Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Житомирської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Житомирської області \ ЗВО (ВНЗ) Житомирської області та їх рейтинг \ 37. Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Житомир, НКЦ ХНАМГ у м. Житомир

Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Житомир, НКЦ ХНАМГ у м. Житомир

« Назад

Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Житомир – відокремлений структурний підрозділ ВНЗ.

Навчально-консультаційний-центр-Харківської-національної-академії-міського-господарства-у-м.-Житомир, НКЦ-ХНАМГ-у-м.-Житомир

Загальна характеристика НКЦ ХНАМГ у м. Житомир

ЖНКЦ МНТУ ім. Ю. Бугая – провідний ВНЗ державної форм власності, що почав свою діяльність в 2002 році відповідно до наказу Харківської національної академії міського господарства. Остання реєстрація навчального закладу відбулася 01 листопада 2004 року Виконавчим комітетом Харківської міської ради.

Керівником навчального закладу є: Шутенко Леонід Миколайович.

Основним напрямком роботи вважається: підготовка спеціалістів з вищою освітою.

Розміщений за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12.

Навчально-консультаційний-центр-Харківської-національної-академії-міського-господарства-у-м.-Житомир НКЦ-ХНАМГ-у-м.-Житомир

Навчальний заклад має потужну матеріально-технічну базу, яка з кожним роком вдосконалюється та покращується. Широко запроваджуються новітні технології в навчальний процес: використання Інтернету, інтерактивні дошки та інше.

Студенти мають можливість проходити практику на провідних підприємствах, а також в дослідних центрах України.

Навчання приводиться за напрямком: економіка. Поряд із високою фаховою компетентністю економіста повинна акцентуватися увага на формуванні загальнолюдських якостей, оціночно-критичного мислення, емоційно-економічного сприйняття економічної діяльності, засвоєння правових норм поведінки Зміст економічної освіти передбачає розробку системи наукових знань (уявлень, понять, закономірностей), які відображають філософські, історичні, природно-наукові, соціально-економічні, технічні, правові й морально-етичні аспекти економічного обґрунтування, а також розвиток цієї системи Знання як елемент економічної освіти включають пізнавальні і діяльні компоненти навчання.

Пізнавальні компоненти передбачають не лише систему технологічних, економічних і правових знань, а й визначають економічну культуру молодого покоління, формують готовність до свідомої діяльності щодо гармонізації відносин "Людина - суспільство - економіка". До інтелектуальних належать уміння мислити здійснювати такі розумові операції, як аналіз, синтез, абстрагування, класифікація даних, наукове прогнозування.

Практичні вміння, спрямовані перш за все на формування економічного обґрунтованих рішень, які відповідають економічній і правовій ситуації, що склалася в країні або на підприємстві.

Це також компетентність, уміння працювати з літературними джерелами, аудіовізуальними засобами, складати плани, програми, проекти, здійснювати самоосвіту, працювати як індивідуально, такі в колектив, а також вміння створювати мікроклімат взаєморозуміння, взаємоповаги, терпимості в колективі національний характер змісту економічної освіти та виховання - це також один з важливих и напрямів, що виражається в широкому й активному залученню здобутків гуманітарних дисциплін.

Отже, НКЦ ХНАМГ у м. Житомир – навчальний заклад на Житомирщині, що проводить в основному підготовку спеціалістів в сфері економіки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!