішенні професійних завдань.

Особливо це стосується професійних дисциплін технічного та економічного напрямів, які мають потужні резерви для впровадження даних технологіій. У методичному кабінеті створено так званий "Банк інновацій", керуючись яким викладачі завжди можуть самостійно поновити свої знання щодо сучасних технологій навчання. Крім того, укладено каталог необхідної літератури, що допомагає знайти напрацювання педагогів інших навчальних закладів з багатьох проблем навчально-виховного процесу.

Складова успіху БКПЕП - це плідна, творча робота викладачів. Робота педагогічного колективу коледжу спрямована на інтенсифікацію впровадження у навчальний процес активних методик навчання та комп'ютеризації: підготовку навчальних посібників з використанням мультимедійних технологій, електронних підручників і конспектів лекцій, підвищення ефективності самостійної роботи студентів; впровадження у навчальний процес нових, оригінальних технологій і моделей.

Творчість і любов до своєї справи спонукають педагогічний колектив коледжу використовувати всі можливості для поліпшення навчально-виховного процесу і виховання конкурентоспроможного фахівця. Адже випуск саме таких, підготовлених до реальних умов праці, фахівців є найважливішим завданням сучасної освіти. Випускники коледжу мають широкі можливості продовження навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно з угодами про безперервну підготовку спеціалістів.

Наш навчальний заклад продовжує вдосконалюватися. У нього є багаторічна історія. Завдяки наполегливій праці викладачів студенти рік за роком гордо несуть ім'я випускника Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права і вміло на практиці доводять, що знання, здобуті в коледжі, - сучасні, актуальні, міцні.

Матеріально-технічна база БКПЕП

Матеріальна база - 3 навчальні корпуси, 7 комп'ютерних класів з доступом до мережі Internet, 2 бібліотеки, дві спортивні зали, тренажерна зала, два спортивні зали, навчально-виробничі майстерні, ксероз-копіювальна техніка, аудіо -, відеотехніка. Навчається понад 1800 студентів.

Отже, БКПЕП– навчальний заклад 1 рівня акредитації, що проводить підготовку спеціалістів належним чином.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!