Роздрукувати сторінку

Житомирський національний агроекологічний університет, ЖНАУ

« Назад

ЖНАЕУ - центр науки, культури, аграрної освіти європейського зразка. що є головним у підготовці майбутнього спеціаліста у Вашій галузі.

Житомирський-національний-агроекологічний-університет

Контакти ЖНАЕУ

Адреса: м. Житомир, Старий бульвар, 7.

Телефон: (0412) 37-46-84.

Електронна пошта: ecos@znau.edu.ua.

Сайт: http://www.znau.edu.ua.

ЖНАЕУ

Історія Житомирського національного агроекологічного університету

Сучасна історія заснування і становлення Житомирського національного агроекологічного університету затіває свій відлік у вересні 1922 року, проте дану дату передувала довга і захоплююча передісторія.

Крупна територіально і щільно заселена (найбільш 4 млн. Народонаселення) Волинська губернія в дореволюційний час для підготовки професіоналів з аграрного розділу було тільки 7 сільськогосподарських середніх навчальних закладів, в яких навчалося біля 300 чоловік. Ледухівськийй нижчий сільськогосподарський середній навчальний заклад - 1 із середніх навчальних закладів, що був заснований в 1899 в селі Ледухів Кременецького повіту.

У підсумку підписання Ризького контракту в 1921 році. Західні території України потрапили до Польщі. Середній навчальний заклад згідно даної фактору був переведений в село Нова Чортория Новоград-Волинського повіту, в якому місці на її складі було створено Волинський агрономічний технікум.

Завершальним кроком формування навчального закладу вважається Тимчасовий статут про межові технікуми, згідно якому вищеназваний технікум прирівнювався для інституту, а дату 1 вересня 1922 стали вважати днем народження інституту.

У 2001 році згідно з постановою Кабінеу Міністрів України на складі Держ агроекологічної академії згідно приписом Мінагрополітики, узгодженої з МОН, Мінекономіки, Мінфіном і Житомирською облдержадміністрацією утворено Муніципальний агроекологічний інститут.

Ці зміни стали реактивом для структурних реорганізацій. У 1999 р відкритий департамент аграрного маркетингу, в 2001 р. - факультет лісового господарства. За 33 кафедр додалися 11 нових, 30 з їх очолюють доктори наук.

Житомирський-національний-агроекологічний-університет, ЖНАЕУ

Міжнародне співробітництво ЖНАЕУ

Житомирський національний агроекологічний університет є членом Всесвітнього консорціуму установ вищої освіти і досліджень для сільського господарства. Професорсько-викладацький склад бере участь у міжнародних і національних проектах, програмах у галузі освіти та аграрної науки. Виконуються спільні наукові проекти з Ганноверським (Німеччина), шведським, Варшавським аграрними університетами та науковими установами. Налагоджені зв'язки з навчальними, науковими закладами, фермерськими асоціаціями Білорусі, Великобританії, Данії, Китаю, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Росії, США, Швеції, Франції, Японії та інших країн щорічно близько 400 студентів проходять виробничу практику і стажування у фермерських господарствах Західної Європи та США.

Виховний процес в Житомирському національному агроекологічному університеті

Якщо коротко - то відповідь на це запитання окреслює система таких понять, як турбота про студента, позитивне світосприйняття, принциповість та справедливість у ставлення до молоді, партнерська творча взаємодія між викладачами і студентами, створення умов для саморозвитку та самореалізації особистості обов'язково - високий професіоналізм і моральність вихователів.

Головне досягненням ректора ЖНАЕУ - присвоєння університету статусу національного. У 1999 р. прийняв Державну агроекологічну академію, яка в 2001 р. перейменована в Державний агроекологічний університет, а в 2008 р. - у Житомирський національний агроекологічний університет. Важливим вважаю нормальний мікроклімат у колективі.

В університеті набули світового визнання наукові школи професорів С. Молостова, О.О. Стольгане, М.П. Поліщука, І.Й. Канівця.

Житомирський-національний-агроекологічний-університет ЖНАЕУ

Структура ЖНАЕУ

Нині в Житомирському національному агроекологічному університеті 8 факультетів - агрономічний, технологічний, економічний, механізації сільського господарства, ветеринарної медицини, екологічний, лісового господарства, аграрного менеджменту, які готують фахівців за 14 напрямами. Професорсько-викладацький склад нараховує близько 350 докторів та кандидатів наук, які працюють на 45 кафедрах.

За роки свого існування університет змістом власної діяльності вбачає обов'язок готувати вільних творчих особистостей з новим рівнем світогляду, креативним та критичним мисленням, які не тільки оволодіють певними професійними навичками, а й, насамперед, будуть здатні відповідально та стратегічно мислити і піклуватися про майбутнє.

Нині функціонують наукові школи з різних напрямів аграрної науки, які мають державне, європейське і міжнародне визнання (професорів І.Г. Грабара, В.В. Зіновчука, В.М. Микитюка, Г.М. Калиновського, О.Є. Галатюка, Л.П. Горальського, О.Ф. Смаглія, М.С. Пелехатого, В.Г. Куяна, Є.І. Ходаківського та інших) Однією з проблем ВНз є малопотужна наукова складова.

Єдиний національний вищий навчальний заклад України агроекологічного спрямування (профілю). Територія Житомирщини чи не найбільш забруднена внаслідок аварії на ЧАЕС, отже маємо базу для одного із напрямів наукових досліджень.

У підготовці спеціаліста в ЖНАЕнемає нічого другорядного. Він повинен бути носієм усіх компетенцій, а в першу чергу, бути громадянином і патріотом України. Це підготовка спеціаліста, диплом якого був би визнаний в європейському освітньому просторі Чи є у Вашому вузі особлива специфіка викладання, в чому вона полягає? Наш університет, мабуть, єдиний в Україні, що має школу підготовки резерву кадрів, до якої за співбесідою відбираються кращі студенти випускних курсів. Головна мета школи - підготувати майбутніх лідерів АПК, успішних керівників, топ-менеджерів. Викладають у школі найкваліфікованіші педагоги та запрошені найбільш компетентні й талановиті управлінці, спеціалісти, митці Слухачі школи навчаються за спеціальною програмою та новітніми технологіями Великою популярністю серед слухачів користується соціально-психологічний відео тренінг "Психологія успіху. Побувавши учасником тренінгу, студенти на власній практиці взаємодії з іншими людьми оволодівають принципами досягнення життєвого успіху.

Школа, служба в Радянській армії, студент сільськогосподарського інституту, тут же секретар комітету комсомолу на правах райкому, головний агроном колгоспу ім. Куйбишева с. Озерянка Житомирського району, начальник Ружинського райсільгоспуправління - перший заступник голови райвиконкому, перший секретар Любарського райкому партії, перший заступник голови облвиконкому - голова облагропрому, голова обласної ради і голова облвиконкому, Представник Президента України в області, голова облдержадміністрації, інакше кажучи колись солдатом увійшов сюди, а нині ректором сюди ступаю. Житомирський національний агроекологічний університет потужний багатогалузевий навчально-науковий комплекс, який посідає гідне місце на ринку інтелектуальних послуг.

До його складу входять структурні підрозділи: 4 науково-навчальних інститути - інститут економіки та агробізнесу, інститут енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій виробництва продукції рослинництва, інститут тваринництва та ветеринарії, інститут екології та лісу, науково-дослідний інститут регіональних екологічних проблем, інститут післядипломної освіти та дорадництва, а також будівельний коледж, Ярунський технікум землевпорядкування, редакційний відділ, навчально-дослідне господарство "Україна", дослідне поле, ботанічний сад, навчально-ветеринарна клініка. наукова бібліотека - важливий підрозділ університету Робота бібліотеки спрямована на організаційне забезпечення користувачів на базі окремого спортивного комплексу університету тренуються більше 15 чоловічих та жіночих команд з різних видів спорту.

Студентське самоврядування в Житомирському національному агроекологічному університеті

Активно працюють органи студентського самоврядування, об'єднання та клуби за інтересами. Підготовці спеціалістів вищої кваліфікації в університеті сприяють аспірантура та докторантура, працюють спеціалізовані ради із захисту дисертацій.

Навчання в ЖНАЕУ

Для надання послуг з підготовки професіоналів в університеті зроблені такі умови:

- підготовлені потрібні кадри, які гарантують високоякісний навчальний процес;

- створено методичне постачання вивчення професіоналів та їх державної атестації;

- вжито заходів щодо творінню інформаційної та матеріально-технічної бази для виконання програми підготовки професіоналів;

- сформована інформаційна основа підготовки дипломних справ відповідно до потребами випускників та винайдена відповідна тему вивчень для ОКР «Спец» та «Магістр»;

- тобто фонд професійної літератури і винайдені багатообіцяючі наміри поповнення наявної наукової та навчальної літератури з-за рахунок своєї видавничої діяльності;

- забезпечені умови для організації роботи з талановитою молодими людьми через проведення конкурсів наукових справ, олімпіад та конференцій учнів;

- працюють наукові середні учбові заклади і винайдена відповідна тему вивчень за магістерськими програмами;

- винайдені багатообіцяючі наміри поповнення наявної наукової та навчальної літератури за рахунок своєї видавничої діяльності;

- налагоджена служба з роботодавцями згідно влаштуванню на роботу випускників університету, раз на рік ведуться ярмарки посад з роллю компаній, служб зайнятості народонаселення, професіоналів згідно кадровим питанням департаментів агропромислового становлення Житомирській, Рівненської та Волинської областей.

Університетський комплекс (ЖНАЕУ, Будівельний технікум, Технікум землевпорядкування) володіє сильною матеріально-технічною основою: 10 навчальних корпусів.

Отже, шлях університету, його розвиток і формування - безперечний прецедент загальнодержавного та інтернаціонального визнання підсумків його діловитості, внеску у формування державної аграрного виховання і науки, ніби стало базою для надання у 2008 році вузу статусу державної.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!